sprawozdaniu - Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

advertisement
Sprawozdanie z Nocy Biologów 2015
Koordynatorzy: dr Anita Ciesielska (Zakład Genetyki Drobnoustrojów), dr Adam
Cygankiewicz (Katedra Cytobiochemii), dr hab. Joanna Grabowska (Katedra Ekologii i
Zoologii Kręgowców)
Instytut Biochemii
Wykład/quiz: „RNA – historia, podział, funkcje” Osoby zaangażowane: Szymon Olejniczak
(student, Sekcja Genetyczna Koła Naukowego Biologów), mgr Monika Toma
(doktorantka, Katedra Genetyki Molekularnej)
Warsztaty eksperymentalne: „Zrób sobie chlorofil, czyli tajemnice barwników roślinnych” –
mgr Joanna Boisse (pracownik techniczny, Katedra Biochemii Ogólnej); Małgorzata
Sieradzka, Bartłomiej Pasiński, Paulina Rzeźnicka, Maciej Przywarty, Martyna
Wojciechowska, Marta Wodnicka, Anastazja Poczta, Agata Rolnik, Ewelina Wiśnik,
Kamila Czubak, Magdalena Szejk, Justyna Tadeusiewicz, Natalia Cichoń, Małgorzata
Tomczyńska (Sekcja Biochemiczna SKNB)
Pokaz: „Niezwykły świat biochemii” Osoby zaangażowane: dr Ewa Forma, dr Paweł
Jóźwiak (Katedra Cytobiochemii), mgr Agnieszka Szymczyk, mgr Piotr Ciesielski, mgr
Damian Jacenik (doktoranci, Katedra Cytobiochemii); Daria Jurczyk, Małgorzata
Kubczak, Katarzyna Rochowska, Magdalena Szatkowska, Dorota Szwedek, Śledziński
Łukasz, Ewa Świderska, Przemysła Werecki, Wenesa Woźniak, Dariusz Woźniak,
Agnieszka Zaczek (Sekcja Biologii Molekularnej SKNB)
Pokaz: „DNA, chromosomy i dziedziczenie cech” Osoby zaangażowane: mgr Monika Toma,
mgr Anna Korycińska (doktorantki, Katedra Genetyki Molekularnej), Szymon Olejniczak,
Magdalena Szatkowska, Marta Zwolińska, Łukasz Śledziński (studenci, Sekcja
Genetyczna Koła Naukowego Biologów)
Pokaz: „Kolorowa biochemia” Osoby zaangażowane: mgr Anna Czubatka, mgr Anna
Macieja, mgr Joanna Sarnik, mgr Paulina Tokarz (doktorantki, Katedra Genetyki
Molekularnej)
Instytut Biofizyki
„Punkt Informacyjny” Osoby zaangażowane: mgr Marzena Pacholska (Katedra
Termobiologii), mgr Edyta Pytel (doktorant - Katedra Biofizyki Skażeń Środowiska), mgr
Marta Kwiatkowska (doktorant - Katedra Biofizyki Skażeń Środowiska, Anna Walczak
(student II roku studiów II stopnia w Katedrze Biofizyki Molekularnej), Paweł Piątek
(student II roku studiów II stopnia w Katedrze Biofizyki Ogólnej)
Warsztaty laboratoryjne
1. „Sekret jądra komórkowego” Osoby zaangażowane: dr Ewa MacierzyńskaPiotrowska (Katedra Biofizyki Molekularnej), dr Agnieszka Gajewska (Katedra
Biofizyki Molekularnej), mgr Katarzyna Borkowska(doktorant - Katedra Biofizyki
Molekularnej), dr Aneta Balcerczyk (Katedra Biofizyki Molekularnej), mgr Karolina
Fornalczyk (doktorant - Katedra Biofizyki Molekularnej), mgr Martyna Wojtala
(doktorant - Katedra Biofizyki Molekularnej)
2. „Badanie absorpcji światła z zakresu UV-Vis przez cząsteczki biologicznie aktywne”
Osoby zaangażowane: mgr Paulina Lewarska (doktorant - Katedra Termobiologii)i
mgr Kamil Durka(doktorant - Katedra Termobiologii)
3. „Jak hodować komórki w warunkach in vitro?” Osoby zaangażowane: dr Anna
Pieniążek (Katedra Termobiologii), dr Marzena Szwed (Katedra Termobiologii)
4. „Jak eksperymentować w domu?” Osoby zaangażowane: dr Katarzyna Miłowska
(Katedra Biofizyki Ogólnej), dr Aleksandra Rodacka (Katedra Biofizyki
Molekularnej), mgr Joanna Strumiłło (doktorant - Katedra Biofizyki Molekularnej),
mgr Joanna Gerszon (doktorant - Katedra Biofizyki Molekularnej), mgr Aleksandra
Szwed (doktorant - Katedra Biofizyki Ogólnej), mgr Agnieszka Zalech (Instytut
Biofizyki)
5. „Elementy fizyki i chemii dla każdego” Osoby zaangażowane: dr hab. Anita
Krokosz (Katedra Biofizyki Molekularnej), dr Katarzyna Nowak (Katedra Biofizyki
Molekularnej), mgr Anna Lichota (doktorant - Katedra Biofizyki Molekularnej), mgr
Agnieszka Zalech (Instytut Biofizyki), Kamil Arkuszewski (student II roku studiów
II stopnia w Katedrze Biofizyki Molekularnej)
Pokaz
1. „Tajemna kuchnia” Osoby zaangażowane: mgr Marta Denel-Bobrowska (doktorant Katedra Termobiologii), mgr Barbara Bukowska (doktorant - Katedra Termobiologii)
Instytut Biologii Eksperymentalnej
Pokaz: „Chodź pomaluj mój świat.” Osoby zaangażowane: dr Anna Wyrwicka (Katedra
Fizjologii i Biochemii Roślin), mgr Justyna Nawrocka (doktorantka, Katedra Fizjologii i
Biochemii Roślin), Studenci Sekcji Fizjologii i Ekobiotechnologii Roślin Studenckiego
Koła Naukowego Biologów: Ewelina Furmaniak (studentka II roku studiów II stopnia),
Marzena Tądel (studentka I roku studiów II stopnia), Mateusz Wala (student I roku
studiów II stopnia), Aleksandra Witusińska (studentka I roku studiów II stopnia),
Małgorzata Żyźniewska (studentka I roku studiów II stopnia),
Pokaz: „Od rośliny do zapachu. Roślinna Perfumeria” Osoby zaangażowane: dr Anna
Wyrwicka (Katedra Fizjologii i Biochemii Roślin), mgr Justyna Nawrocka (Katedra
Fizjologii i Biochemii Roślin), Studenci Sekcji Fizjologii i Ekobiotechnologii Roślin
Studenckiego Koła Naukowego Biologów: Ewelina Furmaniak (studentka II roku studiów
II stopnia), Marzena Tądel (studentka I roku studiów II stopnia), Mateusz Wala (student I
roku studiów II stopnia), Aleksandra Witusińska (studentka I roku studiów II stopnia),
Małgorzata Żyźniewska (studentka I roku studiów II stopnia)
Pokaz: „Kolacja pod mikroskopem” Osoby zaangażowane: dr Aneta Żabka; dr Konrad
Winnicki; dr hab. Justyna Polit, prof. UŁ (Katedra Cytofizjologii)
Wykład: "Fluorescencja – nowoczesna technika w służbie nauki" – prof. nadzw. dr hab.
Andrzej Kaźmierczak (Katedra Cytofizjologii)
Warsztaty eksperymentalne: „Podróż przez wnętrze rośliny” Osoby zaangażowane
(alfabetycznie): mgr Magdalena Doniak, prof. nadzw. dr hab. Andrzej Kaźmierczak,
prof. nadzw. dr hab. Katarzyna Popłońska, prof. nadzw. dr hab. Dariusz Stępiński,
dr Agnieszka Wojtczak (Katedra Cytofizjologii).
Instytut Ekologii i Ochrony Środowiska
Wykład: "Rekordy w świecie ptaków", reprezentowała mgr Agnieszka Wojciechowskadoktorantka z Zakładu Dydaktyki Biologii i Badania Różnorodności Biologicznej.
Wykład:" Rośliny dar życia i śmierci". Osoby zaangażowane: Anastazja Krzyżanowska,
Katarzyna Suwara (studentki I roku studiów II stopnia biologia, członkinie Sekcji
Botanicznej) Jolanta Zakrzewska (studentka III roku biologii członkini Sekcji
Botanicznej) Sylwia Szemerluk (studentka III roku biologii)
Quiz – "Botaniczna gra wydziałowa". Osoby zaangażowane: Przemysław Tomczyk,
Katarzyna Krasoń, Monika Wierus, Monika Chrustowicz, Magdalena Ciepielewska,
Joanna Mosiołek, Paweł Kurzyński, Joanna Durdyn, Paulina Borówka, (studenci II roku
studiów II stopnia biologia, członkowie Sekcji Botanicznej) Aleksandra Sekuła, Mariusz
Tarkowski, Kamil Pełka, Mariusz Tarkowski (studenci II roku ochrony) Domink
Stempel, Jakub Tomczak (studenci III roku ochrony), mgr Agnieszka Rewicz (Katedra
Geobotaniki i Ekologii Roślin).
Pokaz: „Ciemno wszędzie, głucho wszędzie... czyli słów kilka o bezkręgowcach nocnych!”.
(Sekcja Zoologii Bezkręgowców SKNB). Osoby zaangażowane: mgr Piotr Gadawski, mgr
Kamil Hupało, mgr Aleksandra Jakiel (Katedra Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii,
doktoranci), Emilia Kobyłecka (II r II° biologii), Paula Krzywoźniak, Weronika Olszewska
(II r II° genetyki), Olga Antczak, Dorota Gusta, Joanna Ilska, Bartłomiej Król, Robert
Sobczyk (II r II° ochrony środowiska), Julia Bilecka, Kajetan Kwiatkowski (I r II°
biologii), Agata Chiżyńska (III r I° biologii), Karolina Leszczyńska, Karolina Gudej (III r
I° ochrony środowiska), Karolina Cepowska, Sylwia Pietrzak, Łukasz Ciupiński (II r II°
biologii), Martyna Kuc, Jalal Mallah (I r I° biologii), (II r II° biologii), dr Grzegorz
Tończyk, dr Anna Jażdżewska (Katedra Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii), dr
Marek Michalski (Muzeum Przyrodnicze UŁ).
Wykład: "Sowy – nocni łowcy". Osoby zaangażowane: mgr Maciej Kamiński (Katedra
Zoologii i Ekologii Kręgowców, doktorant, przewodniczący Sekcji Ornitologicznej),
Kamila Gach (biologia, II rok, II stopień, Sekcja Ornitologiczna), Marta Leśniak (biologia,
II rok, II stopień, Sekcja Ornitologiczna).
Wykład: "Epidemia otyłości - uboczny skutek ewolucji kulturowej czy naturalna
konsekwencja ewolucji biologicznej człowieka" – dr hab. Aneta Sitek (Katedra
Antropologii)
Quiz/konkurs: "Antropologiczne podchody". Osoby zaangażowane: mgr Katarzyna Skowyra
(doktorantka Katedry Antropologii, zastępca przewodniczącej sekcji Antropołowcy),
mgr Joanna Mietlińska (doktorantka Katedry Antropologii, członkini sekcji
Antropołowcy), Joanna Pawłowska (studentka biologii – III rok I° biologii, członkini
sekcji Antropołowcy), Kamila Cyran (studentka biologii – II rok II° biologii, członkini
sekcji Antropołowcy), mgr Piotr Sękowski (absolwent biologii UŁ, doktorant na
Wydziale Filozoficzno-Historycznym w Instytucie Filozofii, członek sekcji
Antropołowcy), mgr Mateusz Kochel (absolwent biologii UŁ, członek sekcji
Antropołowcy).
Wykład: „Nietoperze – nasi nocni przyjaciele”. Osoby zaangażowane: mgr Iwona Cyżewska
(Katedra Zoologii Doświadczalnej i Biologii Ewolucyjnej, SKNOP), Ada Bobko (ochrona
środowiska, I rok, II stopień, przewodnicząca SKNOP), Jolanta Zakrzewska (biologia, III
rok, I stopień, SKNOP), Anastazja Krzyżanowska (biologia, I rok, I stopień), Daria Lolo
(ochrona środowiska, I rok, II stopień), mgr Agnieszka Wojciechowska (Zakład Dydaktyki
Biologii i Badania Różnorodności Biologicznej, SKNOP).
Wykład: „Zwierzęta nocy”. Osoby zaangażowane: Jolanta Zakrzewska (biologia, III rok, I
stopień, SKNOP), Ada Bobko (ochrona środowiska, I rok, II stopień, przewodnicząca
SKNOP), Anastazja Krzyżanowska (biologia, I rok, I stopień), Daria Lolo (ochrona
środowiska, I rok, II stopień), mgr Iwona Cyżewska (Katedra Zoologii Doświadczalnej i
Biologii Ewolucyjnej, SKNOP), mgr Agnieszka Wojciechowska (Zakład Dydaktyki
Biologii i Badania Różnorodności Biologicznej, SKNOP).
Instytut Mikrobiologii, Biotechnologii i Immunologii
1. Warsztaty ekserymentalne "Czy ktoś kiedyś widział bakterie? – kolorowy świat
mikroorganizmów" trzy grupy, po 45 min.
Osoby zaangażowane:
pracownicy: dr Iwona Kwil (Zakład Immunobiologii Bakterii),
doktoranci: mgr Karolina Dadura, mgr Dominik Matusiak (Stacjonarne Studia Doktoranckie
Mikrobiologii, Biotechnologii i Biologii Eksperymentalnej)
Członkowie Sekcji Mikrobiologicznej SKNB: Dominik Lenart, Agata Litwinowicz, Urszula
Tatiana Wójcik, Wojciech Kropiwnicki, Ewa Brzeska, Aleksandra Szpiek, Weronika
Gonciarz, Zuzanna Kalista
2. Warsztaty eksperymentalne „Mikrobiologiczne kolorowanki”- trzy grupy, po 45 min.
Osoby zaangażowane:
doktoranci: mgr Bartłomiej Micota (Stacjonarne Studia Doktoranckie Mikrobiologii,
Biotechnologii i Biologii Eksperymentalnej)
Członkowie Sekcji Mikrobiologicznej SKNB: Marta Zygmunt, Katarzyna Puszer, Monika
Syczewska, Estera Jachowicz, Małgorzata Estera Zarębska, Aleksandra Stolarz, Aleksandra
Józefiak, Anna Kiepura, Aleksandra Dajcz
3. Pokaz „Bakterie wokół Nas. „Czy istnieją bakteryjne żarówki?”
Osoby zaangażowane:
Członkowie Sekcji Mikrobiologicznej SKNB: Zuzanna Kalista, Alicja Chrzanowska,
Dominik Lenart, Urszula Tatiana Wójcik, Weronika Gonciarz, Małgorzata Estera Zarębska
4. Gra terenowa „Zostań poszukiwaczem drobnoustrojów”
Osoby zaangażowane:
Członkowie Sekcji Mikrobiologicznej SKNB: Aleksandra Woltyńska, Agata Litwinowicz,
Magdalena Głacz, Aleksandra Szpiek, Alicja Chrzanowska
Osoby wymieniały się w prowadzeniu różnych zajęć.
Wyżej wymienione warsztaty i pokazy (1-4) koordynowały: dr Magdalena Moryl (Zakład
Immunobiologii Bakterii), dr Dominika Drzewiecka (Zakład Mikrobiologii Ogólnej) i dr
hab. Beata Sadowska, profesor nadzwyczajny UŁ (Pracownia Biologii Zakażeń)
5. Pokaz „Mikroby pod lupą, czyli obserwacje drobnoustrojów z naszego otoczenia”
Osoby zaangażowane: Członkowie Studenckiego Koła Naukowego BiotechnologicznoMikrobiologicznego Bio-Mik: Aleksandra Góralczyk, Anna Litwin, Magda Abu Aitah, Marta
Gryzło, Anna Pawlak, Katarzyna Lis, Kamila Kowalczyk, Zuzanna Karwowska, Justyna
Salamon, Ewelina Sochacka, Paula Działak, Joanna Barańska, Anita Salamon
6. Pokaz: „Uformuj żelkę, czyli uwięzienie barwników”
Osoby zaangażowane: Członkowie Studenckiego Koła Naukowego BiotechnologicznoMikrobiologicznego Bio-Mik: Damian Wojtania, Jagoda Rutkowska, Marta Nowak, Agata
Nejman
7. Pokaz: „Bakterie potrafią świecić w ciemności!”
Osoby zaangażowane: Członkowie Studenckiego Koła Naukowego BiotechnologicznoMikrobiologicznego Bio-Mik: Gabriel Skwarek, Mateusz Seliga, Małgorzata Kędziora,
Bartłomiej Pawlik, Arkadiusz Dąbek
Opiekunowie pokazów (5-7): mgr Anna Lichota (Studia Doktoranckie Genetyki
Molekularnej, Cytogenetyki i Biofizyki Medycznej), mgr Justyna Nykiel, mgr Milena Piątek,
mgr Paulina Siewiera, mgr Tomasz Janicki (Stacjonarne Studia Doktoranckie Mikrobiologii,
Biotechnologii i Biologii Eksperymentalnej)
Koordynatorzy pokazów (5-7): prof. Jerzy Długoński, dr hab. Przemysław Bernat
(Katedra Mikrobiologii Przemysłowej i Biotechnologii)
Katedra Neurobiologii
Wykład: „Mózg pełen gwiazd” – dr hab. Maria Krotewicz
Wykład: „Zabójcy wśród roślin” – prof. dr hab. Jan Konopacki
Warsztaty eksperymentalne: Jak działają nasze narządy zmysłów? Osoby zaangażowane: dr
Renata Bocian, dr Tomasz Kowalczyk, mgr Bartosz Caban (doktorant), mgr Paulina
Kaźmierska (doktorantka), mgr Paulina Kłos-Wojtczak (doktorantka).
Warsztaty eksperymentalne: „Nastrojowe łamigłówki – czyli o umyśle i emocjach”: Osoby
zaangażowane: dr hab. Maria Krotewicz (opiekun Studenckiego Koła Neurofizjologiczno-Psychologicznego), dr Magdalena Strzelczuk, mgr Marlena Bajer (doktorantka,
członkini Studenckiego Koła Neurofizjologiczno-Psychologicznego), Anna Grzegorczyk
(studentka I roku biologii studiów II stopnia, członkini Studenckiego Koła
Neurofizjologiczno-Psychologicznego), Renata Staszewska, (studentka II roku biologii I
stopnia, członkini Studenckiego Koła Neurofizjologiczno-Psychologicznego), Magdalena
Kocia (studentka II roku biologii II stopnia, członkini Studenckiego Koła
Neurofizjologiczno-Psychologicznego), Jakub Szymczak (student I roku biologii II
stopnia), mgr inż. Katarzyna Stasiak (studentka II roku biologii II stopnia, członkini
Studenckiego Koła Neurofizjologiczno-Psychologicznego).
Pomoc logistyczna: Pani mgr Joanna Gryżewska i Pan Grzegorz Fronczak.
Download