Program konferencji

advertisement
XVIII KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA
POLSKIEGO TOWARZYSTWA LOGOPEDYCZNEGO
POŁĄCZONA Z WALNYM ZEBRANIEM
CZŁONKÓW PTL
pt. „Logopedia
– nowe horyzonty”
27-28 czerwca 2014 r.
Miejsce obrad
Sala obrad Rady Wydziału Humanistycznego UMCS
Wydział Humanistyczny UMCS
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4, Lublin
Organizatorzy Konferencji
Zarząd Główny PTL
ul. Sowińskiego 17
20-040 Lublin
tel. 81 537-54-15
oraz
Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS
ul. Sowińskiego 17
20-040 Lublin
Program XVIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Logopedycznego
Piątek, 27 czerwca 2014 r.
9:00
REJESTRACJA UCZESTNIKÓW
10:001 - 12:00
WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW PTL
Wybory nowego Zarządu PTL
Sala obrad Rady Wydziału Humanistycznego UMCS
Wydział Humanistyczny UMCS
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4, Lublin
12:00 – 13:00
Przerwa obiadowa
13:00
UROCZYSTE OTWARCIE KONFERENCJI
13:15 – 14:45
Posiedzenie plenarne
Sesja pierwsza - przewodniczy: prof. dr hab. Stanisław Grabias:
13:15-13:30 prof. dr hab. Tomasz Woźniak: Perspektywy kształcenia logopedów w Europie
13:30-13:45 dr hab. Jolanta Panasiuk: Perspektywy badawcze w opisie, diagnozie i terapii
nabytych zaburzeń mowy u chorych neurologicznie
13:45-14:00 prof. dr hab. Mirosław Michalik: Teoria zarządzania jakością w praktyce
logopedycznej
14:00-14:15 dr Katarzyna Kaczorowska-Bray, prof. dr hab. Stanisław Milewski: Późna
dorosłość jako przedmiot zainteresowań współczesnej logopedii
1
Drugi termin Walnego Zebrania Członków PTL o godz. 10:15.
14:15-14:30 prof. dr hab. Agnieszka Maryniak: Trudności w rozumieniu języka u dzieci
w wieku szkolnym
14:30-14:45 dr Helena Borowiec: Językowe środki porządkowania wiedzy o świecie w mowie
dzieci przedszkolnych
14:45-15:00 – dyskusja
15:00-15:30 – przerwa na kawę
15:30-16:00 – sesja plakatowa
Sesja druga - przewodniczy: dr hab. Jolanta Panasiuk:
16:00-16:15 prof. dr hab. Magdalena Smoczyńska, dr Ewa Haman: Test Rozwoju Językowego
(TRJ) jako nowe narzędzie kompleksowej oceny kompetencji językowej dzieci w wieku 4-8 lat
16:15-16:30 dr Ewa Muzyka-Furtak, dr Ewa Haman: Zastosowanie Obrazkowego Testu
Słownikowego (OTSR) w diagnostyce logopedycznej dzieci niesłyszących i słabosłyszących
16:30-16:45 prof. dr hab. Danuta Pluta-Wojciechowska: „Od głoski wadliwej do głoski
normatywnej” – nowe ujęcie terapii wad wymowy
16:45-17:00 dr Lilianna Konopska: Iloczas dźwięcznych fonemów trących w wymowie
prawidłowej
17:00-17:15 dr Anita Lorenc: Współczesna wymowa polska. Metodologia i wstępne wyniki
badań
17:15-17:30 mgr Elżbieta Szabelska: Konstruowanie kwestionariusza do badania
funkcjonowania językowego dzieci z ADHD w wieku wczesnoszkolnym – założenia i budowa –
dyskusja
17:30-17:45 dr Barbara Kamińska: Logopedia artystyczna - od kultury żywego słowa do
logopedii medialnej
17:45-18:15 – dyskusja
18:20
Kolacja
Sobota, 28 czerwca 2014 r.
9:00-12:00
WARSZTATY
Miejsce: Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS,
ul. Sowińskiego 17.
9:00-10:30, I – sza edycja
1. mgr Magdalena Łuniewska: Stosowanie Testu Rozwoju Językowego (TRJ) w diagnozie
poziomu rozwoju językowego dzieci
2. prof. dr hab. Danuta Pluta-Wojciechowska: Wczesna interwencja logopedyczna
w przypadku niemowląt i dzieci w wieku poniemowlęcym z rozszczepem wargi
i podniebienia
3. mgr sztuki Barbara Sambor: Otwieranie samogłosek – z korkiem czy bez korka?
4. mgr Michalina Kłeczek-Marek: Rola funkcji poznawczych w procesie deterioracji
mózgu spowodowanej biologicznym procesem starzenia się, urazami i zespołami
otępiennymi
5. mgr Wojciech Lipski: Diagnozowanie schizofazji
6. mgr Jakub Skrzek: Karmienie terapeutyczne
7. Sylwia Filipczak: Wygrałam z afazją! – mechanizmy neuroplastyczności i
neurokompensacji po uszkodzeniu mózgu
10:30-12:00, II – ga edycja
1. mgr Magdalena Łuniewska: Stosowanie Testu Rozwoju Językowego (TRJ) w diagnozie
poziomu rozwoju językowego dzieci
2. prof. dr hab. Danuta Pluta-Wojciechowska: Wczesna interwencja logopedyczna
w przypadku niemowląt i dzieci w wieku poniemowlęcym z rozszczepem wargi
i podniebienia
3. mgr sztuki Barbara Sambor: Otwieranie samogłosek – z korkiem czy bez korka?
4. mgr Michalina Kłeczek-Marek: Rola funkcji poznawczych w procesie deterioracji
mózgu spowodowanej biologicznym procesem starzenia się, urazami i zespołami
otępiennymi
5. mgr Wojciech Lipski: Diagnozowanie schizofazji
6. mgr Jakub Skrzek: Karmienie terapeutyczne
7. Sylwia Filipczak: Wygrałam z afazją! – mechanizmy neuroplastyczności i
neurokompensacji po uszkodzeniu mózgu
12:15 – 13:30
POSIEDZENIE PLENARNE – przewodniczy prof. dr hab. Tomasz Woźniak:
Miejsce: Sala obrad Rady Wydziału Humanistycznego UMCS
Wydział Humanistyczny UMCS, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4.
12:15-12:30 dr Aneta Domagała, dr Urszula Mirecka: Znaki graficzne i pismo
we współczesnych ujęciach badawczych
12:30-12:45 dr Marta Wysocka: Uwarunkowania rozwoju prozodii w ontogenezie mowy
12:45-13:00 mgr sztuki Barbara Sambor: Najczęściej występujące strategie kompensacyjne
prymarne i sekundarne u osób dorosłych – w świetle badań własnych
13:00-13:15 mgr Michalina Kłeczek-Marek: Podstawy teoretyczne badania dialogu w
chorobach neurodegeneracyjnych
13:15-13:30 mgr Wojciech Lipski: Performancja jako cel terapii logopedycznej u osób z
autyzmem
13:30-13:45 dr Olga Przybyla: Analiza procesów realizacyjnych mowy u dzieci w
antropomotorycznej perspektywie opisu
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

2-2=0

2 Cards jogaf85537

Create flashcards