PODSTAWY MEDYCYNY KLINICZNEJ 2015 1. Choroba trzewna. 2

advertisement
PODSTAWY MEDYCYNY KLINICZNEJ 2015
Literatura do opracowania prezentacji z tematu: Przewód pokarmowy
1. Choroba trzewna.
Choroba trzewna u dorosłych – patogeneza, manifestacje kliniczne, współistnienie z nieswoistymi chorobami
zapalnymi jelit i innymi chorobami o podłożu immunologicznym
Magdalena Kaniewska, Grażyna Rydzewska
Przegląd Gastroenterologiczny 2009; 4 (4): 173–177
http://www.termedia.pl/Czasopismo/-41/pdf-13015-1?filename=Choroba%20trzewna.pdf
Celiakia dorosłych
Bartłomiej Ziółkowski
Przew Lek 2005; 3: 125-130
http://www.termedia.pl/Celiakia-doroslych,8,3250,0,0.html
Nowe wytyczne dotyczące diagnostyki i leczeniachoroby trzewnej u dzieci i młodzieży.
Franciszek Iwańczak, Barbara Iwańczak
PrzGastroenterol 2012; 7 (4): 185–191
http://www.termedia.pl/Czasopismo/-41/pdf-19328-10?filename=Nowe%20wytyczne.pdf
Trudności diagnostyczne w rozpoznaniu późno ujawnionej celiakii u dorosłych
Krystyna Karczewska, Jacek Kasner, Maria Łukasik, Jadwiga Sulej, Daniel Sabat, Dariusz Karasek, Ewa Maroczkaniec
czasopismo, 2002:9(3):189-193
http://cornetis.pl/pliki/GP/2002/3/GP_2002_3_189.pdf
Czy możliwe jest wyleczenie z celiakii? Badania wstępne
Anna Szaflarska-Popławska
Pediatria Współczesna. Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka 2010, 12, 4, 186-190
http://cornetis.pl/pliki/PW/2010/4/PW_2010_4_186.pdf
2. Rola probiotyków w profilaktyce i leczeniu chorób.
Bakterie probiotyczne w przewodzie pokarmowym człowieka jako czynnik stymulujący układ odpornościowy
Sabina Górska, Anna Jarząb, Andrzej Gamian
PostepyHigMedDosw., 2009; 63: 653-667
http://www.phmd.pl/fulltxt.php?ICID=901846
Medyczne zastosowanie probiotyków.
Piotr B. Heczko, Magdalena Strus, Mirosław Jawień, Henryk Szymański
Wiad. Lek. 2005 : T. 58, nr 11-12, s. 640-646
http://www2.sum.edu.pl/wydawnictwa/wiadlek/11-12-2005/s640_Heczko_P.pdf
Wybrane aspekty stosowania probiotyków
I. Steinka
Ann. Acad. Med. Gedan. 2011, 41, 97–108
http://www.annales.gumed.edu.pl/attachment/attachment/14380/P_02-Steinka.pdf
Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania probiotyków na podstawie badań klinicznych przeprowadzonych
u dzieci
Ewa Kamińska
Medycyna Wieku Rozwojowego, 2012, XVI, 3
http://www.medwiekurozwoj.pl/articles/2012-3-9.pdf
PROBIOTYKI – EFEKTY ZDROWOTNE
ADRIANA NOWAK, KATARZYNA ŚLIŻEWSKA, ZDZISŁAWA LIBUDZISZ, JERZY SOCHA
ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość, 2010, 4 (71), 20 – 36
http://www.pttz.org/zyw/wyd/czas/2010,%204%2871%29/02_Nowak.pdf
Rola probiotyków w profilaktyce i leczeniu chorób alergicznych
Adriana Roży, Paulina Jaguś, Joanna Chorostowska-Wynimko
Pneumonol. Alergol. Pol. 2012; 80, 1: 65–76
http://www.pneumonologia.viamedica.pl/darmowy_pdf.phtml?indeks=62&indeks_art=727
Probiotyki jako alternatywne rozwiązanie i wsparcie terapii tradycyjnych
Wojciech Cichy, Mirosława Gałęcka, Patrycja Szachta
http://www.instytut-mikroekologii.pl/wp-content/uploads/2012/09/Probiotyki-jako-alternatywna.pdf
Probiotyczne bakterie fermentacji mlekowej (LAB)
Julitta Gajewska, Mieczysław K. Błaszczyk
http://www.pm.microbiology.pl/web/archiwum/vol5112012055.pdf
Download