Zaburzenia psychiczne

advertisement
Zaburzenia psychiczne
prawdy i mity, bariery i
możliwości
Historia
 Osoby słyszące głosy jako wybrańcy bogów
 Choroba psychiczna jako opętanie i efekt
działania „czarnej magii”
 Zaburzenia psychiczne jako
„zezwierzęcenie”
 Histeria – skutek wędrującej macicy
 Homoseksualizm jako choroba psychiczna
„Nienormalność”
To, co uważane jest za nienormalne zależy od
kultury, oceny społeczeństwa, w którym żyje dany
człowiek. To, co w jednym miejscu na świecie
uważane jest za normę, w innym – za objaw
choroby i odwrotnie.
Co oznacza określenie zaburzenie
psychiczne?
Jest to stan psychiczny, któremu towarzyszy:
 Cierpienie
 Poczucie nieprzystosowania
 Irracjonalność
 Nieprzewidywalność i brak kontroli
 Rzadkość i niekonwencjonalność
 Dyskomfort obserwatora
 Naruszanie norm
Prawda czy mit?
Schizofrenia występuje mniej więcej
u 1 na 100 osób.
Prawda czy mit?
Osoby z zaburzeniami psychicznymi
nie powinny mieć dzieci.
Prawda czy mit?
Zaburzenia psychiczne nie
występują u dzieci.
Prawda czy mit?
Większość osób chorych psychicznie
jest niebezpieczna dla otoczenia.
Prawda czy mit?
Większość osób z zaburzeniami
psychicznymi jest także upośledzona
umysłowo.
Główne typy zaburzeń psychicznych
 Organiczne zaburzenia psychiczne
 Zaburzenia spowodowane substancjami psychoaktywnymi
 Schizofrenia, zaburzenia schizotypowe i schizoafektywne
 Zaburzenia nastroju
 Zaburzenia osobowości
 Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami
fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi
 Upośledzenie umysłowe
 Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się
zwykle w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym
 Zaburzenia psychiczne związane ze starzeniem się
Wskaźnik zachorowalności
Typ zaburzenia
Mężczyźni
Kobiety
Zaburzenia
nastroju
14,7%
23,9%
Zaburzenia lękowe
19,2%
30,5%
Nadużywanie
substancji
35,4%
17,9%
Zaburzenia z kręgu
schizofrenii
1%
1%
Typy schizofrenii
 Paranoidalna
 Prosta
 Katatoniczna
 Niezróżnicowana
 Rezydualna
Niektóre objawy towarzyszące
schizofrenii
 Urojenia wielkościowe, wpływu,
prześladowcze, ksobne
 Omamy słuchowe, wzrokowe, czuciowe
 Długotrwały przebieg
 Objawy katatoniczne
Czy słyszał/a Pan/Pani kiedyś coś na temat
choroby psychicznej nazwanej schizofrenią?
Kontakt z osobami chorymi na
schizofrenię
10 najbardziej charakterystycznych objawów
depresji
 smutek, przygnębienie, niemożność odczuwania radości ("nic nie









cieszy")
zmniejszenie zainteresowań (np. niechęć zajmowania się swoim
hobby)
zmniejszenie aktywności, apatia, spowolnienie, niechęć do
działania
problemy ze snem (bezsenność lub nadmierna senność)
zmniejszenie apetytu, spadek wagi ciała, suchość w ustach
uczucie ciągłego zmęczenia, brak energii
lęk, uczucie wewnętrznego napięcia, "niepokój w środku"
trudności w koncentracji i zapamiętywaniu, wrażenie
niesprawności intelektualnej
poczucie beznadziejności, niska samoocena,
dolegliwości bólowe (bóle głowy, brzucha, bóle w klatce
piersiowej, nerwobóle)
Objawy manii
 Wzmożona aktywność lub niepokój fizyczny
 Wzmożona rozmowność (potrzeba mówienia)
 Gonitwa myśli
 Zmniejszona potrzeba snu
 Podwyższona samoocena
 Stałe zmiany działania i planów
 Niedocenianie ryzyka
 Wzmożona energia seksualna
Błędne koło osamotnienia
kryzys
psychiczny
ocena
otoczenia
niepowodzenie
hospitalizacja/
leczenie
ambulatoryjne
próba
powrotu do
środowiska
remisja
Serdecznie dziękuję za uwagę i
zapraszam do dalszej
współpracy
Kontakt:
Anna Filipiak-Siewodnik – psycholog
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Ul. Szkolna 2
63-000 Środa Wlkp.
Tel. (061) 285 38 06
E-mail: [email protected]
Download