Literatura do wykładu o starzeniu

advertisement
Literatura do wykładu o starzeniu
 Wierzchowska M., Smardakiewicz S., Woźny A. 2008. Programowana śmierć
komórki – Proces o wielu twarzach. Kosmos 57: 43-52.
http://kosmos.icm.edu.pl/PDF/2008/43.pdf
 Żelawski W. 1985. Starzenie organizmu roślinnego. Wiadomości Botaniczne 29: 201212
http://www.ib-pan.krakow.pl/pubs-pdf/Wiadomosci%20Botaniczne/1985/29_c201212.pdf
 Michałek W., Pogroszewska E., Rubinowska K., Sadkowska P. 2006. Starzenie się
liści piwonii chińskiej (Peonia lactiflora) w zależności od sposobu rozbiorczego
traktowania pędów. Acta Agrobotanica 59: 421-430.
http://www.ib-pan.krakow.pl/pubs-pdf/Acta%20Agrobotanica/2006/45_421-430.pdf
 Skutnik E., Rabiza-Świder J., Łukaszewska A. 2003. Rola regulatorów wzrostu w
procesie starzenia ciętych liści roślin ozdobnych. Postępy Nauk Rolniczych 3: 23-34
 Simeonowa E., Mostowska A. 2002. Biochemiczne i molekularne aspekty starzenia
się liści . Postępy Biologii Komórki 28: 17-32.
 Maruniewicz M., Wojtaszek P. 2007. Pochodzenie i ewolucja śmierci komórki.
Postępy Biologii Komórki 34: 651-667.
http://pbkom.pl/pbkom/tom34/34PDF04/07%20651-667.pdf
 Kozioł-Lipińska J., Simeonowa E., Mostowska A. 2006. Czy mitochondria indukują
programowaną śmierć komórki w roślinach? Postępy Biologii Komórki 33: 81–94
Download