BIEBRZAŃSKI PARK NARODOWY Historia Parku

advertisement
Historia Parku
Początki ochrony przyrody nad Biebrzą sięgają okresu
międzywojennego, kiedy to utworzono w środkowej
części kotliny biebrzańskiej dwa rezerwaty:
„Czerwone Bagno” i „Grzędy”. W 1989 roku, dzięki
staraniom Towarzystwa
Biebrzańskiego, środkowy
i dolny basen Biebrzy
został objęty ochroną jako
park narodowy, a cztery
lata później powstał
Biebrzański Park
Narodowy.
Pamiątkowa tablica Adama Pałczyńskiego
– ”opiekuna” Biebrzańskiego Parku Narodowego
Położenie parku
Lokalizacja: północno
- wschodnia Polska,
województwo podlaskie,
wzdłuż rzeki Biebrzy.
Powierzchnia: 592,2 km 2
(największy park narodowy
w Polsce)
Logo parku
Bojownik batalion
Batalion w Polsce występuję
wyłącznie na Bagnach
Biebrzańskich, gdzie co roku
w marcu odbywa widowiskowe
toki: samce posiadają wtedy
szeroką kryzę na szyi i są
niezwykle barwnie upierzone.
Ciekawostką jest fakt, że nie
ma dwóch identycznie
ubarwionych.
Galeria zdjęć – u Króla Biebrzy
Nieoficjalny „Król Biebrzy’’
„Król” Biebrzy czyli Krzysztof Kawenczyński.
To jedyny mieszkaniec wsi Budy. Jego drewniana
chałupa przypomina bardziej skansen niż
mieszkanie-pełno w niej dzieł sztuki ludowej,
starodawnych sprzętów gospodarstwa domowego.
Król żyje w zgodzie z
przyrodą, wieczorem do
jego zagrody zaglądają
łosie, a tuż obok chałupy
założył swoje gniazdo
bocian.
Rozlewisko
rzeki Biebrzy
Szlaki turystyczne
Jak na teren pokryty
wodą i bagnami znajduje
się tu całkiem sporo
szlaków pieszych.
Najciekawsze wytyczono
w okolicach „Czerwonego
Bagna” w środkowej
części parku oraz na
południu. Przez Bagno
Ławki przebiega ścieżka
edukacyjna „Długa Luka”.
Co roku odbywają się tu
mistrzowska Polski
i Europy w Koszeniu
Bagiennych Łąk dla
Przyrody.
Główną rzeką doliny jest Biebrza – największy prawobrzeżny
dopływ Narwi, który zbiera wody z blisko 40 dopływów.
Jej koryto jest bardzo nieregularne, z licznymi starorzeczami
i zakolami.
Piękno polskich
Rozlewisko
rzeki bagien
Biebrzy
Prawie 50% powierzchni parku (25 500
ha) zajmują słynne Bagna Biebrzańskie.
Park chroni rozległe i prawie niezmienione
torfowiska z unikalną różnorodnością
gatunków roślin, ptaków i innych zwierząt.
Co roku na wiosnę rzeka
zalewa okoliczne tereny.
Ciekawostką wszystkich
torfowisk są budzące
postrach wśród owadów
rośliny owadożerne –
Codziennie rano Biebrza spowita
rosiczki.
jest mgłą, która powstaje w wyniku
różnicy temperatur.
Zwierzęta BPN
Wydra
Łoś król
biebrzańskich bagien
Sowa Błotna
Nocek duży
Bóbr
Rośliny BPN
Firletka poszarpana
Rosiczka okrągłolistna
Wierzba lapońska
Bagno zwyczajne
torfowisko
Unikatowym, zasługującym na specjalne wyodrębnienie miejscem jest
rezerwat "Czerwone Bagno". Zachowały się tutaj zarówno torfowiska
wysokie jak i niskie oraz przejściowe, w naturalnej, niezmienionej formie.
Niskie , dominujące nad
Biebrzą, należą do żyznych.
Najczęściej porośnięte są
turzycami, trawami (np., manna
mielec), a powstający w nich
torf jest wysoce żyzny.
Wysokie, stosunkowo kwaśne i
ubogie. Wełnianka pochwowata
jest gatunkiem typowym dla
torowisk wysokich.
Wschód słońca nad Biebrzą
Zachód słońca nad Biebrzą
Galeria:
O autorze
Nazywam się Mateusz.
Urodziłem się i mieszka we
Wrocławiu, na Kuźnikach.
Mam 12 lat i chodzę do
szóstej klasy. Jak większość
chłopaków interesuję się
piłką nożną. Najbardziej
jednak lubię wakacje.
Bibliografia
Tekst:
Książka „BIEBRZA” Anny Mydlińskiej
Książka „BIEBRRZAŃSKI PARK NARODOWY” Adama Sieńko
„Turystyczna Encyklopedia Polski” wydawnictwo Pascal
Oficjalna strona Biebrzańskiego Parku Narodowego: www.biebrza.org.pl
Zdjęcia:
Katarzyna Widomska
Małgorzata Widomska
Kłosowscy
Adam Ławnik
Muzyka: F. Chopin
Prezentacje wykonał: Mateusz Widomski z klasa 6
SP 37 przy ulicy Sarbinowskiej 10 we Wrocławiu
Opiekun: Małgorzata Dwojak
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
(wyłącznie dla potrzeb konkursu)
Download