Notka o Autoirze - Festiwal Filozofii

advertisement
Prof. zw. dr hab. Jadwiga Mizińska
Kierownik Zakładu Socjologii Wiedzy w Instytucie Filozofii UMCS w
Lublinie. Od czterech kadencji Prezes Lubelskiego Oddziału Polskiego
Towarzystwa Filozoficznego. Członek Polskiego Towarzystwa Etycznego.
Inicjatorka i współredaktorka serii wydawniczej „Lubelskie Odczyty
Filozoficzne”. Członek Kolegium Redakcyjnego, a następnie Redaktor Naczelna
czasopisma „Colloquia Communia”. Uczestniczka seminarium „Filozofia
Nauki” PAN. W sowim dorobku posiada ponad 200 artykułów, rozpraw
naukowych i recenzji. Autorka licznych książek, w tym: Uśmiech Hioba (1998),
Imiona Losu (1999), Herbert-Odyseusz (2001), Duchy Domu (2006), Wina i
wybaczenie (2007), Filozofia pocieszenia (2009).
Krąg zainteresowań: socjologia wiedzy, antropologia filozoficzna,
filozofia kultury, etyka, filozofia literatury, filozofia pedagogiki.
Dokładniejsze dane:
1. Jadwiga Mizińska, profesor zwyczajny
2. 19. 12. 1945 r.
3. Opole Lubelskie
4. Studia: pedagogiczne w UMCS
5. Od 1969 r., kolejno: 1969 asystent, starszy asystent, 1978 adiunkt, 1989
doktor habilitowany, 2001 profesor nadzwyczajny, 2003 profesor
zwyczajny w Instytucie Filozofii UMCS Lublin
6. Prezes Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Filozoficznego;
członek Polskiego Towarzystwa Estetycznego
7. Kilka nagród Rektora UMCS
8. Specjalizacja: epistemologia, socjologia wiedzy, filozofia człowieka,
filozofia pedagogiki, filozofia literatury, etyka, estetyka
9. Publikacje książkowe:
– Obiektywność a społeczna i kulturowa determinacja poznania, Wyd.
UMCS, Lublin 1989
– Sztuka prowadzenia sporów. Aksjologiczne przesłanki dialogu, Wyd.
UMCS, Lublin 1994
– Świadomość czasu zwichniętego. Filozoficzne troski współczesności, Wyd.
UMCS, Lublin 1994
– Uśmiech Hioba. Filozoficzne troski współczesności (II), Wyd. UMCS,
Lublin 1998
– Imiona Losu, Wyd. UMCS, Lublin 1999
– Herbert-Odyseusz, Wyd. UMCS, Lublin 2001
– Duchy Domu, Wyd. UMCS, Lublin 2006
– Wina i wybaczenie. Jak możliwa jest przemiana zła w dobro? Wyd. Adam
Marszałek, Toruń, 2007
– Filozofia pocieszenia, Wyd. Maximum, Kraków 2009
Download