Budowa i funkcje skóry - Zakład Biologii Komórki

advertisement
– Budowa i funkcje skóry
– Etapy gojenia się ran
– Opatrunki biologiczne
Zalecana literatura:
– Justyna Drukała. (2001) Kokultury komórkowe w rekonstrukcji skóry w zastosowaniu
klinicznym. Postępy Biologii Komórki 28(Supl.16):97-110.
– Magdalena Kucia, Justyna Drukała.(2002)Postęp w metodach hodowli komórek dla
transplantologii – komórki macierzyste. Postępy Biologii Komórki, 29:257-268.
– Justyna Drukała, Katarzyna Sporniak-Tutak (2002). – – Wykorzystanie współczesnych
osiągnięć inżynierii tkankowej w gojeniu ran powłok.Przegląd Lekarski,59: 862-866.
– Kazimierz Cieślik, Justyna Drukała, Włodzimierz Korohoda (2002) Hodowane in vitro
komórki skóry – doświadczenia własne oraz przegląd piśmiennictwa. Magazyn Medyczny,
70(1):140-144.
– Justyna Drukała, Marcin Majka, Mariusz Z. Ratajczak. (2003) Postępy w metodach izolacji
i namnażania komórek macierzystych naskórka. Postępy Biologii Komórki, 30 (Supl.21):3748.
– Kazimierz Cieślik, Wojciech Witkowski, Justyna Drukała, Agnieszka Waligórska, Jacek
Puchała (2005). Biotechnologiczne opatrunki i żywe substytuty skóry- przegląd i współczesne
możliwości zastosowania. Leczenie Ran, 2(3):71-83.
Download