ciężkie zakażenia w różnych populacjach nefrologicznych

advertisement
Katedra i Klinika Nefrologii, Dializoterapii i Chorób Wewnętrznych WUM w Warszawie
serdecznie zaprasza na
X Warszawskie Spotkania Nefrologiczne
CIĘŻKIE ZAKAŻENIA
W RÓŻNYCH POPULACJACH NEFROLOGICZNYCH
8.30-9.00
9.00-9.10
Rejestracja uczestników
Otwarcie - prof. Joanna Rowińska
9.10-11.00
SESJA I
Przewodniczący: prof. Alicja Dębska-Ślizień (Gdańsk), prof. Franciszek Kokot (Katowice)
Epidemiologia zakażeń w różnych populacjach nefrologicznych - prof. Bolesław Rutkowski (Gdańsk)
Jak najskuteczniej zapobiegać zakażeniom odcewnikowym? - prof. Ryszard Gellert (Warszawa)
Leczenie zakażeń odcewnikowych u osób z „trudnym” dostępem naczyniowym: ”to lock or not to lock?”
- prof. Tomasz Stompór (Olsztyn)
Ciężkie zakażenia Staphylococcus aureus u pacjentów z chorobami nerek: współczesne możliwości
terapeutyczne - prof. Ryszard Grenda (Warszawa)
Infekcyjne zapalenie wsierdzia u chorych leczonych immunosupresyjnie: kiedy interwencja kardiochirurgiczna?
- prof. Jolanta Małyszko (Białystok)
Nosicielstwo i zakażenia układu moczowego szczepami wieloopornymi: więcej pytań niż odpowiedzi
- prof. Michał Myśliwiec (Białystok)
Dyskusja
9.10-9.30
9.30-9.45
9.45-10.00
10.00-10.15
10.15-10.30
10.30-10.45
10.45-11.00
11.00-11.15 Przerwa na kawę i herbatę
11.15-12.50 SESJA II
Przewodniczący: doc. Tomasz Liberek (Gdańsk), prof. Olgierd Smoleński (Kraków)
11.15-11.30 Rozpoznawanie i leczenie gruźlicy u chorych przewlekle dializowanych: obecne strategie
- prof. Zbigniew Hruby (Wrocław)
11.30-11.45 Katastrofa brzuszna u chorych dializowanych otrzewnowo - prof. Ewa Żukowska-Szczechowska (Zabrze)
11.45-12.00 Zapalenie otrzewnej u chorego z zespołem wątrobowo-nerkowym - prof. Stanisław Niemczyk (Warszawa)
12.00-12.15 Zakażenia Clostridium difficile u chorych leczonych nerkozastępczo - prof. Kazimierz Ciechanowski (Szczecin)
12.15-12.35 Pneumocystis jiroveci: wyzwanie diagnostyczne i terapeutyczne - prof. Marian Klinger (Wrocław)
12.35-12.50 Dyskusja
12.50-13.30 Lunch
13.30-15.00 SESJA III
Przewodniczący: doc. Urszula Ołdakowska-Jedynak (Warszawa), doc. Jerzy Przedlacki (Warszawa)
13.30-13.50 Rozpoznawanie i leczenie zakażeń CMV w populacjach nefrologicznych - prof. Michał Nowicki (Łódź)
13.50-14.05 Czy i jeśli tak, to kiedy powinniśmy stosować profilaktykę zakażeń herpes-zoster? - prof. Andrzej Oko (Poznań)
14.05-14.25 Postępy w leczeniu wirusowych zapaleń wątroby z uwzględnieniem chorych leczonych nerkozastępczo i/lub
immunosupresyjnie - prof. Alicja Wiercińska-Drapało (Warszawa)
14.25-14.45 Wczesne rozpoznawanie i leczenie zakażeń grzybiczych u osób z chorobami nerek i upośledzeniem
odporności - prof. Magdalena Durlik (Warszawa)
14.45-15.00 Dyskusja
15.00
Zakończenie Konferencji
Piątek, 07 listopada 2014, godz. 900 -1500
Hotel Marriott, Warszawa Centrum, al. Jerozolimskie 65/79
Wstęp bezpłatny - rejestracja zgłoszeń w sekretariacie Kliniki
Tel.: 22 599 26 58, faks: 22 599 16 58, e-mail: [email protected]
Download