Wykłady. Weterynaria II rok - Katedra Mikrobiologii UJ CM

advertisement
HARMONOGRAM ZAJĘĆ
dla studentów
Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR
Mikrobiologia weterynaryjna – II rok
2016/2017
semestr letni
czwartek godz. 10.45-12.15
sala wykładowa Katedry Mikrobiologii, ul. Czysta 18
Zespół
osób
prowadzących
zajęcia:
prof.
Magdalena
Kosz-Vnenchak,
dr hab. Magdalena Strus, dr hab. Barbara Zawilińska, dr Małgorzata Biernat-Sudolska,
dr Artur Drzewiecki, dr Piotr Kochan, dr Paweł Krzyściak, dr Magdalena Skóra,
dr Sława Szostek.
L.p.
Data
Temat
1
2.03.2017
2
9.03
3
16.03
4
23.03
Bakterie Gram–dodatnie z rodzajów: Streptococccus i Staphylococcus i ich znaczenie
w zakażeniach zwierząt hodowlanych.
5
6
30.03
6.04
7
20.04
Metody molekularne w diagnostyce wybranych zakażeń weterynaryjnych.
Wprowadzenie do farmakoterapii zakażeń. Podstawowe grupy leków
przeciwbakteryjnych stosowanych w leczeniu ludzi i zwierząt
Oporność bakterii na antybiotyki i inne czynniki przeciwbakteryjne stosowane w
weterynarii. Antybiotyki, a żywność pochodzenia zwierzęcego.
8
27.04
Historia odkrycia wirusów. Budowa wirusów. Systematyka. Strategia replikacji
wirusów DNA i RNA.
9
4.05
Bakterie z rodzajów: Clostridium i Bacillus w zakażeniach zwierząt hodowlanych.
Choroby odzwierzęce, a rutynowa praktyka weterynaryjna.
10
11.05
11
12
18.05
25.05
Patomechanizm zakażeń wirusowych: oddziaływanie wirus- komórka, oddziaływanie
wirus organizm.
Działanie onkogenne wirusów, teratogeneza i wpływ na płodność.
Profilaktyka czynna i bierna zakażeń wirusowych. Programy zwalczania chorób
wirusowych.
Bakteriologia
Wprowadzenie do mikrobiologii weterynaryjnej - rys historyczny.Taksonomia
bakterii, ich budowa, funkcje i podział komórek prokariotycznych. Znaczenie
mikroflory przewodu pokarmowego w prawidłowym rozwoju zwierząt.
Wybrane pałeczki Gram-ujemne z rodzajów: Escherichia, Salmonella, Yersinia,
Pseudomonas Campylobacter, Brucella i ich znaczenie w zakażeniach zwierząt
hodowlanych. Część I.
Pałeczki Gram-ujemne i Gram-dodatnie z rodzajów: Haemophilus, Pasteurellae,
Listeria, Vibrio, w zakażeniach bydła i trzody chlewnej - cz. II.
Wirusologia cz. I
Bakteriologia
Wirusologia cz. II
Priony
13
1.06
Charakterystyka prionów. Choroby prionowe zwierząt i ludzi.
14
8.06
15
Termin do
ustalenia
Występowanie, rozmnażanie i systematyka grzybów. Mikroskopowe i hodowlane
oraz nie hodowlane metody identyfikacji grzybów.
Szkodliwe działanie grzybów. Patomechanizm zakażeń grzybiczych i czynniki
sprzyjające zakażeniom grzybiczym.
Mykologia
Download