specjalistę ds. produkcji roślinnej specjalistę ds. produkcji

advertisement
Produkcja-Handel-Usługi ROL-BIG Sp. z o.o. w Brzeźnie
64-700 Czarnków, ul. Parkowa 1
tel. (67) 255-32-33
www.rolbig.pl
Poszukuje kandydatów na n/w stanowiska:
SPECJALISTĘ DS. PRODUKCJI
ROŚLINNEJ
OPIS STANOWISKA:
−
−
−
−
−
OPIS STANOWISKA:
nadzór pracowników wykonujących prace w
rolnictwie (siew, ochrona, nawożenie, zbiory roślin);
prowadzenie dokumentacji magazynowej;
prowadzenie dokumentacji związanej z
wykonywanymi zabiegami;
opracowywanie planów nawożenia;
monitoring pracy maszyn rolniczych;
WYMAGANIA:
−
−
−
−
−
−
wykształcenie średnie lub wyższe kierunkowe;
mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym
stanowisku;
systematyczność;
umiejętność rozwiązywania problemów i dobrej
organizacji pracy;
zaangażowanie w wykonywaną pracę;
prawo jazdy kat. B.
OFERUJEMY:
−
−
−
SPECJALISTĘ DS. PRODUKCJI
DROBIARSKIEJ
pracę na pełen etat;
dobre i stabilne warunki zatrudnienia w firmie o
ugruntowanej pozycji na rynku;
możliwość rozwoju.
−
−
−
−
−
−
−
nadzór pracowników obsługi bezpośredniej;
nadzór nad prawidłowym przygotowaniem budynków
do produkcji;
codzienna kontrola i wizytacja obiektów;
obecność przy dostawach pasz oraz kontrola pod
kątem ilości i jakości;
obecność przy przygotowaniu i odstawie
poszczególnych rzutów do sprzedaży;
dbanie o przestrzeganie rygoru sanitarnego;
współpraca z kierownikiem fermy drobiu.
WYMAGANIA:
−
−
−
−
−
−
wykształcenie średnie lub wyższe kierunkowe;
mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym
stanowisku;
systematyczność;
umiejętność rozwiązywania problemów i dobrej
organizacji pracy;
zaangażowanie w wykonywaną pracę;
prawo jazdy kat. B.
OFERUJEMY:
−
−
−
pracę na pełen etat;
dobre i stabilne warunki zatrudnienia w firmie o
ugruntowanej pozycji na rynku;
możliwość rozwoju.
KSIĘGOWA/KSIĘGOWY
OPIS STANOWISKA:
−
−
−
−
bieżące księgowanie dokumentów zakupu, sprzedaży, wyciągów bankowych i innych
dokumentów księgowych;
uzgadnianie i monitorowanie sald kont księgowych;
pomoc Głównemu Księgowemu przy sporządzaniu deklaracji, rozliczeń podatkowych,
sprawozdań finansowych oraz innych sprawozdań (VAT, CIT, i innych);
dbałość o poprawny obieg informacji i dokumentacji w obrębie działu.
WYMAGANIA:
−
−
−
−
−
−
−
wykształcenie wyższe (preferowane rachunkowość, finanse, ekonomia);
doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku min. 2 lata;
znajomość przepisów podatkowych i zagadnień finansowo-księgowych;
bardzo dobra znajomość pakietu MS Office oraz obsługa programów księgowych;
zdolności analityczne;
zaangażowanie w wykonywaną pracę;
prawo jazdy kat. B.
OFERUJEMY:
−
−
−
pracę na pełen etat;
dobre i stabilne warunki zatrudnienia w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku;
możliwość rozwoju.
Osoby zainteresowane prosimy o nadesłanie pisemnych ofert (CV, list motywacyjny) na adres [email protected] z dopiskiem „Specjalista ds.
produkcji drobiarskiej”, „Specjalista ds. produkcji roślinnej” lub „Księgowa/Księgowy”, oraz klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji
procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz.
926 ze zm.)”.
Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.
Download