Zagadnienia z biologii do przygotowania na ćwiczenie 4

advertisement
Zagadnienia z biologii do przygotowania na ćwiczenie 4
Temat: Filogeneza układu wydalniczego
1. Funkcja układu wydalniczego.
2. Procesy odpowiedzialne za wytwarzanie płynu wydalniczego. Wyjaśnić pojęcia:
ultrafiltracja, transport czynny (czynne wydzielanie i czynna resorpcja zwrotna).
3. Wydalanie u pierwotniaków, gąbek i jamochłonów.
4. Budowa i funkcja protonefrydiów. U których zwierząt występują?
5. Budowa i funkcja metanefrydiów. U których zwierząt występują?
6. Różnice między solenocytem i komórką płomykową.
7. Jak zbudowane są metanefrydia u pijawek?
8. Komórki chloragogenowe.
9. Narządy wydalnicze u skorupiaków.
10. Jaka jest budowa gruczołu antenalnego (gr. zielony)? Gdzie mają ujście? Jak działa?
11. Gdzie występują nefrocyty?
12. Gdzie mają ujście gruczoły szczękowe (gr. skorupowe)?
13. Jak zbudowane są narządy wydalnicze u: Chelicerata (na przykładzie pająka
krzyżaka), pratchawców, wijów i owadów.
14. Gdzie występują i jak zbudowane są cewki Malpighiego? Jaki jest mechanizm
działania?
15. Narządy wydalnicze ślimaka winniczka.
16. Narządy wydalnicze szczeżui (organy Bojanusa i narządy Kebera).
17. Narządy wydalnicze głowonogów.
18. Wydalanie u szkarłupni.
19. Narządy wydalnicze u lancetnika i kręgowców.
20. Jak działają nerki kręgowców? Filtracja, resorpcja i sekrecja.
21. Korzyści i wady mechanizmu filtracji.
22. Mechanizmy wydalania ryb morskich i słodkowodnych oraz ryb
chrzęstnoszkieletowych.
23. Zwierzęta amonolityczne, uroteliczne i urykoteliczne.
24. Znaczenie cyklu ornitynowego.
25. Ewolucja nefronu (Biologia. Jarygin W.N.)
26. Budowa oraz wzajemne związki narządów układu moczowo-płciowego:
- przednercze (nerka głowowa, pronephros). Funkcja przewodu wyprowadzającego.
- śródnercze (nerka tułowiowa, pranercze, mesonephros). Funkcja przewodów Wolfa i
Mullera.
- zanercze (metanephros). Funkcja przewodów Wolfa i Mullera.
27. Czy przewody rozrodcze kręgoustych i ryb kostnoszkieletowych są homologiczne z
przewodami Wolfa i Mullera?
28. Czy u ryb chrzęstnoszkieletowych narządy wydalnicze i rozrodcze samic łączą się ze
sobą?
29. Układ wydalniczy żaby, jaszczurki zwinki, gołębia.
30. Ogólna budowa nerki ssaków.
31. U których kręgowców w nerce występuje pętla Henlego?
32. U których zwierząt domowych występują nerki wielobrodawkowe pobróżdżone, nerki
wielobrodawkowe gładkie i jednobrodawkowe gładkie?
Download