Czy do realizacji tego samego zadania mogą być zaangażowani

advertisement
Czy do realizacji tego samego zadania
mogą być zaangażowani zarówno osoby
pracujące na etat jak i wolontariusze?
20.08.2015
W ramach jednego zadania mogą być zaangażowane dwie osoby: zarówno pracownik
zatrudniony na etat i otrzymujący za to wynagrodzenie, jak i wolontariusz
zaangażowany w ramach projektu. Nie ma obowiązku tworzenia dwóch oddzielnych
zadań w budżecie projektu w sytuacji gdy obie osoby są zaangażowane w realizację
tego samego zadania, należy jedynie wyodrębnić i opisać każdą z tych osób jako
oddzielną pozycję budżetową w ramach danego zadania.
Download