Gdańsk, dnia

advertisement
Komisja ds. Pielęgniarstwa Epidemiologicznego
przy OIPiP w Gdańsku
oraz partnerzy inicjatywy
Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.,
Stowarzyszenie Higieny Lecznictwa
serdecznie zapraszają do udziału w Konferencji szkoleniowej
,,Jakość opieki medycznej w aspekcie zakażeń szpitalnych”
Która odbędzie się dniu 6 kwietnia 2017r. w Sali im. Lecha Bądkowskiego
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
przy ul. Okopowa 21/27 w Gdańsku
Tematyka wykładów dotyczy niezwykle ważnych zagadnień związanych
z zakażeniami szpitalnymi oraz skutecznych sposobów na ich ograniczenie.
Program Konferencji:
8.30-9.00 Rejestracja uczestników
9.00 – 9.15 Powitanie gości, Anna Czarnecka, Przewodnicząca OIPiP w Gdańsku
9.15 – 9.35 Profilaktyka zakażeń z perspektywy Dyrektora Szpitala, Krzysztof Wójcikiewicz,
V-ce Prezes ds. medycznych Copernicus Podmiot Leczniczy
9.35–10.00 Bezpieczne postępowanie z linią centralną – doświadczenia własne, Barbara
Jankowska, Szpital im. M.Kopernika, Copernicus Podmiot Leczniczy
10.00-10.30 Jak postępować ze sprzętem medycznym aby był bezpieczny dla pacjenta?
Elżbieta Kutrowska, Kierownik Centralnej Sterylizacji, Szpital MSW w Gdańsku
10.30-11.00 Przerwa na lunch
11.00-11.40 Zakażenia szpitalne – aktualne zagrożenia, Paweł Grzesiowski, Prezes Fundacji
Instytut Profilaktyki Zakażeń
11.40- 12.55 Nowości w antyseptyce, Łukasz Bartnicki, Dyrektor Regionalny
12.55- 13.40 Zakażenia szpitalne – aktualne zagrożenia, Paweł Grzesiowski, Prezes Fundacji
Instytut Profilaktyki Zakażeń
13.40-14.10 Bezpieczeństwo personelu medycznego w sytuacjach kryzysowych,
Małgorzata Sobania, Konsultant Wojewódzki w dz. pielęgniarstwa epidemiologicznego
Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest dokonanie wpłaty na wskazane
konto oraz przesłanie formularza zgłoszeniowego. Koszt uczestnictwa w Konferencji wynosi
20 zł. dla członka samorządu zawodowego oraz 30 zł. dla osób reprezentujących inny zawód
medyczny. Wpłatę należy dokonać na numer konta 93 1050 1764 1000 0090 3024 7622.
W tytule przelewu proszę wpisać ,,zakażenia szpitalne” oraz imię i nazwisko uczestnika.
Zgłoszenie należy przesłać drogą elektroniczną na adres [email protected]
Organizatorzy uprzejmie informują, że w związku z dużym zainteresowanie
osób chcących wziąć udział w Konferencji o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń
wraz z dokonaną wpłatą.
Z wyrazami szacunku
Przewodnicząca Komisji
ds. Pielęgniarstwa Epidemiologicznego
Strona 2/2
Download