Warsztaty pt. „ Diagnostyka i leczenie zakażeń ”

advertisement
Warsztaty zorganizowane ze środków finansowych będących
w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach programu polityki
zdrowotnej pn.”Narodowy Program Ochrony Antybiotyków na lata
2016-2020”
Narodowy Instytut Leków
ul. Chełmska 30/34, 00-725 Warszawa
tel. 22 851-52-22, fax 22 841-29-49
e-mail: [email protected]
Warsztaty pt. „ Diagnostyka i leczenie zakażeń ”
Zgłoszenie uczestnictwa: prosimy kierować na adres e-mail: [email protected]
Termin: 11 maj 2017 r. w godz. 10:00 – 14:00
Miejsce: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny
ul. Chocimska 24 w Warszawie
Udział w warsztatach jest bezpłatny
Program warsztatów
10:00 – 10:30 Rejestracja uczestników
10:30 – 11:15 Zakażenia układu pokarmowego – etiologia i postępowanie
Dr n. med. Maria Kotowska
11:15 – 12:00 Pobieranie i transport materiału od pacjenta do laboratorium diagnostycznego
Mgr Karolina Bosacka
12:00 – 12:30 Przerwa
12:30 – 13:15 Karbapenemazy ! – Zasady kontroli zakażeń
Mgr Katarzyna Pawlik
13:15 – 14:00 Higiena rąk – Zapobieganie transmisji drobnoustrojów chorobotwórczych
Mgr Grażyna Skolimowska
Download