Projektowanie efektywnych ofert rynkowych

advertisement
Zachowanie konsumentów na rynku_5/5
Dr Krzysztof Cybulski
email: [email protected]
Katedra Marketingu, Wydział Zarządzania UW
Warszawa 2014 r.
Program wykładów
1.
Konsumenci na rynku. Budowanie zadowolenia
klienta, wartości i przywiązania.
2.
Typy klientów oraz główne determinanty ich
decyzji zakupowych
3.
Profile indywidualnych konsumentów
4.
Konsumenci podejmują decyzje
5.
Konsument w nowej gospodarce
Agenda
Konsument w nowej gospodarce

Główne kierunki przemian w kierunku gospodarki
cyfrowej

Internet - nowe możliwości konsumentów

Dostosowanie marketingu do potrzeb i wyzwań
gospodarki cyfrowej

Trzy poziomy marketingu i firm w nowej gospodarce

Koncepcja marketingu holistycznego i jej wykorzystanie
Dostosowanie marketingu do potrzeb i wyzwań gospodarki cyfrowej
Najważniejsze trendy, tendencje i zjawiska współczesnej gospodarki:

Internet

Deregulacja

Prywatyzacja

E-commerce

Globalizacja

Hiperkonkurencja

Biotechnologie

TQM

Benchmarketing

Polityka wartości

Outsourcing

Reeingineering

……………….?
Dostosowanie marketingu do potrzeb i wyzwań gospodarki cyfrowej
Główne kierunki przemian w kierunku gospodarki cyfrowej:
 Od asymetrii informacji do demokratyzacji informacji
 Od towarów dla elit do towarów dla każdego
 Od zasady „wyprodukuj i sprzedaj” do zasady „wczuj się i reaguj”
 Od gospodarki lokalnej do gospodarki globalnej
 Od polityki zmniejszających się dochodów do polityki zwiększających się
dochodów
 Od posiadania aktywów do uzyskiwania dostępu do aktywów
 Od zarządzania firmą do zarządzania rynkiem
 Od rynków masowych do rynków jednego klienta
 Od zasady „na czas” do zasady „natychmiast”
Dostosowanie marketingu do potrzeb i wyzwań gospodarki cyfrowej
Nowe możliwości klientów:
 Istotny wzrost siły nabywczej
 Większa różnorodność dostępnych towarów i usług
 Ogromna ilość informacji na dowolny temat
 Większa możliwość współpracy klientów z dostawcami
podczas składania i realizacji zamówień
 Rozbudowane możliwości porozumiewania się z innymi
kupującymi i porównywania opinii
Ewolucja rynków i dynamika konkurencji
Rynki są coraz znacznie bardziej konkurencyjne niż niegdyś:
1. Wzrost koncentracji dystrybucji produktów paczkowanych
2. Wzrost liczby marek mimo zmniejszenia się liczby konkurentów
3. Radykalne skrócenie cyklu życia produktów
4. Nieopłacalność napraw
5. Technika cyfrowa jako źródło rewolucyjnych przemian rynkowych
6. Wzrost liczby zastrzeżonych znaków handlowych i patentów
7. Radykalny wzrost liczby odmian dostępnych produktów
8. Nadmierne rozdrobnienie rynków
9. Przesycenie reklamą i rozproszenie środków przekazu
10. Ograniczenie zdolności zdobycia miejsca w świadomości klientów
Dostosowanie marketingu do potrzeb i wyzwań gospodarki cyfrowej
Nowe możliwości dla działalności gospodarczej:
 Możliwość uzupełniania zasobów poprzez nowe źródła zakupu
 Łatwiejsza i większa dostępność do ważnych informacji
 Zwiększony zasięg geograficzny (możliwości) sprzedaży
 Nowe (nieograniczone) możliwości promowania produktów
 Bezpośredni, uproszczony oraz interaktywny proces komunikowania się
 Możliwość „wyrzucenia” niektórych obszarów działalności „do sieci”
 Indywidualizacja ofert produktów i usług
 Wzrastająca jakość zakupów, rekrutacji, szkolenia oraz komunikacji
 Spadające koszty zakupów, rekrutacji, szkolenia oraz komunikacji
Dostosowanie marketingu do potrzeb i wyzwań gospodarki cyfrowej
Alternatywne
koncepcje
Punkt ciężkości
Instrumenty
realizacji
Spodziewane
efekty
Marketingowa
Proces identyfikacji i
zaspokajania
potrzeb nabywców
Zintegrowane
działania
marketingowe
Zysk w rezultacie
uzyskania
zadowolenia
nabywców
Marketingu
społecznego
Proces identyfikacji i
zaspokajania
potrzeb nabywców
oraz społeczeństwa
jako całości
Zintegrowane
działania
marketingowe i inne
środki (np. edukacja
nabywców,
narzędzia prawne
itp.)
Zysk w efekcie
uzyskania
zadowolenia
nabywców oraz
wyższej jakości życia
społeczeństwa
Marketingu
holistycznego
Wymagania
indywidualnego
klienta
Tworzenie
kontekstowych ofert
produktów i
doświadczeń
dostosowanych do
wymagań
pojedynczych
klientów oraz
integracja łańcucha
wartości dla klienta
Wzrost
dochodowości
poprzez rozszerzenie
udziału „w kliencie”,
pozyskanie i
utrzymanie jego
lojalności i tworzenie
długotrwałych
wartości
Modyfikacja strategii marketingowej
Co to jest dobra strategia?
„Wszyscy widzą taktykę, dzięki której zwyciężam, ale nikt nie
może dostrzec strategii, której wynikiem było zwycięstwo”
Sun Tzu
Modyfikacja strategii marketingowej
Jak uczestnicy rynku mogą partycypować w tworzeniu
strategii (wartości)?

Rynki stymulowane przez firmy

Rynki stymulowane przez klientów

Rynki stymulowane przez partnerów

Rynki stymulowane przez społeczności
Modyfikacja strategii marketingowej
Jak firmy tworzą wartość?

Oferowanie produktów po niższych cenach

Pomoc nabywcom w obniżeniu ich innych kosztów

Polityka dodatkowych korzyści

Indywidualizacja produktów i usług

Większa wygoda zakupu

Szybsza obsługa

Więcej usług i (lub) lepsze usługi

Nadzwyczajne warunki gwarancji

Programy uczestnictwa (lojalnościowe)
Modyfikacja strategii marketingowej
Jakie są sposoby tworzenia wartości?

Podpatrywanie (imitowanie, naśladowanie, ulepszanie,
konkurentów)

Metody kreatywnego myślenia

Marketing latelarny
Modyfikacja strategii marketingowej
Rola konsumentów w tworzeniu wartości?


Włączenie konsumentów w każdy podstawowy proces firmy np.
projektowania produktu
Rola konsumenta jako „doradcy” firmy pozwalającego jej
dostosować produkt (ofertę)

Włączenie klientów w procesy produkcyjne i dystrybucyjne

Informacja zwrotna od konsumentów
Modyfikacja strategii marketingowej
Rola partnerów w tworzeniu wartości?




Zwiększenie efektywności operacyjnej
Zwiększenie możliwości firmy w tworzeniu wartości np. tworzenie
pakietów wartości
Kluczowa rola w tworzeniu się świadomości w ramach przestrzeni
rynkowej (warunek niezbędny do głębszej integracji firmy z
partnerami)
Pomoc w redukcji kosztów i czasu dostaw dla klientów
Modyfikacja strategii marketingowej
Rola społeczności w tworzeniu wartości?

Kreowanie popytu przez społeczność oraz instytucje na
produkty/usługi

Wywieranie wpływu (nacisku) na firmę (nowe produkty, standardy)

Pozyskiwanie zasobów

Wsparcie udzielane społecznością i przez społeczność
Modyfikacja strategii marketingowej

Odwrócone projektowanie produktów

Odwrócona kalkulacja cen

Odwrócona reklama

Odwrócone promocje

Odwrócone kanały dystrybucji

Odwrócona segmentacja
Możliwości marketingowe w warunkach „nowej gospodarki”
Co to są możliwości marketingowe (rynkowe)?
Obszar potrzeb i zainteresowań klientów, w którym
istnieje wysokie prawdopodobieństwo zaspokojenia
tychże potrzeb w wyniku przynoszących zysk
działań firmy.
Możliwości marketingowe w warunkach „nowej gospodarki”
Jakie są obszary możliwości marketingowych?
1. Dostarczanie produktu, którego podaż jest zbyt
niska
2. Dostarczanie istniejącego produktu lub usługi w
nowy lub nadzwyczajny sposób
3. Dostarczanie nowego produktu
Możliwości marketingowe w warunkach „nowej gospodarki”
Metody oceny możliwości rynkowych
Metoda wykrywania problemu

„mój samochód za dużo pali”

„nie lubię długich kolejek w bankach”

„mój toster trudno wyczyścić”

„bateria w notebooku wyczerpuje się po 2 godzinach”

„czasem trudno znaleźć jest pilota od telewizora”
Efekt: udoskonalenie istniejących produktów
Możliwości marketingowe w warunkach „nowej gospodarki”
Metody oceny możliwości rynkowych
Metoda ideału – rejestrowanie życzeń konsumentów



„chciałbym móc kupić używany samochód i mieć pewność, że
będzie działał tak, jak obiecywał sprzedawca”
„chciałbym pójść do kina, które miałoby w repertuarze wiele
różnych filmów i jednocześnie mieściłaby się restauracja, bar
kawowy; poza tym chciałbym, aby siedząca przede mną wysoka
osoba nie zasłaniała mi ekranu”
„chciałbym polecieć do innego miasta za połowę ceny i mieć
pewność, że samolot będzie wygodny i bezpieczny; byłoby
wspaniale, gdyby nie trzeba było rezerwować biletów i gdyby w
samolocie nie serwowano posiłków”.
Możliwości marketingowe w warunkach „nowej gospodarki”
Metody oceny możliwości rynkowych
Metoda ideału - produkty eliminujące sprzeczności:







Crisco – roślinny tłuszcz do pieczenia, który działa i smakuje tak samo jak tłuszcz zwierzęcy.
Secret – dezodorant, który jest wystarczająco silny dla mężczyzn, a jednocześnie jest
delikatny dla kobiecej skóry.
Pringles – chipsy ziemniaczane, które nie łamią się i nie wietrzeją po otwarciu opakowania.
Always Ultra Thin – podpaska, która daje maksymalną ochronę, a jednocześnie jest
wygodna i cieńka jak wkładka.
Dockers – niemnące się spodnie khaki.
Goretex – tkanina, która jest tak wygodna i przewiewna jak bawełna, a jednocześnie jest
nieprzemakalna.
BMW – samochód osobowy o liczbie miejsc i ładowności sedana, charakteryzujący się
jednocześnie sportowymi osiągami.
Możliwości marketingowe w warunkach „nowej gospodarki”
Metody oceny możliwości rynkowych
Metoda łańcucha konsumpcji – cykl działań konsumenta
1.
Jak ludzie uświadamiają sobie potrzebę wykorzystania produktu lub usługi?
2.
Jak Twoi konsumenci odnajdują ofertę?
3.
W jaki sposób konsumenci podejmują ostateczną decyzję o zakupie?
4.
W jaki sposób konsumenci zamawiają i kupują Twój produkt?
5.
W jaki sposób Twój produkt (usługa) jest dostarczony (jest świadczona)?
6.
Co dzieje się po dostarczeniu produktu lub wyświadczeniu usługi?
7.
W jaki sposób Twój produkt jest instalowany?
8.
W jaki sposób realizowana jest zapłata za Twój produkt (usługę)?
9.
W jaki sposób produkt Twój jest składowany?
10.
W jaki sposób produkt Twój jest transportowany?
11.
Do czego tak naprawdę klient używa Twojego produktu?
12.
W jakich przypadkach klienci potrzebują pomocy przy użytkowaniu produktu?
13.
Jakie są możliwości zwrotu lub wymiany produktu?
14.
W jaki sposób Twój produkt jest naprawiany lub serwisowany?
15.
Co się dzieje, gdy Twój produkt jest wyrzucony lub przestaje być użytkowany?
Możliwości marketingowe w warunkach „nowej gospodarki”
 Klienci są bombardowani tysiącami ofert oraz propozycjami produktów i usług
 Ich czas, percepcja oraz możliwości finansowe są zawsze ograniczone
 Poznanie potrzeb i preferencji konsumentów ma kluczowe znaczenie
 Kontekst wyboru ma kluczowe znaczenie dla zrozumienia klienta
Kontekst wyboru to dane o tym:

na czym klientom zależy?

co klienci myślą?

czego klienci chcą?

o co się klienci troszczą?

kogo klienci podziwiają?
Możliwości marketingowe w warunkach „nowej gospodarki”
Wytwarzanie korzyści dla klientów:
1. Od produktów wykreowanych przez firmy do produktów
służących zaspokajaniu potrzeb klienta i produktów
współtworzonych przez klienta
2. Od charakterystyki produktu do doświadczeń klienta
3. Od produktów masowych od produktów
zindywidualizowanych
Możliwości marketingowe w warunkach „nowej gospodarki”
Dwie podstawowe strategie tworzenia produktu:
1.
Zaspokajanie potrzeb klienta
 Tworzenie ofert produktów służących zaspokajaniu
potrzeb klienta
 Dostarczanie określonych rozwiązań
 Tworzenie wartości dla klientów moich klientów
Każdy dostawca powinien zdefiniować rezultat, jakiego poszukuje klient!!!
Możliwości marketingowe w warunkach „nowej gospodarki”
Dwie podstawowe strategie tworzenia produktu:
2.
Współudział klienta w tworzeniu produktu
 Klient odgrywa ważną rolę w projektowaniu i
przygotowaniu produktu (usługi)
 Firma występuje jako dostawca komponentów,
technologii (swoisty outsourcing)
 Firma pełni funkcję pomocniczą przy kompletowaniu
produktu zgodnie ze specyfikacją klienta
Każdy dostawca powinien zdefiniować rezultat, jakiego poszukuje klient!!!
Możliwości marketingowe w warunkach „nowej gospodarki”
Od charakterystyki produktu do doświadczeń klienta:



Upodabnianie się ofert produktowych w wyniku ich
wzajemnego kopiowania
Klienci wybierają produkty raczej na podstawie
doświadczenia niż (analizy) atrybutów oferty
Badanie doświadczeń klienta (reakcji, zachowań
podejmowanych pod wpływem kontaktu z ofertą)
Podstawy tradycyjnego myślenia marketingowego
1. Definiowanie rynku
2. Rozpoznanie potrzeb jako punkt wyjścia
3. Segmentacja i pozycjonowanie jako strategie konkurencji
4. Opracowanie koncepcji zestawu narzędzi marketingowych
Podstawy tradycyjnego myślenia marketingowego
Rozpoznanie potrzeb jako punkt wyjścia:
Marketing rozpoczyna się od poznania potrzeb konsumentów i składa
się z wiedzy o tym, jak je zaspokoić.
Jednak wielu producentów zapomina o koncentracji uwagi na
potrzebach, zamiast tego koncentruje się jedynie na sprzedaży swoich
produktów.
„Marketing rozpoczyna się od analizy potrzeby, którą zaspokajają produkty.
Logicznie biorąc, rozpoznanie i wybór niektórych potrzeb sugeruje odrzucenie
innych”
Podstawy tradycyjnego myślenia marketingowego
Definiowanie rynku
Po rozpoznaniu potrzeb następnym krokiem procesu marketingu jest, kto znajduje się na
rynku.
Wybór rynku
Rynek definiuje się jako osoby lub firmy odczuwające lub mogące odczuwać potrzebę, którą
zamierzamy zaspokajać, za pomocą sprzedawanego przez nas produktu.
Ale też rynek to zbiór osób lub firm (organizacji) w określonej sytuacji kupujących lub
mogących kupować produkty, aby zaspokoić daną potrzebę lub kilka potrzeb.
Zaleta:
Czynność definiowania rynku stwarza pożyteczne ramy odniesienia, określane jako grupa
docelowa, co ułatwia opracowanie podstawowych strategii marketingu bazujących na
segmentacji i pozycjonowaniu.
Wada:
Ta definicja prowadzi do myślenia w kategoriach klientów lub okoliczności, do których
możemy dotrzeć, ale wyklucza rynek nie uznawany za potencjalny.
Podstawy tradycyjnego myślenia marketingowego
Definiowanie rynku
Kategorie i podkategorie
Kiedy człowiek myśli zazwyczaj posługuje się modelami. Model jest to zbiór
elementów zintegrowanych i zestawionych w określony sposób. Umożliwia on
Przechowywanie dużych ilości informacji dzięki skodyfikowaniu tych informacji w
jedność.
MODEL KAWY? lub MODEL RYNKU?
Są nimi odpowiednio:
1.
Potrzeba
2.
Klienci docelowi
3.
Okoliczności
•
Miejsce
•
Czas
•
Sytuacje
•
Zastosowania
Żaden produkt nie może istnieć bez uwzględnienia tych wymiarów.
Podstawy tradycyjnego myślenia marketingowego
Definiowanie rynku
Uznawanie rynku jako coś trwałego a strategia segmentacji
„Przyjęcie kategorii rynku jako czegoś trwałego prowadzi do strategii
segmentacji i pozycjonowania jako jedynego ”sposobu wyszukiwania
okazji”.
Jeżeli dana kategoria została utrwalona, wyszukiwanie nowych
obszarów może odbywać się tylko przez wybór jakichś podgrup
klientów w ramach tej kategorii”.
Podstawy tradycyjnego myślenia marketingowego
Definiowanie rynku
Uznawanie rynku jako coś trwałego a strategia segmentacji
Zdefiniowanie rynku pozostawia tylko jedną możliwość konkurowania:
rozdrobnienie rynku na poszczególne części. Jest to istota strategii
segmentacji.
Segmentacja i pozycjonowanie są oparte na założeniu, że rynku nie
można zmienić.
To oznacza, że jedynym sposobem wyszukiwania nowych okazji
jest redefiniowanie rynku, czyli zmiana jego elementów!!!
Podstawy tradycyjnego myślenia marketingowego
Segmentacja i pozycjonowanie jako strategie konkurencji
Istota segmentacji:
Segmentacja polega na dzieleniu rynku w celu doprowadzenia do wzrostu sprzedaży, może
ona też doprowadzić do zwiększenia rozmiarów rynku.
Jednakże stosowanie segmentacji w końcu rozdrabnia i nasyca rynki pozostawiając
niewiele miejsca dla nowych produktów, zaś dla firm, które chcą
wzrastać kluczowymi elementami sukcesu są nowe produkty”
Istota pozycjonowania:
Pozycjonowanie polega na zwracaniu uwagi na niektóre właściwości naszego produktu
(naszej oferty), aby móc odróżnić się od produktów konkurencji.
Pozycjonowanie może być skuteczne zwłaszcza przy wzięciu na cel nowego segmentu, a
także pozwala na zróżnicowanie w obrębie określonego segmentu.
Podstawy tradycyjnego myślenia marketingowego
Segmentacja i pozycjonowanie jako strategie konkurencji
Kogo tak naprawdę interesuje 65 wersja produktu?
Do jakich segmentów skierowane są poszczególne marki P&G?
Podstawy tradycyjnego myślenia marketingowego
Innowacje powstałe przy założeniu niezmienności rynku:
1. Innowacje polegające na modyfikacji
2. Innowacje polegające na zmianie oferowanych wielkości
3. Innowacje polegające na zmianie opakowania
4. Innowacje polegające na zmianie wzornictwa
5. Innowacje polegające na uzupełnieniach
6. Innowacje polegające na ograniczaniu wysiłków i nakładów
ponoszonych przez klientów
„Innowacje tego typu nie tworzą nowych kategorii ani nowych rynków.
Zawsze występują one w obrębie kategorii, w której powstała idea
produktu”
Innowacje powstałe poza danym rynkiem
Przykłady alternatywnych sposobów tworzenia innowacji:
1.
Przypadek I - batony zbożowe
2.
Przypadek II – jajka czekoladowe Kinder Niespodzianka
3.
Przypadek III – sklepy 7- Eleven Japan
4.
Przypadek IV – Actimel Danone
5.
Przypadek V – sklepy spożywcze na stacjach benzynowych
6.
Przypadek VI – koncepcja kawiarenki internetowej
7.
Przypadek VII – „Zostań chrzestnym ojcem dziecka”
8.
Przypadek VIII – Reality Show „BIG BROTHER”
9.
Przypadek IX – Pieluszki Huggies Pull-Up
10. Przypadek X – Lalka Barbie
11. Przypadek XI - Walkman
Istota marketingu lateralnego
Marketing lateralny:
bazuje na poszukiwaniu okazji rozszerzenia działalności
poprzez zajęcie się tymi potrzebami, klientami
docelowymi lub okolicznościami, które zostały odrzucone
w naszej rynkowej wyjściowej definicji produktu (w
procesie marketingu tradycyjnego).
Proces marketingu lateralnego
Myślenie latelarne:
1. Analiza modeli (koncepcji) utrwalonych w
naszym umyśle
2. Przekształcenie tych modeli (ich
transformacja)
Zmiana definicji rynku i jej wpływ na poziom potencjału
Zaleca się substytucję jako technikę najskuteczniejszą i najłatwiejszą w
zastosowaniu. Oznacza to konieczność zmiany jednego z wymiarów
konkurowania jakie istnieją na poziomie rynku. Są nimi odpowiednio:
1.
Potrzeba
2.
Klienci docelowi
3.
Okoliczności
•
Miejsce
•
Czas
•
Sytuacje
•
Zastosowania
Żaden produkt nie może istnieć bez uwzględnienia tych wymiarów.
Proces marketingu lateralnego
Proces marketingu lateralnego (kreatywnego):
Wybór przedmiotu uwagi – cokolwiek!!!
Latelarne przemieszczenie, aby
wygenerować bodziec
Dokonanie połączenia i wypełnienie luki
Proces marketingu lateralnego
Techniki latelarne przemieszczenia:
► Substytucja
► Inwersja
► Kombinacja
► Przesada
► Eliminacja
► Przestawienie
Proces marketingu lateralnego
Techniki latelarne przemieszczenia: wysyłanie róż w dzień św. Walentego
► Substytucja – wyślij cytryn w dzień św. Walentego
► Inwersja – wysyłaj róże codziennie, ale nie w dzień św.
Walentego
► Kombinacja – wyślij róże i ołówek
► Przesada – w górę wyślij 75 róż, w dół wyślij 1 różę
► Eliminacja – nie wysyłaj róż w dniu św. Walentego
► Przestawienie – ukochana wysyła róże swojemu
wielbicielowi w dniu św. Walentego
Proces marketingu lateralnego
Techniki latelarne przemieszczenia stosujemy na trzech poziomach
►Poziom rynku (potrzeby, klienci, okoliczności)
►Poziom produktu
►Poziom pozostałych narzędzi marketingu
Proces marketingu lateralnego
Niektóre skutki:
1. Zwiększenie rozmiarów danego rynku
2. Przekształcenie klientów potencjalnych w
rzeczywistych
3. Zwiększenie stopnia penetracji rynku
4. Pojawienie się wszystkich możliwych okoliczności w
jakich nasz produkt może się pojawić na rynku
5. Wyszukanie nowych osi pozycjonowania produktu
6. Powstanie nowych kategorii lub pod kategorii
produktu
7. Spadek sprzedaży dotychczasowych produktów
Zmiana wymiaru „potrzeba” - wyszukiwanie nowej użyteczności

Red Bull stworzył nową kategorię , nazywaną dziś napojami energetycznymi
(bezalkoholowe napoje pobudzające energię).

Wonderbra (nowy rodzaj staników dla niektórych kobiet potrzebujących bujniejszych
kształtów).

Elektroniczne urządzenia alarmowe z dodatkową funkcją kontrolowania, o której
pracownicy otwierają i zamykają sklep (biuro).

Korporacje taksówek świadczące usługi kurierskie.

W pewnym muzycznym konkursie TV sprzedaż płyt CD jest sposobem głosowania.

Aspiryna (Bayer) działająca nie tylko jako środek przeciwbólowy, ale też
zapobiegająca zawałom serca.
Zmiana wymiaru „klienci docelowi”- zmiana osoby lub grupy

Gillette przystąpił do sprzedaży nożyków do golenia dla
kobiet (Gillette Venus).

Jedzenia sera jako deseru w postaci Kidiboo – słodzony,
kremowy ser na patyku.

Karaoke pomysł na śpiewanie przez nieprofesjonalistów
przy akompaniamencie orkiestry.

Muzyka klasyczna dla małych dzieci – filmy Baby
Mozart oraz Baby Beethoven.
Zmiana wymiaru „czas” - wybór innego momentu konsumpcji lub użytkowania produktu

Hotele wynajmujące pokoje na popołudnia.

Centra biurowe: koncepcja „gorących biurek”.

Usługa szybkich dostaw w ciągu nocy (dla Horeca).
Zmiana wymiaru „miejsce” - przeniesienie produktu do nowego otoczenia

Technologia GPS zainstalowana w samochodach pozwala
uzyskać nową usługę polegającą na odzyskiwaniu skradzionych
samochodów lub wyszukiwaniu miejsca przeznaczenia.

Jabłko wystawione w recepcji hotelowej jako atrybut miłego
powitania gości.

Umieszczenie reklamy TV w środku programu doprowadziło do
koncepcji product placement.

Kino domowe przeniesienie do mieszkań prywatnych wszystkich
specjalnych efektów znanych z sal kinowych.
Zmiana wymiaru „sytuacje” - powiązanie produktu z nowym wydarzeniem

Kartki świąteczne UNICEF.

Frito-Lay przekąska Dippas z sosem i przyprawami.
Okoliczność nietypowa dla produktu z rynku słonych
przekąsek.

Statuetka Oskara. Wprowadzenie na rynek
plastikowych statuetek Oskara jako wyraz uznania
dla kogoś za osobisty sukces np. uzyskanie dyplomu
lub wygranie konkursu.
Zmiana wymiaru „zastosowanie” - osadzenie produktu w nowych okolicznościach

Automaty do sprzedaży pomarańczy, bananów
i jabłek w siłowniach i fitness clubach.

Opracowanie programów kursów językowych
z taśm magnetofonowych specjalnie
dostosowanych dla potrzeb kierowców
stojących w korkach.

Wprowadzenie ryzyka do uprawiania sportu.
Pojawienie się sportów ekstremalnych.
Projektowanie efektywnych ofert rynkowych
Klasyfikacja produktów w
e-gospodarce
Produkty cyfrowe oraz
tradycyjne
Produkty materialne oraz
niematerialne
Produkty oparte na cechach
oraz produkty oparte
na informacjach
Produkty nośniki oraz
produkty treści
Projektowanie efektywnych ofert rynkowych
Produkty cyfrowe: to głównie towary i usługi związane z informacją np. usługi
finansowe, informacyjne, produkty multimedialne i poświęcone rozrywce, a także
usługi dystrybucji oprogramowania.
Cechy:
 Trudno ustalić wartość
 Łatwo skopiować (plaga piractwa komputerowego)
 Duża ilość odmian (wersji)
Przykłady:
 Reklama internetowa
 Gry komputerowe
 Kawiarenka internetowa
 Wyszukiwarka internetowa
 Usługi związane zabezpieczeniem (antywłamaniowym, antywirusowym)
Projektowanie efektywnych ofert rynkowych
Produkty tradycyjne: produkty tradycyjne, które zostały w istotny sposób
przekształcone (zmodyfikowane) i wzbogacone o szereg nowych nieposiadanych
wcześniej funkcji (atrybutów).
Aparat cyfrowy:
 Kompatybilność z innym sprzętem
 Możliwość wydruku własnych zdjęć
 Możliwość przeglądania na monitorze TV i przesyłania Internetem
Usługa przesyłek paczek wartościowych:
 Tania i bezpieczna transmisja dokumentów
 Ustalenie drogi przesyłki
 Indywidualizacja usług
 Gwarancja skutecznej kompletacji dostaw
Projektowanie efektywnych ofert rynkowych
Produkty materialne i niematerialne: „kto (lub co) jest adresatem oferty”
 Umysły ludzkie – usługi konsultingowe i informacyjne np. e-learning
 Ciała ludzkie – restauracje i transport osobowy
 Wartości materialne – ekspresowe usługi pocztowe, naprawa samochodów
 Wartości niematerialne – ubezpieczenia i bankowość
W wielu przypadkach klientom nie zależy na produktach materialnych ale na:
 Doświadczeniu
 Rezultacie
 Unikalnej wartości
Projektowanie efektywnych ofert rynkowych
Produkty oparte na cechach i oparte na informacji:
Koncepcja inteligentnego produktu:
 Samochód osobowy – wartość „inteligentnej elektroniki”
przewyższa wartość stalowej konstrukcji
 Lodówka domowa – zamawiająca produkty w e-sklepie oraz
informująca o upływających terminach przydatności produktów od
spożycia
 Inteligentny zegarek – Swatch Access rodzaj inteligentnej karty
wielofunkcyjnej
 Urządzenia do optymalizacji użycia wody, energii elektrycznej oraz
cieplnej w gospodarstwie domowym lub w firmie
 Płatnik domowy
Projektowanie efektywnych ofert rynkowych
Produkty nośniki: czyli na przykład projektory filmowe, drukarki
Produkty - treści: czyli informacje będące wartością dodaną, jak taśmy
video lub oprogramowanie.
 Zazwyczaj nośniki mają niewielką wartość o ile nie są wzbogacone
treścią (np. komputer bez odpowiedniego oprogramowania)
 Podstawą działalności firm są zazwyczaj albo „nośniki” albo „treści” ale
w gospodarce cyfrowej te różnice ulegają rozmyciu
 Tendencja do czerpania korzyści z obu obszarów
 Jednak najbardziej istotne wartości mają charakter niematerialny:
 Struktura
 Zastosowanie
 Kanał
 Infrastruktura
 Platforma
Projektowanie efektywnych ofert rynkowych
Sposoby projektowania
ofert rynkowych
Poszerzanie wartości poprzez
tworzenie lub ułatwianie
kontekstowego doświadczenia
klienta
Pogłębianie wartości poprzez
indywidualizacja ofert
rynkowych
stosowanie do doświadczeń
kontekstowych poszczególnych
klientów
Projektowanie efektywnych ofert rynkowych
„Poszerzanie wartości poprzez
tworzenie lub ułatwianie kontekstowego
doświadczenia klienta”
Mapa wyboru – to zestaw opcji, z
których poszczególni klienci mogą
wybierać tak, aby zaspokoić swoje
potrzeby w danym kontekście i w
danym czasie.
Projektowanie efektywnych ofert rynkowych
Tworzenie MAPY WYBORU polega na
1. Ocenie łańcucha konsumpcji
2. Zrozumieniu jak klient zdobywa wiedzę
3. Stworzeniu oferty kontekstowe, bazującej na
łańcuchu konsumpcyjnym klienta i sposobie
zdobywania wiedzy
Projektowanie efektywnych ofert rynkowych
Tworzenie MAPY WYBORU
Ocena łańcucha konsumpcji.
Specjaliści ds. marketingu muszą pozyskać od klientów
informacje na temat kroków, jakie wykonują podczas
wybierania, pozyskiwania, użytkowania i pozbywania się
danego produktu.
Projektowanie efektywnych ofert rynkowych
Pytania wspomagające:

W jaki sposób klienci odnajdują produkty?

W jaki sposób klienci uświadamiają sobie potrzebę posiadania danego produktu?

W jaki sposób klienci podejmują ostateczną decyzję zakupu produktu (usługi)?

W jaki sposób zamawiają produkt i dokonują zakupu?

W jaki sposób produkt jest dostarczany?

Co się dzieje w momencie, kiedy produkt zostaje dostarczony?

W jaki sposób produkt przygotowuje się do spożycia (użytkowania)?

W jaki sposób dokonuje płatności?

W jaki sposób produkt jest przechowywany?

W jaki sposób produkt jest przemieszczany?

Do czego produkt jest w rzeczywistości używany?

Kiedy podczas użytkowania produktu klient potrzebuje pomocy?

Jaka jest polityka w razie zwrotu lub wymiany?

W jaki sposób produkt jest naprawiany i serwisowany?

W jaki sposób klient pozbywa się produktu?
Projektowanie efektywnych ofert rynkowych
Firmy myślą w kategoriach produktów i usług klienci myślą w
kategoriach czynności. Czynności połączone rozumowo w sferze
poznawczej są zazwyczaj dostarczane przez wielu dostawców
jednocześnie.
Są to tzw. metarynki:
 Zakup samochodu (zakup, finansowanie, ubezpieczenie i
wyposażenie samochodu)
 Zakup nowego domu (wybór firmy deweloperskiej i projektu,
korzystanie z usług hydraulików, stolarzy itp..)
 Planowanie wesela (określenie miejsca, wybór potraw i kwiatów,
strojów ślubnych, druk zaproszeń itp.)
Projektowanie efektywnych ofert rynkowych
Zrozumienie sposobu zdobywania wiedzy przez konsumentów.
Zdobywanie wiedzy przez użytkowanie na przykład:
 korzystanie z telefonu komórkowego
 robienie zakupów w sklepie internetowym
Zdobywanie wiedzy przez przyswajanie treści na przykład:
 uczenie się informacji zawartych w ofertach
Projektowanie efektywnych ofert rynkowych
Tworzenie produktów (ofert) kontekstowych:
1. Oddzielenie formy od funkcji
2. Pakiety produktów kontra produkty
indywidualne
3. Oferowanie tablicy wyboru
Projektowanie efektywnych ofert rynkowych
Oddzielenie formy od funkcji:
Każda oferta rynkowa to połączenie formy i funkcji (na przykład usługa konsultingowa):
Forma; spotkanie osobiste doradcy z klientem
Funkcje; identyfikacja problemów, stawianie diagnozy, proponowanie rozwiązań.
Oddzielenie funkcjonalności w łańcuchu wartości od jego fizycznej formy
źródłem możliwości rynkowych.
Na przykład:
 Wirtualne testowanie produktów i podzespołów – cyfrowe zapewnienie jakości
 Internetowe (przez telefon) diagnozowanie pracy serca
 Microsoft telefoniczny serwis oprogramowania
 Indywidualizacja produktu w księgarni internetowej
 Internetowe serwisy odnośnie naprawy samochodów lub sprzętu agd
Projektowanie efektywnych ofert rynkowych
Pakiety produktów vs. Produkty samodzielne:
Większość ofert są to pojedyncze produkty łączone w pakiety na
przykład:
 Banki tworzą pakiety usług oszczędności, płatności,
bezpieczeństwa oszczędności, ubezpieczenia, lokaty, dostarczanie
informacji o stanie konta itp..
 Salon samochodowy tworzy pakiet złożony z zakupu samochodu
nowego, sprzedaż używanego, finansowanie i naprawy, wynajem
samochodu na czas naprawy itp..
 Gazeta oferuje wiadomości, rozrywkę, komentarze, notki, reklamę
itp.
Przekazywanie przez firmy wykonywania części usług swoim klientom!
Projektowanie efektywnych ofert rynkowych
TABLICA WYBORU:
Jest to wirtualny, interaktywny system umożliwiający
indywidualnym klientom projektowanie własnych
produktów prze dokonywanie wyboru z listy atrybutów,
elementów, cen i opcji dostawy.
Wybór dokonany przez klienta zostaje natychmiast
przekazany do systemu operacyjnego firmy, gdzie zostaje
zainicjowany proces zaopatrzenia, montażu i dostaw.
Projektowanie efektywnych ofert rynkowych
TABLICA WYBORU:
Jest bardzo wygodnym narzędziem firmy. Dzięki bezpośredniej łączności z
klientem można:

Szybko zaprojektować produkt na indywidualne
zamówienie klienta

Szybko wytworzyć produkt na indywidualne zamówienie
klienta

Umożliwić klientom tworzenie własnych tablic wyboru

Dostosować oferty produktowe do specyficznych potrzeb
klientów
Projektowanie efektywnych ofert rynkowych
Oferowanie TABLICY WYBORU:
„Pogłębianie wartości poprzez indywidualizacja ofert rynkowych stosowanie
do doświadczeń kontekstowych poszczególnych klientów”
Wartość skierowaną do klienta można pogłębić poprzez:
 Indywidualizację oferty
 Praktykowanie przewodniej roli klienta
 Współpracę z klientem
Projektowanie efektywnych ofert rynkowych
INDYWIDUALIZACJA:
 Zróżnicowanie produktów nie ma już dużego
znaczenia ekonomicznego
 Specjaliści ds. marketingu koncentrują się na
indywidualizacji usług.
 Masowa indywidualizacja usług jest zwykle łatwiejsza
i tańsza niż masowa indywidualizacja produktów.
 Tworzenie korzyści oraz zysk powstają z połączenia
różnic między klientami, wartości dla klientów oraz
personalizacji.
Projektowanie efektywnych ofert rynkowych
INDYWIDUALIZACJA: (odmiany)
 BTO – build-to-order, czyli modelowanie produktu finalnego na
indywidualne zamówienie klienta np. Porady prawne,
przywracanie zdrowia pacjentowi, projekt architektoniczny itp..
 Modelowanie kanałowe, czyli możliwość montażu finalnego
produktu przez przedstawiciela handlowego u klienta (Kerby), lub
w sklepie.
 Modelowanie opóźnione, czyli pośrednia forma indywidualizacji
polega na „dokończeniu” częściowo ukończonego produktu
indywidualnego blisko klienta, gdy będzie wiadomo jaki jest
aktualny popyt, wymagania i preferencje (odroczenie formy).
Projektowanie efektywnych ofert rynkowych
INDYWIDUALIZACJA: (odmiany)
 Indywidualizacja adaptacyjna – firma proponuje klientowi
standardową ofertę z wieloma opcjami.
 Indywidualizacja kosmetyczna – firma oferuje różnym
nabywcom ten sam produkt, ale w nieco odmienny sposób. Na
przykład czytelnicy gazety (lub portal internetowego) mają
możliwość wyszczególnienia tematów informacji, które chcieliby
otrzymywać.
 Indywidualizacja transparentna – firma tworzy jedyny
(niepowtarzalny) produkt dostosowany do potrzeb i preferencji
każdego klienta.
Projektowanie efektywnych ofert rynkowych
Przewodnia rola klientów:
to sytuacja kiedy to raczej klient a nie firma przewodzi projektowaniu
ofert produktowych:
 Supersonic Boom i projektowanie przez klienta „własnej płyty”
 Dell Computer i projektowanie przez użytkownika własnego PC
 My Design Barbie (firmy Mattell) i wymyślanie przez klienta własnej lalki
Projekt produktu, propozycja wartości i pozycjonowanie
są sterowane przez klienta.
Projektowanie efektywnych ofert rynkowych
Współpraca z klientem:
Polega na tym, że firma i jej klienci prowadzą aktywny dialog i pracują nad
wspólną indywidualizacją oferty.
Dialog taki prowadzone jest często także z dostawcami, dystrybutorami oraz
ekspertami. Podstawowe formy to ankiety kwestionariuszowe, video lub
telekonferencje.
Podstawowe znaczenie informacji zwrotnej od najbardziej wartościowych
klientów do indywidualizowania przeznaczonych dla nich ofert rynkowych.
Współpraca z klientami ma miejsce zwłaszcza w takich branżach jak
projektowanie, nowe technologie i konsulting.
Projektowanie efektywnych ofert rynkowych
Wyraźnie artykułowanie propozycji wartości:









Southwest Airlines – alternatywa „tańsza niż samochód”
Madarin Oriental – proponuje „chwilę przyjemności”
Bose – słuchanie ich stacji radiowej daje większą przyjemność niż
uczestnictwo w koncercie
Edmunds.com – oferuje ”listę opinii” na temat samochodów i ich
ranking
Amazon – uniwersalny internetowy dom towarowy
Wal Mart – dostawca zaspokajający w jednym miejscu wszystkie
potrzeby
Cemex – oferuje się dostarczanie cementu szybciej niż pizzę
Firma Plymouth Rock Assurance co – wypłaca odszkodowania
klientom natychmiast po zaistnieniu wypadku
Ernst & Young – internetowy program doradczy (konsulting przez
telefon lub internet).
Zalecana literatura:
1.
Ariely, D. Potęga irracjonalności. Ukryte siły, które wpływają na nasze decyzje, Wydawnictwo Dolnośląskie,
Wrocław 2009.
2.
Barlow J., Barlow A, Reklamie jako prezent, PWN, Warszawa 2004.
3.
Frank, R.H. Dlaczego piloci Kamikadze zakładali hełmy? Czyli ekonomia bez tajemnic, Wydawnictwo Literackie,
Warszawa 2007.
4.
Gladwell, M. Punkt przełomowy. O małych przyczynach wielkich zmian, Wydawnictwo Znak, Kraków 2009.
5.
Harkin J., Trendologia. Niezbędny przewodnik po przełomowych ideach, Wydawnictwo Znak, Kraków 2010.
6.
Hill, D. Emocjonomika. Wykorzystanie emocji a sukces w biznesie, Rebis, Poznań 2010.
7.
Jain D.C., Maesincee, S., Kotler Ph. Marketing nie stoi w miejscu. Nowe spojrzenie na zyski, wzrost i odnowę,
Placet. Agencja Wydawnicza, Warszawa 2002.
8.
Kahney, L. Być jak Steve Jobs, Wydawnictwo Znak, Kraków 2010.
9.
Kotler, Ph., Kartajaya, H., Setiawan, I. Marketing.3.0, MT Biznes, Warszawa 2010.
10.
Kotler, Ph. Dziesięć śmiertelnych grzechów marketingu, PWE, Warszawa 2005.
11.
Kotler, Ph., Marketing od A do Z, PWE, Warszawa 2004.
12.
Kotler, Ph., Trias de Bes, F. Marketing lateralny, PWE, Warszawa 2004.
13.
Levitt, Th.. Marketing według Teda Levitta, Hellion, Gliwice 2008.
14.
Lindstrom, M. Zakupologia, Wydawnictwo Znak, Kraków 2009.
15.
Porter, E. The Price of Everything, William Heinemann, London 2011.
Download