I_wyklad - e

advertisement
Wstęp do badań społecznych i
politologicznych I
Jan Brzozowski
Katedra Studiów Europejskich
Plan zajęć
• Aplikacja kursu – krótkie uzasadnienie
• Cel dydaktyczny zajęć
• Wymagania
• Plan zajęć
Kluczowe pytanie brzmi…
Po co mi ten kurs?
Odpowiedź
Bardzo uproszczony schemat studiów
Rekrutacja
Zajęcia
Egzaminy
Praca
dyplomowa
Dyplom
Napisanie pracy nie jest zadaniem łatwym…
Cel kursu:
Przygotowanie
studenta do
napisania pracy
naukowej
(licencjat,
magisterium),
nauczenie
podstaw badań
naukowych.
Na tych zajęciach (wykłady+ćwiczenia)
student uzyska odpowiedź na pytania:
• Jak wybrać tematykę badawczą?
• Jak czytać tekst naukowy?
• Jak szukać źródeł w Internecie?
• Jak szukać źródeł pisanych?
• Jak analizować źródła?
• Jaka powinna być struktura pracy?
• Jak stawiać hipotezy?
• Jak wyciągać wnioski?
• Jak cytować źródła i powoływać się na nie?
Wymagania
Egzamin w formie testu
wielokrotnego wyboru
Plan zajęć
•
•
•
•
•
•
•
Zajęcia organizacyjne
Charakterystyka nauki i badań naukowych
Specyfika nauk społecznych
Objaśnianie rzeczywistości społecznej
Metodologia
Problemy naukowe
Hipotezy naukowe
Plan zajęć
•
•
•
•
•
•
•
•
Paradygmaty w naukach społecznych
Logika badań naukowych
Budowanie teorii
Planowanie badań I
Planowanie badań II
Planowanie badań III
Etyka badawcza
Zachowania nieetyczne w nauce i ich
konsekwencje
Kontakt
Jan Brzozowski
Katedra Studiów Europejskich
p. 261 pawilon B, II piętro
[email protected]
Strona katedry: www.ekse.eu
Strona kursu – szukać na platformie moodle
Konsultacje – tradycyjne i za pomocą ekonsultacji w moodlu.
Download