Znaczenie filozofii Oświecenia w kulturze europejskiej

advertisement
Znaczenie filozofii Oświecenia w kulturze europejskiej – program konferencji
9 października, Instytut Filozofii UMCS, Pl. M. Curie-Skłodowskiej 4
Sala Rady Wydziału
8.45-9.15: rejestracja uczestników
9.15–9.30: otwarcie konferencji
sesja I: sala Rady Wydziału
9.30–9.50: Prof. dr hab. Zbigniew Drozdowicz, UAM, Oświeceniowe racjonalności
9.50–10.10: Ks. prof. dr hab. Stanisław Janeczek, KUL, Rola oświecenia chrześcijańskiego w kulturze
osiemnastego wieku
10.10–10.30: Prof. dr hab. Jolanta Żelazna, UMK, Nowożytne źródła Oświecenia – Opera posthuma
Spinozy
10.30–10.50: Prof. dr hab. Adam Grzeliński, UMK, Brytyjscy czytelnicy „Słownika historycznego i
krytycznego” Pierre’a Bayle’a
10.50–11.30: dyskusja
11.30–12.00: przerwa na kawę
sesja II: sala Rady Wydziału:
12.00–12.20: Dr hab. Dariusz Juruś, UŚ, Oświeceniowi prekursorzy współczesnej ekonomii
12.20–12.40: Dr hab. Barbara Grabowska, UMK, Mary Wollstonecraft, czyli oświeceniowe początki
feminizmu
12.40–13.00: Dr hab. Tomasz Stefaniuk, UMCS, Moralność czy religia? – angielski deizm i krytyka
objawienia
13.00–13.20: Dr Sławomir Sztajer, UAM, Tradycje oświeceniowe w badaniach religioznawczych
13.20–13.45: dyskusja
13.45: obiad, „Iuris”, Wydział Prawa i Administracji UMCS, Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
sesja III: sala Rady Wydziału:
15.00–15.20: Prof. dr hab. Renata Ziemińska, US, Czy David Hume był radykalnym sceptykiem?
15.20–15.40: Prof. dr hab. Ireneusz Ziemiński, US, David Hume o moralnej dopuszczalności
samobójstwa
15.40–16.00: Dr Krzysztof Wawrzonkowski, UMK, Rola związków skojarzeniowych w Hume’owskiej
teorii poznania, etyce i estetyce
16.00–16.20: Dr Marta Szymańska-Lewoszewska, Irlandzki patriotyzm George’a Berkeley’a w
latach 1734-1753
16.20-16.50: dyskusja
16.50–17.20: przerwa na kawę
Sesja IV: sala Rady Wydziału:
17.20–17.40: Prof. nadzw. dr hab. Honorata Jakuszko, UMCS, Obraz Oświecenia w filozofii
niemieckiej w końcu XVIII wieku
17.40–18.00: Dr hab. Leszek Kopciuch, UMCS, Maxa Horkheimera krytyka Oświecenia
18.00–18.20: Dr Zbigniew Pietrzak, UWr, Zasady matematyzacji nauk biologicznych jako problem
filozoficzny
18.20–18.40: Mgr Aleksandra Horowska, UWr, Filozofia G. Vica a idee Oświecenia
18.40–19.20: dyskusja
19.30: kolacja, „Iuris”, Wydział Prawa i Administracji UMCS, Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
10 października, Instytut Filozofii UMCS, Pl. M. Curie-Skłodowskiej 4
Sesja V: sala Rady Wydziału
10.00–10.20: Prof. nadzw. dr hab. Tomasz Kupś, UMK, Między oświeceniem a scholastyką. Wybrane
problemy wczesnej recepcji filozofii Kanta w Polsce
10.20–10.40: Prof. nadzw. dr hab. Bogusław Paź, UWr, Idea Oświecenia versus siedemnastowieczny
racjonalizm. Kwestia tożsamości oświeceniowej ideologii I. Kanta
10.40–11.00: Dr Jakub Szczepański, UJ, Jak Kant odpowiedział na pytanie: czym jest Oświecenie?
11.00–11.30: dyskusja
11.30–12.00: przerwa na kawę
Sesja VI : sala Rady Wydziału
12.00–12.20: Dr hab. Przemysław Gut, KUL, Charakterystyka, ocena i wartość Oświecenia według J.
Izraela
12.20–12.40: Dr Bartosz Żukowski, UŁ, Metafizyka samotności. Autorefleksja jako źródło
upodmiotowienia
12.40–13.00: Dr hab. Jolanta Zdybel, UMCS, A. MacIntyre’a krytyka projektów oświeceniowych
13.00–13.30: dyskusja
13.30–13.45: zamknięcie konferencji
14.00: obiad, „Iuris”, Wydział Prawa i Administracji UMCS, Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
Download