Warszawa, 13 listopada 2008

advertisement
WIZYTA STUDYJNA
„Technologie informacyjne”
26 czerwca 2012 r. – Wrocław
PROFIL ODWIEDZANYCH FIRM I INSTYTUCJI
Wrocławski Park Technologiczny S.A. – Celem WPT S.A. jest kreowanie warunków
wykorzystania naukowego i przemysłowego potencjału miasta Wrocławia oraz całego regionu
Dolnego Śląska. Na ofertę parku składają się m.in.: działalność klastra Nutribiomed;
inkubatora przedsiębiorczości oraz inkubatora technologii; wynajem laboratoriów, pracowni,
powierzchni biurowych; usługi doradcze, badawczo-rozwojowe i teleinformatyczne. WPT
S.A. prowadzi równolegle wiele projektów z dziedziny B+R, wspierając aktywnie wdrażanie
innowacji w polskich firmach. Wrocławski Park Technologiczny stanowi wspólną inicjatywę
władz regionu, świata nauki oraz biznesu. Ofertę parku konstruuje się m.in. poprzez stały
kontakt z przedsiębiorcami, którzy określają swoje oczekiwania względem instytucji. Park
aktywnie włącza się w promowanie innowacji udostępniając zainteresowanym park maszyn
oraz laboratoria w każdej chwili dostępne dla przedsiębiorców rozwijających nowatorskie
projekty biznesowe.
Wydział Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej - jest miejscem kształcenia
specjalistów trzech kierunków, które pozwalają absolwentom bez większych problemów
odnaleźć się w świecie globalnej gospodarki. Jest to możliwe dzięki szeroko zakrojonej
działalności naukowo-badawczej prowadzonej przez pracowników wydziału. To ona pozwala
wytyczać nowe ścieżki nauczania i rozwijać ofertę dla przemysłu, którą wydział może
wesprzeć krajowych i zagranicznych przedsiębiorców.
Nexwell Engineering - Dynamicznie rozwijająca się firma zatrudniająca młodych
pracowników, absolwentów prestiżowych uczelni technicznych, którzy wykorzystując swoją
wiedzę tworzą innowacyjne rozwiązania dla wygody użytkowników. W przeciwieństwie do
innych ofert inteligentnych budynków na polskim rynku przedsiębiorstwo jest nie tylko
dystrybutorem, lecz także producentem wszystkich elementów systemu inteligentnego domu,
dzięki czemu wspiera polską gospodarkę. To kompleksowe wykonanie podzespołów systemu
w laboratoriach umożliwia elastyczne rozwiązania dopasowujące się do potrzeb
indywidualnych klientów.
Research & Engineering Center Sp. z o.o. - REC oferuje usługi w zakresie projektowania
i rozwoju inżynierii oprogramowania dla różnych gałęzi przemysłu, zarówno dla małych,
średnich, jak i dużych przedsiębiorstw. Firma rozwiązuje problemy inżynierii
oprogramowania w przemyśle korzystając z wiedzy i doświadczenia z zakresu
programowania, rozwoju i zarządzania projektami. Oferuje również specjalistyczne usługi dla
małych i średnich firm chcących outsourcować swoje usługi oprogramowania.
Przedsiębiorstwo jest w stanie sprostać wszelkim oczekiwaniom klienta związanym
z rozwojem oprogramowania, włączając stworzenie prototypu osprzętu i rozwiązań
programistycznych we wczesnych etapach planowania projektu, co przekłada się na szybsze
wprowadzenie produktu na rynek.
Download