załączniku

advertisement
SEMINARIUM NAUKOWE
SEKCJI STRUKTURY i ROZWOJU ROŚLIN PTB
„Czym dzisiaj zajmują się młodzi naukowcy?”
Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii, ul. I. Miecznikowa 1
(sala Rady Wydziału, I piętro)
Warszawa,7 marca 2015r.
PROGRAM
10.00 - 10.10 Powitanie
Dr hab. Krystyna Winiarczyk, UMCS Lublin
Sesja naukowa
10.10 - 10.30 „Przestrzenna regulacja dojrzewania i obróbki rybonukleoprotein w
cytoplazmie komórek roślinnych”.
Mgr Malwina Hyjek – doktorantka UMK Toruń .
10.30-10.50 „Markery molekularne u wybranych gatunków Rumex”
Mgr Magdalena Cygan, doktorantka UJ Kraków.
10.50-11.10 „Rola genów związanych ze stresem w morfogenezie roślin”
mgr Jakub Bizan, doktorantk UJ Kraków.
11.10-11.40 „Życie pod presją - adaptacja komórek roślinnych do zmiennych warunków
środowiska”
dr Anna Kasprowicz-Maluśki UAM Poznań.
12.10-12.30
PRZERWA NA KAWĘ
12.30-12.50 „Organizacja cytoszkieletu podczas dojrzewania męskiego gametofitu”
Dr Małgorzata Kapusta , Uniwersytet Gdański.
12.50-13.10„Mechanizmy remodelowania chromatyny w komórkach linii generatywnej
roślin”
mgr Marlena Kozłowska, doktorantka UMK Toruń.
13.10-13.30 „Na styku farmakognozji i botaniki - cyklotydy, roślinne cykliczne
polipeptydy”
dr Błażej Ślązak, Uppsala University Szwecja.
13.30-13.50 „Możliwości terapeutycznego zastosowania naturalnych kannabinoidów w
leczeniu bólu u pacjentów nowotworowych”
Mgr Tomasz Wróbel, doktorant Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich Poznań.
13.50-14.10 „Wybrane przejawy i mechanizmy zmienności fenotypowej w obrębie
rodzaju Magnolia”
mgr Magdalena Wróblewska, doktorantka Uniwersytet Wrocławski.
14.10-14.30 „Identyfikacja kryształów szczawianu wapnia występujących u Tinantia
anomala (Torr.) CB Clarke oraz próba określenia ich roli”
Mgr Joanna Gębura, doktorantka UMCS Lublin.
14.30 - 15.00 DYSKUSJA PLENARNA, ZAKOŃCZENIE SEMINARIUM
Download