Multi Pharme - oiab.com.pl

advertisement
Łomża, 2013-10-16
Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Aptek
„Multi Pharme” S.A.
18-400 Łomża, ul. Nowogrodzka 200
Szanowni Państwo,
Informujemy, że w dniu 16 listopada 2013 r. o godz. 1000 w Łomży (hotel „Polonez”,
ul. Rządowa 1A) odbędzie się kurs nr 1.3 w ramach ciągłego szkolenia farmaceutów pt. „Aktualne
możliwości terapii niektórych chorób układu nerwowego” organizowany przez Studium
Kształcenia Podyplomowego na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Kierownikiem i głównym wykładowcą kursu jest prof. dr hab. n. med. Dariusz Pawlak
(Zakład Farmakodynamiki UMB).
Program kursu:
1. Postępy w farmakoterapii chorób neurodegeneracyjnych (choroba Alzheimera, Parkinsona,
stwardnienie rozsiane, stwardnienie zanikowe boczne, demencja starcza, polekowa,
poalkoholowa.
2. Postępy w terapii chorób psychicznych – zaburzeń lękowych, depresji, schizofrenii,
uzależnień.
3. Postępy w leczeniu chorób neurologicznych – padaczka, udar mózgu, zaburzenia pamięci,
stany spastyczne.
Czas trwania zajęć: 10 godzin.
Za udział w kursie można otrzymać 10 punktów edukacyjnych (kurs jest zakończony
testem). Opłata za kurs wynosi 230 zł.
Zainteresowane osoby prosimy o zgłoszenie swojej obecności (telefonicznie: 86 216 74 81
lub e-mailem: [email protected]) w terminie 08.11.2013. Z uwagi na ograniczoną
ilość miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.
Po potwierdzeniu wpisania na listę uczestników kursu prosimy o wniesienie opłaty
na rachunek:
40 1240 5211 1111 0000 4920 7392 (Bank Pekao S.A.)
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Kilińskiego 1
tytułem: „opłata za kurs nr 1.3, farmacja”.
Z poważaniem,
Zarząd.
Download