SCHIZOFRENIA

advertisement
PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W RYBNIKU
Filia w Raciborzu
Ul. Słowackiego 55
Tel/fax 032 419 00 02
SCHIZOFRENIA
Zestawienie bibliograficzne w wyborze
( ze zbiorów PBW Filia w Raciborzu)
1. Dzieci chore, niepełnosprawne i z utrudnieniami w rozwoju / pod red. nauk
Beaty Cytowskiej, Barbary Winczury i Andrzeja Stawarskiego.- Kraków :
Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008. - 518 s.
2. Genetyka zachowania / Robert Plomin .-Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN,
2001. - 460 s.
3. Kliniczne podstawy rokowania o zdolności do pracy w schizofrenii / D. J.
Mielechow.- Warszawa : PZWL, 1968. - 190 s.
4. Możesz pomóc : poradnik dla rodzin pacjentów chorych na schizofrenię i
zaburzenia schizotypowe / Bogdan de Barbaro, Krystyna Ostoja-Zawadzka,
Andrzej Cechnicki. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego,
2005. - 169 s.
5. Nadzieja w życiu ludzi / Małgorzata Kościelska.- Warszawa : Difin, 2013. - 153
s.
6. Oblicza złości : perspektywa psychologów, psychiatrów i psychoterapeutów /
Bernarda Bereza.- Warszawa : Difin, 2012. - 356 s.
7. Podzielone "ja" : egzystencjalistyczne studium zdrowia i choroby psychicznej /
R. D. Laing .- Poznań : Dom Wydawniczy "Rebis", 1995. - 265 s.
8. Psychiatria / Tom Burns.- Sopot : GWP, 2012. - 195 s.
9. Psychologia : kluczowe koncepcje. Tom 4. , psychologia osobowości / Philip
G. Zimbardo, Robert L. Johnson, Vivian McCann ; red. nauk. Maria Materska
.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010. - 280 s.
10. Psychologia zaburzeń. Tom 2 : człowiek we współczesnym świecie.- Gdańsk :
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2003. - 1247 s.
11. Psychopatologia / Robert Meyer.Psychologiczne, 2003. - 383 s.
Gdańsk
:
Gdańskie
Wydaw.
12. Psychopatologia / Martin E. P. Seligman, Elaine F. Walker, David L.
Rosenhan.-Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, 2003. - 864 s.
13. Psychopatologia / Stirling John D., Jonathan S.E. Hellewell ; przekład
Małgorzata
Trzebiatowska.Gdańsk
:
Gdańskie
Wydawnictwo
Psychologiczne, 2005. - 191 s.
14. Psychopatologia człowieka dorosłego / Andrzej Augustynek.- Warszawa :
Difin, 2015. - 214 s.
15. Psychopatologia okresu dorastania : wybrane zagadnienia / Wioletta
Radziwiłlowicz red., Anita Sumiła red..- Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls,
2006. - 265 s.
16. Psychoterapia i poradnictwo. Tom 2 / redakcja naukowa Colin Feltham, Ian
Horton.- Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2013. - 448 s.
17. Psychoterapia. Tom 2. , praktyka : podręcznik akademicki / Lidia Grzesiuk
red..- Warszawa : ENETEIA Wydawnictwo Psychologii i Kultury, 2006. - 636 s.
18. Schizofrenia / Sverker Belin.Psychologiczne, 1998. - 153 s.
Gdańsk
:
Gdańskie
Towarzystwo
19. Schizofrenia : modele kliniczne i techniki terapeutyczne / Max Birchwood,
Chris Jackson ; przekład Zofia Pelc.- Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo
Psychologiczne, 2004. - 172 s.
20. Schizofrenia / Christopher Frith, Eve Johnstone.- Sopot : Gdańskie Wydaw.
Psychologiczne, 2012. - 232 s.
21. Schizofrenia : pierwszy epizod / Marek Jarema red. Gdańsk : Wydawnictwo
Via Medica, 2008. - 182 s.
22. Schizofrenia / Antoni Kępiński ; posłowie Wojciech Eichelberger. - Kraków :
Wydawnictwo Literackie, 2001. - 307 s.
23. Schizofrenia u dzieci / Halina Sulestrowska, Marek Wosiński.- Warszawa :
PZWL, 1978. - 165 s.
24. Schizofrenia, kultura i subiektywność - na krawędzi doświadczenia / Janis
Hunter Jenkins red., Robert John Barrett red..- Kraków : Libron, 2005. - 404 s.
25. Schizofrenia. Chcę pracować - jak sobie poradzić? : poradnik dla pracownika /
Dariusz Wasilewski.- Warszawa : Sanofi Aventis & Wydawnictwo Wiatr - s.16
26. Schizofrenia. Kiedy pracownik choruje : poradnik dla pracodawcy / Sławomir
Murawiec, Dariusz Wasilewski.- Warszawa : Sanofi Aventis & Wydawnictwo
Wiatr . - s.16
27. Społeczno - wychowawcza psychiatria dziecięca / Kazimierz Dąbrowski. Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1964. - 383 s.
28. Świat urojony / Ewa Syristova.- Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1982. 220s.
WYDAWNICTWA CIĄGŁE:
1. Arteterapia grupowa jako wstęp do rehabilitacji społecznej w schizofrenii /
Małgorzata Tyszkiewicz // Zagadnienia Wychowawcze a Zdrowie Psychiczne.
- 1986, nr 1, s. 25-31
2. Błyszczący diament / Janet Paleo 2014 // Charaktery. - 2014, nr 10, s. 50-51
3. Czy neuroscience wyjaśnia efekty psychoterapii schizofrenii? / Jacek Bomba //
Psychoterapia. - 2005, nr 2, s. 5-11
4. Dynamika emocji w schizofrenii - mechanizmy radzenia sobie z
wartościowością relacji społecznych / Krystyna Drat-Ruszczak // Przegląd
Psychologiczny. - 1997, nr 1/2, s. 27-47
5. Jak balonik na wietrze ... / Basia Starecka // Charaktery. - 2009, nr 12, s. 110113
6. Jakość życia a koncepcja własnej osoby przewlekle chorych na schizofrenię
podawanych rehabilitacji psychiatrycznej / Beata Kasperek // Psychoterapia. 2003, nr 3, s. 45-59
7. Koncepcja zakłócenia komunikacji (comunication deviance-CD) w rodzinie z
osobą chorą na schizofrenię / Tomasz Parzniewski // Psychoterapia. - 1996, nr
1, s. 17-30
8. Kreatywność a destrukcja zachowań osób chorych na schizofrenię / Tomasz
Woźniak // Logopedia. - 2002, t. 30, s. 143-154
9. Między schizofrenią a przemocą / Robert Gorczyca // Niebieska Linia. - 2008,
nr 3, s. 15-17
10. Na tropie utraconego umysłu / Dawid Wiener // Charaktery. - 2008, nr 4, s. 6670
11. O zaburzeniach zdrowia psychicznego / Małgorzata Hańska // Problemy
Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2012, nr 7, s. 11-23
12. Obozy terapeutyczne w środowiskowym programie leczenia chorych na schizofrenię :
bilans 20 lat / Anna Bielańska // Psychoterapia. - 1996, nr 4, s. 69-80
13. Obraz zaburzeń językowych u chłopca z zespołem Aspergera i schizofrenią /
Agnieszka Jeczeń // Logopedia. - 2007, nr 36, s. 249-266
14. Obraz zaburzeń mowy w schizofrenii dziecięcej / Tomasz Woźniak //
Logopedia. - 2003, t. 32, s. 87-104
15. Obronna rola obrazu siebie w przebiegu schizofrenii / Lucyna Drożdżowicz //
Psychoterapia. - 2005, nr 2, s. 57-68
16. Psychologiczne aspekty terapii i rehabilitacji chorych na schizofrenię /
Konstantinos Tsirigotis // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2011, nr 2, s.
114-125
17. Psychoterapia indywidualna osób z diagnozą schizofrenii / Anna Bielańska //
Psychoterapia. - 2006, nr 3, s. 75-86
18. Rodzina a geneza psychoz schizofrenicznych / Eugeniusz Ziarkowski //
Zagadnienia Wychowawcze a Zdrowie Psychiczne. - 1984, nr 5-6, s. 38-48
19. Schizofrenia / Alina Sirdak // Antidotum. - 2006, nr 11, s. 12-14
20. Schizofrenia bez stereotypów / Katarzyna Cichosz // Integracja. - 2004, nr 2, s.
62-63
21. Schizofrenia u dzieci - uwagi antypsychiatryczne / Grzegorz Zalewski //
Zagadnienia Wychowawcze a Zdrowie Psychiczne. - 1984, nr 3, s. 50-54
22. Sposób odczuwania własnego ciała przez osoby z rozpoznaniem schizofrenii,
depresji i zaburzeń osobowości / Szymon Chrząstowski // Psychoterapia. 2003, nr 1, s. 5-17
23. Stara dobra nieznajoma / Klaudiusz Papierski // Charaktery. - 2005, nr 9, s.
34-35
24. Uzgadnianie znaczeń / Robert Gorczyca // Niebieska Linia. - 2007, nr 4, s. 1214
25. Zaburzenia postrzegania i myślenia w schizofrenii a postawa profesjonalnego
opiekuna / Stefan Kraus // Wspólne Tematy. - cz. I / 2009, nr 9, s. 42-47; cz. II
/ 2009, nr 10, s. 32-39; cz. III /2009, nr 11-12, s. 82-88
26. Zjawiska psychologiczne w początkowym okresie leczenia psychoz schizofrenicznych
w kontekście teorii powstawania i leczenia psychoz S.Kapura - doniesienia wstępne /
Sławomir Murawiec // Psychoterapia. - 2006, nr 4, s. 35-47
opr. A. Śliwicka
Racibórz, lipiec 2015 r.
Download