50-lecie Koła Naukowego Studentów Psychologii KUL JPII

advertisement
50-lecie Koła Naukowego Studentów Psychologii KUL JPII
PROGRAM KONFERENCJI NAUKOWEJ
PT.
„BARWY SCHIZOFRENICZNEGO ŚWIATA”
9.00-9.30
Otwarcie konferencji
9.30-10.00
Prof.dr hab. Stanisława Steuden
Stereotypy i uprzedzenia wobec osób chorych psychicznie
10.00-10.30
Doc.dr hab.Joanna Meder
Rehabilitacja w psychiatrii – rozwój czy racjonalizacja
10.30-11.00
Dr Tadeusz Młynarczyk
O twórczości w schizofrenii
11.00-11.30
Przerwa na kawę
11.30-12.00
Dr Marian Ledwoch
Egzystencjalne problemy osób chorych na schizofrenię
12.00-12.30
Mgr Monika Lipert
Schizofrenia prepsychotyczna i schizofrenia rezydualna
12.30-13.00
Mgr Beata Kasperek-Zimowska
Teoria redefiniowania roli rodzica wg P.J.Milliken na tle innych modeli badawczych
obejmujących opiekę nad dorosłą osobą przewlekle chorą na schizofrenię
13.00-15.00
Przerwa na obiad
15.00-15.30
Mgr Paweł Krukow
Zaburzenia podmiotowości w schizofrenii
15.30-16.00
Karina Kosznik
Studium przypadku podwójnej tożsamości chorego na schizofrenię
16.00-16.30
Aleksandra Pałka, Magdalena Wojdała
Problemy prawne osób chorych na schizofrenię
16.30-17.00
Zakończenie konferencji
Download