Otwarte konferencje i sympozja organizowane lub

advertisement
Otwarte konferencje i warsztaty organizowane przez STOWARZYSZENIE HIGIENY LECZNICTWA
we współpracy z Fundacją Instytut Profilaktyki Zakażeń oraz Samodzielną Pracownią Profilaktyki Zakażeń i
Zakażeń Szpitalnych Narodowego Instytutu Leków w 2017 r.
Szczegóły programowe, formularze zgłoszenia dostępne będą sukcesywnie na stronie www.shl.org.pl
NAZWA
I ZIMOWE WARSZATATY
NAUKOWO-SZKOLENIOWE
Miejsce
Warszawa
Krótka charakterystyka
Konferencja poświęcona
bieżącym problemom
powikłań infekcyjnych w
nefrologii
Data
2 lutego 2017 r.
KONFERENCJA NAUKOWOSZKOLENIOWA Z OKAZJI
MIĘDZYNARODOWEGO DNIA
HIGIENY RĄK
Warszawa
Seminarium dla zespołów
kontroli zakażeń,
pełnomocników ds.
jakości szpitali
10 maja 2017 r.
II MIĘDZYNARODOWE FORUM
KONTROLI ZAKAŻEŃ ORAZ
MIEDZESZYN
k/WARSZAWY
Ogólnopolska konferencja
poświęcona aspektom
prawnym, medycznym i
epidemiologicznym
zakażeń szpitalnych
8-10 czerwca 2017 r.
XVIII OGÓLNOPOLSKA
KONFERENCJA NAUKOWOSZKOLENIOWA SHL
Stare Jabłonki
HOTEL
ANDERS
Ogólnopolska
interaktywna konferencja
poświęcona profilaktyce,
monitorowaniu i kontroli
zakażeń szpitalnych
4-7 października 2017 r
X WIOSENNE WARSZATATY
NAUKOWO-SZKOLENIOWE
Warszawa
Konferencja poświęcona
bieżącym problemom
powikłań infekcyjnych w
okulistyce
27 października 2017 r.
Warszawa
Najnowsze informacje,
wykłady „state of the art”,
analiza kliniczna
przypadków
24-25 listopada 2017 r.
JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO
ZAKAŻENIA U PACJENTÓW Z
CHOROBAMI NEREK
XV OGÓLNOPOLSKI ZJAZD
KOMITETÓW I ZESPOŁÓW
KONTROLI ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH
JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO
PACJENTA W OKULISTYCE
II MIĘDZYNARODOWA
KONFERENCJA „CLOSTRIDIUM
DIFFICILE - PANDEMIA XXI
WIEKU”
Download