Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami

advertisement
Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół
Osób z Zaburzeniami Psychicznymi CONCORDIA
(Stowarzyszenie o statusie Organizacji Pożytku Publicznego)
Zarząd Stowarzyszenia "CONCORDIA":
Artur Babik
prezes
Marcin Kolenda
v-ce prezes
Joanna Jóźwiak
sekretarz
Ewa Maria Bjorklund
skarbnik
Jolanta Henzel
członek zarządu
Środowiskowy Dom Samopomocy
dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
"DomAnki" w Gnieźnie
(Zadanie finansowane ze środków Wojewody Wielkopolskiego
na zlecenie Prezydenta Miasta Gniezna)
ul. Poznańska 15 (budynek nr 28)
62-200 Gniezno
tel./fax 61 423-86-60
NIP 784-217-66-31
KRS 0000075135
REGON 631109317
konto bankowe: 44 2030 0045 1100 0000 0300 7380
OBSADA:
Artur Babik - kierownik
telefon:
604 407 966
e-mail:
[email protected]
Lidia Lesińska-Rosołek - zastępca kierownika/pracownik socjalny
Wiesława Schewior-Urbaniak
terapeuta zajęciowy
Małgorzata Bartkowska
terapeuta zajęciowy
Andrzej Malicki
instruktor teatralny
Elżbieta Kostro lekarz psychiatra
Barbara Małuszek - psycholog
Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół
Osób z Zaburzeniami Psychicznymi CONCORDIA
(Stowarzyszenie o statusie Organizacji Pożytku Publicznego)
Istniejemy po to, żeby Ci pomóc. My wiemy, że:
- Schizofrenia jest chorobą
- Schizofrenia jest chorobą o różnych wymiarach
- Schizofrenia jest nie tylko chorobą
- Schizofrenia nie jest chorobą dziedziczną
- Schizofrenia nie jest chorobą nieuleczalną
- Jest schizofrenia, nie ma "schizofreników"
- Chory na schizofrenię nie przestaje być człowiekiem, osobą
obywatelem jak każdy z nas
- Chorzy na schizofrenię nie zagrażają innym bardziej niż osoby
zdrowe
- Chorzy na schizofrenię oczekują szacunku, zrozumienia i pomocy
- Starając się zrozumieć schizofrenię stajemy przed pytaniami
egzystencjalnymi wspólnymi dla chorych i zdrowych
Jeżeli chcesz skorzystać z naszej pomocy - skontaktuj się bezpośrednio
z nami.
Zapraszamy osobiście do naszej siedziby w Gnieźnie przy ulicy
Poznańskiej 15, budynek 28 - od poniedziałku do piątku
w godzinach 7.00 - 15.00.
Możesz również uzyskać informacje telefonicznie tel. 61 423 86 60 w
tych samych godzinach.
Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół
Osób z Zaburzeniami Psychicznymi CONCORDIA
(Stowarzyszenie o statusie Organizacji Pożytku Publicznego)
Przekaż nam 1% od podatku !
Konto bankowe: 44 2030 0045 1100 0000 0300 7380
Nasze stowarzyszenie powstało w 1997 r. z inicjatywy rodzin
i specjalistów zajmujących się osobami niepełnosprawnymi
cierpiącymi na zaburzenia psychiczne.
Celem działalności stowarzyszenia jest - zgodnie ze statutem
organizacji - niesienie pomocy osobom dotkniętym zaburzeniami
i chorobami psychicznymi w ich rehabilitacji społecznej, zawodowej
i zdrowotnej, integracji z otoczeniem.
Cel ten jest realizowany przez:
- Świadczenie pomocy osobom niepełnosprawnym cierpiącym na
zaburzenia i choroby psychiczne poprzez aktywizację zawodową,
społeczną, korzystanie z nieodpłatnych konsultacji z psychologiem,
lekarzem psychiatrą, pracownikiem socjalnym, doradcą zawodowym,
- Pomoc rodzinom tych osób, kształtowanie świadomości
społeczeństwa w rozumieniu problemów osób chorych,
przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu osób
cierpiących na choroby psychiczne i ich rodzin,
- Współpracę z organizacjami publicznymi i społecznymi
Od 2005 r. Stowarzyszenie CONCORDIA prowadzi Środowiskowy Dom
Samopomocy "Dom Anki", przeznaczony dla osób cierpiących na
zaburzenia i choroby psychiczne. Placówka ma charakter dziennego
ośrodka wsparcia, dla każdego uczestnika opracowany jest
indywidualny plan pomocy realizowany pod nadzorem zespołu
terapeutycznego skupiajacego instruktorów terapii zajęciowej,
pracownika socjalnego, psychologa i lekarza psychiatrę. Pod opieką
Domu Anki łącznie pozostaje 30 dorosłych osób, przyjmowane są
osoby z terenu całego Powiatu Gnieźnieńskiego.
Od 2015 r. przy Środowiskowym Domu Samopomocy powstał klub
pacjenta skupiajacy osoby chore na schizofrenię, ale także z innymi
zaburzeniami psychicznymi, mający na celu stworzenie dla tych osób
bezpiecznego środowiska ułatwiającego nawiązywanie wzajemnych
kontaktów, przełamywanie barier w relacjach społecznych, szeroko
rozumianą aktywizację, a docelowo stworzenie dla uczestników klubu
miejsc pracy w ramach powstającej spółdzielni socjalnej.
W ramach klubu również można uzyskać poradę psychologa,
psychiatry lub pracownika socjalnego.
Download