Podstawy prawa cywilnego (kolokwium).

advertisement
PODSTAWY PRAWA CYWILNEGO
I SSA
Zakres materiału – kolokwium
I.
II.
Przedmioty stosunków cywilnoprawnych
Podmioty prawa prywatnego
III.
Przedstawicielstwo
IV.
Przedawnienie i terminy zawite
V.
Umowy jako źródło zobowiązań
VI.
Ogólna charakterystyka części szczegółowej zobowiązań – funkcje umów, katalog
typów umów, umowy nienazwane
VII.
Sprzedaż
VIII.
Pozostałe umowy przenoszące własność
IX.
Umowy dotyczące korzystania z rzeczy
X.
XI.
Umowy o świadczenie usług
Umowa darowizny. Umowa o rentę i umowa dożywocia
XII.
Umowy o funkcji kredytowej i depozytowej oraz zabezpieczenia osobiste
wierzytelności
XIII.
Ubezpieczenie
XIV.
Kolokwium. Przyrzeczenie publiczne
XV.
Umowy współdziałania gospodarczego
LITERATURA:
E. Gniewek (red.), P. Machnikowski (red.), Zarys prawa cywilnego, Warszawa 2014
AKTY NORMATYWNE
I.
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny
PODSTAWY PRAWA CYWILNEGO
I SSA
II.
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Przepisy wprowadzające kodeks cywilny
III.
Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
IV.
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym
zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
Download