ZAKAŻENIA ODCEWNIKOWE

advertisement
FUNDACJA ROZWOJU PIELĘGNIARSTWA POLSKIEGO
serdecznie zaprasza na
XXIV Ogólnopolską Konferencję Szkoleniową dla Pielęgniarek i Położnych
na temat:
ZAKAŻENIA ODCEWNIKOWE – kontrola i zapobieganie
Konferencja odbędzie się dnia 24 maja 2013 roku w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym
UM w Poznaniu ul. Przybyszewskiego 37, Aula B.
Rozpoczęcie Konferencji o godz. 9.30, a zakończenie ok. godz. 15.00.
Tematy Konferencji:






Patogeneza zakażeń odcewnikowych
Czynniki ryzyka związane z zakażeniem przy kaniulacji naczyń
Monitorowanie powikłań związanych z obecnością cewników naczyniowych
Kaniulacja żył obwodowych – powikłania a procedury
Pielęgnacja i utrzymanie drożności wkłucia
Kontrola, zapobieganie, monitoring i zwalczanie zakażeń
Patronat Medialny
OPŁATA:


100,00 zł - na konto FRPP, 02-703 Warszawa, ul. Pejzażowa 2 lok.1302,
Polbank EFG 272340 00090080 21800000 0029 z dopiskiem: imię i nazwisko
uczestnika - XXIV konferencj.
WAŻNE TERMINY:


do 31 kwietnia 2013 - dokonanie opłaty za uczestnictw,
liczba miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń.
ZGŁOSZENIA:


tylko i wyłącznie poprzez rejestr elektroniczny – formularz na stronie
WWW.frpp.org.pl
Szczegółowych informacji udziela Jolanta Czerniak 0 662 169 17.
Download