KURS NR SC-1/2010 - OIA Bielsko

advertisement
KURS NR SC-1/2010
5. Interakcje leków roślinnych.
Kierownik kursu: Dr n. farm. Justyna Zalewska-Rejdak
1. Kompleksowość leku roślinnego, czynniki wpływające na aktywność, interakcje i działania
niepożądane.
2. Dotychczas opisane interakcje i działania niepożądane leków roślinnych.
3. Alergeny roślinne.
4. Biodostępność witamin, makro- i mikroelementów, roślinne surowce rewitaminizujące i
demineralizujące oraz ich interakcje z innymi lekami.
5. Przegląd preparatów roślinnych.
6. Doradztwo farmaceutyczne leku roślinnego.
Wykładowca:
Dr n. farm. Justyna Zalewska-Rejdak, specjalista farmacji aptecznej
Katedra i Zakład Biofizyki Wydziału Farmaceutycznego SUM
Forma zaliczenia kursu: test.
Ilość godzin: 7 godz.
Ilość punktów: 7 punktów edukacyjnych
Miejsce kursu: Sala Wykładowa Nr 1 Wydział Farmaceutyczny Sosnowiec ul Jagiellońska 4.
Termin kursu: 23 styczeń 2010r. /sobota/
Rozpoczęcie kursu: godz. 8.30
Koszt kursu:100,00 złotych/ osobę - płatne na konto Wydziału Farmaceutycznego
Ilość miejsc: 70-80
Podstawą zakwalifikowania na kurs jest:
1.zgłoszenie telefoniczne 0-32 364-11 40 lub e-mail: [email protected]
2.przesłanie formularza zgłoszenia wraz z dowodem wpłaty / lub kserokopii/ na 10 dni
przed terminem kursu na adres Kolegium.
/formularz zgłoszenia dostępny na stronie internetowej SUM – www.sum.edu.pl /
Download