KOMUNIKAT dla świadczeniodawców realizujących świadczenia w

advertisement
Komunikat nr 14/2012
dla Świadczeniodawców realizujących świadczenia w zakresie leczenie
szpitalne chemioterapia oraz terapeutyczne programy zdrowotne
W
związku
z
pismem
Pana
Jacka
Paszkiewicza
Prezesa
NFZ
znak:
NFZ/CF/DGL/2012/075/0011/W/00409/BEW z dnia 5 stycznia 2012 informującym
o zmianach znowelizowanych przepisów rozporządzeń Ministra Zdrowia z zakresu
ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz leczenia szpitalnego tj.:
1) z dnia 4 listopada 2011 r. zmieniający rozporządzenie w sprawie świadczeń
gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz. U. Nr 244,
poz. 1459),
2) z dnia 8 grudnia 2011 r. zmieniający rozporządzenie w sprawie świadczeń
gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz. U. Nr 269,
poz. 1594),
3) z dnia 4 listopada 2011 r. zmieniający rozporządzenie w sprawie świadczeń
gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. Nr 244, poz. 1458),
4) z dnia 9 grudnia 2011 r. zmieniający rozporządzenie w sprawie świadczeń
gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. Nr 269, poz. 1596)
polegającymi na usunięciu z Wykazu substancji czynnych stosowanych w chemioterapii
z rozpoznaniami według ICD-10 następujących pozycji:
Lp.
NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ
KOD ICD-10
1221 - 1238
CETUXIMAB
C 18.X – C 21.X*
4131 - 4137
DOCETAXELUM
C 34.X*
5152 - 5176
ERLOTYNIB
C 25.X*, C 34.X*, C 76.X*
8944 - 8950
PEMETREKSET
C 34.X*
X* - oznacza odpowiednie rozszerzenie zgodnie z klasyfikacją ICD 10
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2011 r. zmieniającym
rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych
(Dz. U. 11.296.1593 z dnia 14 grudnia 2011 r.) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia
z dnia 28 października 2011 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadczeń
gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych (Dz. U. 11.244.1456 z dnia 15 listopada
2011 r.) wprowadzającymi nowe programy Leczenia zaawansowanego raka jelita grubego
oraz Leczenia niedrobno komórkowego raka płuca.
W celu zabezpieczenia realizacji świadczeń dla pacjentów, a także z uwagi na
zakontraktowanie programu dotyczącego chemioterapii niestandardowej nie u wszystkich
świadczeniodawców udzielających przedmiotowych świadczeń w ramach umowy na
chemioterapię, Śląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że kontynuacja leczenia
pacjentów za pomocą następujących substancji czynnych, we wskazaniach:
Lp.
NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ
KOD ICD-10
1221 - 1238
CETUXIMAB
C 18.X – C 21.X*
4131 - 4137
DOCETAXELUM
C 34.X*
5152 - 5176
ERLOTYNIB
C 25.X*, C 34.X*, C 76.X*
8944 - 8950
PEMETREKSET
C 34.X*
X* - oznacza odpowiednie rozszerzenie zgodnie z klasyfikacją ICD 10
powinna odbywać się w ramach katalogu chemioterapii.
Jednocześnie,
w
przypadku
nowych
pacjentów,
świadczeń
finansowanie
onkologicznych w tych programach, które nie zostały zakontraktowane, tj.:
1) Leczenie zaawansowanego raka jelita grubego – z zastosowaniem substancji
czynnych:
bewacyzumab,
cetuksymab,
panitumumab
–
zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2011 r. zmieniającym
rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów
zdrowotnych (Dz. U. 11.296.1593 z dnia 14 grudnia 2011 r.),
2) Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca – z zastosowaniem substancji
czynnych:
pemetreksed,
gefitynib,
docetaksel,
erlotynib
–
zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2011 r.
zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu
programów zdrowotnych (Dz. U. 11.244.1456 z dnia 15 listopada 2011 r.),
3) Leczenie mięsaków tkanek miękkich – z zastosowaniem substancji czynnych:
trabektedyna – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia
28 października 2011 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadczeń
gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych (Dz. U. 11.244.1456 z dnia
15 listopada 2011 r.),
4) Leczenie zaawansowanego włókniakomięsaka guzowatego skóry (DFSP) –
z zastosowaniem substancji czynnych: imatynib - zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2011 r. zmieniającym rozporządzenie w
sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych (Dz. U.
11.244.1455 z dnia 15 listopada 2011 r.)
powinno odbywać się w ramach programu zdrowotnego chemioterapii niestandardowej na
zasadach określonych w przedmiotowych rozporządzeniach.
Powyższe
postępowanie
jest
rozwiązaniem
przejściowym
do
czasu
zakontraktowania odpowiednich programów bądź wprowadzenia innych wytycznych.
Źródło: Wydział Gospodarki Lekami – 32 735 17 57
Download