Pytania dla szkol ponadgimnazjalnych Geo

advertisement
Pytania dla szkol ponadgimnazjalnych Geo-Planeta 2011.doc
(174 KB) Pobierz
Pytania dla szkół ponadgimnazjalnych
1. W 2008 roku minęła 100 rocznica wykorzystania na mapach barwnej skali hipsometrycznej.
Jej twórcą był polski kartograf:
A. Stefan Banach
B. Ignacy Łukasiewicz
C. Eugeniusz Romer
D. Marian Osiński
2. Na mapie w skali 1: 50 000, 2 cm² oznaczają rzeczywistą powierzchnię w wymiarze:
A. 1 km²
B. 10 km²
C. 5 km²
D. 0,5 km²
3. Spośród podanych gleb, wybierz tę o najwyższej żyzności:
A. mady
B. rzędziny
C. bielice
D. czarnoziemy
4. Peryhelium to punkt na orbicie Ziemi, będący miejscem najbliższego położenia planety w
stosunku do Słońca. Przypada on zawsze w:
A. w lipcu
B. w marcu
C. w styczniu
D. we wrześniu
5. Czarny Staw pod Rysami to jezioro:
A. cyrkowe
B. krasowe
C. morenowe
D. rynnowe
6. Warstwa ozonowa, odpowiedzialna za pochłanianie szkodliwego dla człowieka
promieniowania ultrafioletowego, znajduje się w:
A. troposferze
B. stratosferze
C. mezosferze
D. termosferze
7. Masa powietrza powodująca w lecie spadek temperatury powietrza, wzrost jego wilgotności,
zachmurzenie i opady to:
A. polarno-kontynentalna
B. polarno-morska
C. arktyczno-kontynentalna
D. arktyczno-morska
8. Które z wymienionych zbiorowisk roślinnych występuje w Polsce:
A. las namorzynowy
B. makia
C. bujny las łęgowy
D. zimozielone lasy liściaste
9. Golfsztrom to:
A. ciepły prąd morski
B. erozyjna forma polodowcowa
C. typ porywistego wiatru
D. typ pustyni
10. Procesowi powstawania wiatru halnego towarzyszy tworzenie się po stronie dowietrznej
opadów:
A. orograficznych
B. konwekcyjnych
C. frontalnych
D. nawalnych
11. Która z relacji pochodzących z wyprawy polarnej na biegun południowy jest PRAWDZIWA:
A. blisko oceanu wśród skał nad brzegiem odkryliśmy małą „oazę” bez lodu i ku naszemu
zdumieniu stwierdziliśmy tam obecność roślin kwiatowych
B. po przejściu ok. 100 km nie napotkaliśmy już jakichkolwiek śladów życia
C. nasz szlak przecinały ślady białego niedźwiedzia
D. po pokonaniu kilkunastu kilometrów natrafiliśmy na niewielką osadę Eskimosów
12.
Twórcą geocentrycznej teorii budowy Wszechświata był:
A. Mikołaj Kopernik
B. Ptolemeusz
C. Arystoteles
D. Galileo Galilei
13. Przedstawiony na mapie typ wybrzeża to:
A. wybrzeże riasowe
B. wybrzeże fiordowe
C. wybrzeże szkierowe
D. wybrzeże dalmatyńskie
14. Który zestaw pojęć odnosi się w całości do wypukłych form terenu:
A. pagórek, żleb, taras
B. oz, wzgórze, wąwóz
C. kotlina, szczyt, dolina rzeczna
D. wzgórze, pagórek, kem
15. Która z podanych charakterystyk krajobrazowej strefy tajgi jest fałszywa:
A. tajga charakteryzuje się stosunkowo ciepłym latem i sroga zimą
B. drzewa tej strefy charakteryzują się głębokim systemem korzeniowym i przeważają
w niej zwierzęta stadne
C. w lasach tajgi występują niedźwiedzie, rysie, wilki, rosomaki, sobole, gronostaje
D. typowymi glebami tej strefy są: gleby bielicowe, torfowe i bagienne
16.
Poniższa grafika przedstawia przejście frontu atmosferycznego:
A. stacjonarnego
B. zokludowanego
C. chłodnego
D. ciepłego
17. Rozpoznaj po opisie:
Powstała w 1961 roku organizacja ekologiczna o charakterze międzynarodowym, której misją
jest powstrzymanie degradacji środowiska naturalnego naszej planety i stworzenie przyszłości,
w której ludzie będą żyli w harmonii z przyrodą. Symbolem organizacji jest panda wielka.
A. WWF
B. Natura 2000
C. Greenpeace
D. Międzynarodowy Zielony Krzyż
18. Parki narodowe, w których można obserwować unikatowe gatunki ptaków, przemierzać
kajakiem meandry rzek, brodzić w podmokłych łąkach, wypoczywać nad starorzeczami, to:
A. Magurski Park Narodowy, Ojcowski Park Narodowy
B. Kampinoski Park Narodowy, Wigierski Park Narodowy
C. Biebrzański Park Narodowy, Narwiański Park Narodowy
D. Drawieński Park Narodowy, Gorczański Park Narodowy
19.
Społeczeństwo Polski określa się jako dojrzałe. Jego strukturę demograficzną przedstawia
piramida:
A. I
B. III
C. II
D. IV
20. Obszary na kuli ziemskiej, których warunki środowiska przyrodniczego, nie pozwalają na
stałe osadnictwo i gospodarcze wykorzystanie terenu, to:
A. ekumena
B. subekumena
C. anekumena
D. paraekumena
21. Poniżej przedstawiono symbole religijne czterech religii świata. Ważnym symbolem
buddyzmu jest:
A.
B.
A. B
B. C
C. D
D. A
C.
D.
22. Fotografia przedstawia obiekt znajdujący się na Liście Światowego Dziedzictwa Kulturowego i
Przyrodniczego UNESCO. Jest to:
A. Hala Stulecia we Wrocławiu
B. Kościół Pokoju w Świdnicy
C. Stadion Narodowy w Chorzowie
D. Meczet w Krynkach
23. Proces polegający na zwrocie uprzednim właścicielom lub ich następcom
prawnym, mienia przejętego przez państwo jest procesem odwrotnym do:
A. prywatyzacji
B. nacjonalizacji
C. restrukturyzacji
D. transformacji
24. System rolniczy lub leśny polegający na wieloletnim uprawianiu na tym samym obszarze
roślin jednego gatunku, bądź gatunków o podobnych wymaganiach glebowych to:
A. ekokultura
B. agrokultura
C. marikultura
D. monokultura
25. Polski podróżnik i odkrywca, żyjący w XIX wieku, Stefan Szolc-Rogoziński badał:
A. Afrykę
B. Amerykę Południową
C. Azję
D. Australię
26. Organizacja skupiająca państwa wydobywające i eksportujące ropę naftową, OPEC,
obejmuje państwa trzech kontynentów:
A. Ameryki Północnej, Ameryki Południowej, Azji
B. Ameryki Południowej, Afryki, Azji
C. Azji, Afryki, Europy
D. Europy, Ameryki Północnej, Azji
27. Do Strefy Schengen nie należy:
A. Norwegia, Islandia
B....
Plik z chomika:
huba0014
Inne pliki z tego folderu:


Pytania dla szkol ponadgimnazjalnych Geo-2012.doc (200 KB)
 Pytania dla szkol ponadgimnazjalnych Geo-Planeta 2010.doc (4092 KB)
 Pytania dla szkol ponadgimnazjalnych Geo-Planeta 2011.doc (174 KB)
Pytania_dla_szkoly_ponadgimnazjalnej_z_odpowiedziami_Geo_2013.doc (314 KB)
Inne foldery tego chomika:

Zgłoś jeśli naruszono regulamin







Strona główna
Aktualności
Kontakt
Dla Mediów
Dział Pomocy
Opinie
Program partnerski




Regulamin serwisu
Polityka prywatności
Ochrona praw autorskich
Platforma wydawców
Copyright © 2012 Chomikuj.pl
Testy
Download