ZAKAŻENIA W ZDRoWIu PuBLICZNYM

advertisement
ZAPRASZAMY NA IV ZJAZD
ZAKAŻENIA
W ZDRoWIu PuBLICZNYM
pod patronatem Polskiego Stowarzyszenia Naukowego
„Zagrożenia Cywilizacyjne i Zdrowie Publiczne”
oraz pod patronatem naukowym Prof. dr hab. n. med. Anny Boroń-Kaczmarskiej
28 – 30 stycznia 2016 r.
TORUŃ, Hotel Filmar ul. Grudziądzka 45
PATRONAT HONOROWY
Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki
Śląski Uniwersytet Medyczny
w Katowicach
Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,
Upłynęło już kilka lat od początku działalności naszego Stowarzyszenia i dzisiaj
już można powiedzieć, że małymi krokami osiągnęliśmy zainteresowanie wielu
środowisk lekarskich. Niewątpliwie jest jeszcze wiele do zrobienia, tym bardziej,
że dyscyplina zdrowie publiczne rozwija się intensywnie w naszym kraju.
W imieniu Organizatorów mam zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia
udziału w kolejnym Zjeździe. Tematem wiodącym są zakażenia i ich znaczenie
w zdrowiu publicznym. W trakcie Zjazdu odbędą się także kolejne wybory Władz
naszej Organizacji.
Wybór podejmowanych zagadnień podyktowany jest problemami
obserwowanymi w naszym kraju i stale zmieniającej się rzeczywistości na świecie.
Wyrażamy nadzieję, że oczekiwania Państwa będą w częściowej mierze spełnione,
ale też deklarujemy kontynuację i poszerzanie tego co aktualne i ważne.
Naszymi Gośćmi są najwybitniejsi specjaliści w różnych dyscyplinach
medycznych i ten fakt niewątpliwie pozwoli na staranne omówienie problemów
codziennej praktyki medycznej.
W najbliższej perspektywie zamierzamy rozpocząć edycję własnego
czasopisma i dlatego też prosimy o aktywny udział w obradach ze szczególnym
wypunktowaniem własnych spostrzeżeń.
Życzymy przyjemnej atmosfery obrad i dobrych wrażeń.
Z wyrazami szacunku i poważania
Prof. dr hab. n. med. Anna Boroń-Kaczmarska
Przewodnicząca Komitetu Naukowego
Komitet Naukowy:
Anna Boroń-Kaczmarska
Waldemar Halota
Lucjan Kępa
Magdalena Leszczyszyn-Pynka
Piotr Małkowski
Barbara Oczko-Grzesik
Sławomir Pancewicz
Witold Rongies
Beata Sacharczuk-Zając
Krzysztof Zieniewicz
09.00 – 09.20 Specyfika zakażeń w oddziale intensywnej terapii.
PRoGRAM NAuKoWY
Iv ZJAZD ZAKAŻENIA W ZDRoWIu PuBLICZNYM
pod patronatem Polskiego Stowarzyszenia Naukowego
„Zagrożenia Cywilizacyjne i Zdrowie Publiczne”
oraz pod patronatem naukowym Prof. dr hab. n. med. Anny Boroń-Kaczmarskiej
28.01.2016 r. (czwartek)
Prezentacja przypadku.
G. Niewiński (Warszawa)
09.20 – 09.40 Piorunujące infekcje tkanek miękkich, podstawy rozpoznania
i logistyka leczenia.
M. Kawecki (Siemianowice Śląskie)
09.40 – 10.00 Przykłady kliniczne chorych ze zgorzelą Fourniera.
10.00 – 10.20 Powikłania kardiologiczne w sepsie.
16.15 – 16.30 Otwarcie Zjazdu
16.30 – 17.30 SESJA I
CZY CHOROBY ZAKAŹNE NADAL STANOWIĄ ZAGROŻENIE ZDROWIA PUBLICZNEGO?
Przewodnicząca: B. Karakiewicz, B. Samoliński
J. Glik (Siemianowice Śląskie) E. Nowowiejska (Zabrze)
10.20 – 10.40 Dyskusja
10.40 – 11.00 Przerwa kawowa
11.00 – 13.00 SESJA III
NOWOCZESNE TERAPIE HCV i HBV.
16.30 – 16.50 Infekcyjne zagrożenia zdrowia publicznego.
11.00 – 12.00
Viekirax&Exviera – optymalna terapia dla polskich pacjentów
M. Gańczak (Szczecin)
Moderowanie: I. Mozer-Lisewska (Poznań)
16.50 – 17.10 Populacyjne wykładniki ryzyka zakażeń w jednostkach ochrony zdrowia.
Miejsce terapii 3D w leczeniu pacjentów z wyrównaną
B. Karakiewicz (Szczecin)
marskością wątroby.
17.10 – 17.30
Przewlekłe zakażenia wirusowe teraz i w przyszłości jako problem M. Jabłkowski (Łódź)
zdrowia publicznego.
Miejsce terapii 3D w populacji pacjentów z koinfekcją HIV/HCV
J. Jaroszewicz (Białystok)
W. Mazur (Chorzów)
12.00 – 12.30 Daklataswir – terapia pacjentów z zakażeniem
WYKŁAD ZAPROSZONEGO GOŚCIA:
HCV genotyp 1b
17.30 – 18.00 Pozaustrojowe leczenie zakażeń… i nie tylko…
D. Dybowska (Bydgoszcz)
J. Rózga (Warszawa)
12.30 – 13.00
Zakażenia HCV – niedoceniany problem w Polsce?
18.05 – 19.00
Zebranie sprawozdawczo – wyborcze.
G. Cholewińska (Warszawa)
WYKŁADY ZAPROSZONYCH GOŚCI:
20.00 Kolacja poza hotelem
29.01.2016 r. (piątek)
13.00 – 13.20 Miejsce Interferonu w terapii wirusowych zapaleń wątroby.
09.00 – 10.40 SESJA II
DRAMATYZM ZAKAŻEŃ BAKTERYJNYCH NA PRZYKŁADACH KLINICZNYCH.
Przewodniczą: M. Kawecki, G. Niewiński
D. Kozielewicz (Bydgoszcz)
13.20 – 13.50 Profilaktyka przedekspozycyjna zakażenia HIV.
A. Marzec-Bogusławska (Warszawa)
13.50 – 15.00 Przerwa na obiad
30.01.2016 r. (sobota)
15.00 – 16.15 SESJA IV
MEDYCYNA TRANSPLANTACYJNA A ZAKAŻENIA.
09.00 –­­ 10.30 SESJA VI
ANTYBIOTYKOTERAPIA WE WSPÓŁCZESNEJ MEDYCYNIE.
Przewodniczą: P. Małkowski, K. Zieniewicz
15.00 – 15.20
Zakażenia grzybicze jako problem współczesnej transplantologii.
09.00 – 09.20
Problemy współczesnej antybiotykoterapii: lekooporność
M. Durlik (Warszawa)
i katastrofa mikrobiomu.
15.20 – 15.40
Zakażenia bakteryjne w okresie potransplantacyjnym.
M. Kawecki (Warszawa)
09.20 – 09.40
Zakażenia pałeczkami Gram-ujemnymi – czy osiągnęliśmy już kres
15.40 – 16.00
Skuteczna profilaktyka reaktywacji zakażeń HBV i HCV.
możliwości terapeutycznych?
O. Tronina (Warszawa)
16.00 – 16.15
Dyskusja
16.15 – 16.30
Przerwa kawowa
16.30 – 18.00
SESJA V
Przewodniczą: K. Dzierżanowska-Fangrat, M. Marczyńska
K. Dzierżanowska-Fangrat (Warszawa)
U. Łopaciuk (Warszawa)
09.40 – 10.00
Sepsa u dzieci – dynamizm zdarzeń klinicznych.
M. Marczyńska (Warszawa)
10:00 – 10:20
Zakażenia szpitalne/zakładowe w Polsce.
A. Gładysz (Wrocław)
10.20 – 10.30
Dyskusja
10.30 – 11.00
Przerwa kawowa
HIV – POSTĘPY W TERAPII ANTYRETROWIRUSOWEJ.
16.30 – 17.00
Aktualna sytuacja epidemiologiczna.
M. Leszczyszyn-Pynka (Szczecin)
17.00 – 17.30
Znany lek w nowej odsłonie
11.00 – 12.30 M. Jankowska, M. Lemańska (Gdańsk)
VARIA.
17.30 – 18.00
Co nowego w leczeniu HIV?
Przewodniczący: A. Garlicki, S. Pancewicz
11.00 – 11.20
Rehabilitacja w chorobach zakaźnych.
19.00 Kolacja w hotelu
SESJA VII
W. Rongies (Warszawa)
11.20 – 11.40
Emerging i re-emerging choroby zakaźne w Polsce.
B. Oczko-Grzesik (Bytom)
11.40 – 12.00
Profilaktyka zakażeń – współczesność.
A. Garlicki (Kraków)
12.00 – 12.20
Choroby odkleszczowe w ciąży.
S. Pancewicz (Białystok)
12.20 – 12.30
Dyskusja
12.30
Podsumowanie i zakończenie obrad.
13.00
Obiad
NotatkI
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
NotatkI
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
INFoRMACJE oRGANIZACYJNE:
Uczestnictwo w Konferencji jest bezpłatne i uwzględnia:
• udział w sesjach naukowych,
• materiały konferencyjne,
• lunch w dn. 29.01, 30.01,
• serwis kawowy w przerwach obrad,
• kolację w hotelu w dn. 29.01.
Koszt kolacji poza hotelem w dn. 28.01 wynosi 150 PLN + 23% Vat (184,50 PLN brutto).
Zgłoszenia uczestnictwa będę przyjmowane do dnia 20.01.2016 lub do
wyczerpania miejsc.
Uczestnicy Konferencji otrzymają certyfikaty potwierdzające punkty edukacyjne
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na podstawie Rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dn. 6 października 2004r. (Dz. U. Nr 231, poz. 2326)
Hotel na noce 28/29.01 i 29/30.01 może zostać zorganizowany za dodatkową opłatą.
Szczegóły rejestracji znajdą Państwo w kwestionariuszu zgłoszeniowym
dostępnym na stronie www.batumi-agency.pl.
Organizator Zjazdu:
BATUMI Conference & Event Agency Sp. z o.o.
ul. Marconich 2 lok. 13, 02-954 Warszawa
tel./fax 22 885 89 47
e-mail: [email protected]
www.batumi-agency.pl
Konferencja skierowana jest do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących
obrót produktami leczniczymi – podstawa prawna Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo
Farmaceutyczne (Dz. U. z 2008, nr 234, poz. 1570).
SPoNSoRZY ZJAZDu:
WYSTAWCY:
Download