OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWO

advertisement
OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWO - SZKOLENIOWA
,,Jakość opieki medycznej w aspekcie zdarzeń niepożądanych”
Pod patronatem Marszałka Województwa Pomorskiego
Dnia 08.03.2016r. w Sali Będkowskiego ul. Okopowa w Gdańsku
Plan Konferencji:
8.30-9.00 Rejestracja uczestników
9.00- 9.40 Powitanie gości oraz wykład inauguracyjny - mgr Anna Wonaszek –
Przewodnicząca OIPiP w Gdańsku
9.40-10.00 ,,Zdarzenia medyczne w aspekcie komisji wojewódzkiej” – mgr Marzena
Olszewska-Fryc–V-ce Przewodnicząca OIPiP w Gdańsku, Dyrektor ds. Pielęgniarstwa i
Organizacji Opieki w Szpitalu im. Mikołaja Kopernika, członek wojewódzkiej komisji ds.
orzekania o zdarzeniach medycznych
10.00 – 10.20 „Prawa pacjenta, a zdarzenia medyczne’’ - dr nauk prawnych Tomasz Widłak
10.20-10.50 ,,Organizacja opieki pielęgniarskiej w szpitalu w Reykjawiku” - Grażyna
Okuniewska – koordynator opieki w Domu Opieki w Reykjawiku, Pielęgniarka
odpowiedzialna za szkolenie pracowników.
10.50-11.20 Przerwa kawowa
11.20-11.40 ,, Wpływ środków dezynfekcyjnych na zakażenia szpitalne’’ - Kamil Jagliński
11.40-12.10 ,,Znaczenie biofilmu w zakażeniach” - dr hab. Marzenna Bartoszewicz –
Konsultant wojewódzki w dz. mikrobiologii, Kierownik Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej
i Parazytologii Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
12.10-12.40 ,,Zakażenia Clostridium difficile w zakładach opieki zdrowotnej” – czy mamy do
czynienia z epidemią?” – dr Paweł Grzesiowski, Przewodniczący SHL, Prezes Fundacji Instytut
Profilaktyki Zakażeń
12.40–13.00 ,,Czy można skutecznie zapobiegać zakażeniom związanym z cewnikowaniem
pęcherza moczowego?” – dr Krystyna Paszko, Dyrektor ds. pielęgniarstwa i organizacji opieki
w Szpitalu św. Wojciecha w Gdańsku
13.00-13.30 ,, Wpływ leków na występowanie zdarzeń niepożądanych” – mgr Gabriela
Pierzynowska, Z-ca Kierownika Apteki szpitalnej w Copernicus podmiot leczniczy Sp. z o.o. w
Gdańsku
13.30 – Dyskusja i rozdanie certyfikatów
Serdecznie zapraszają:
Przewodnicząca OIPiP Anna Wonaszek,
Dyrektor ds. Pielegniarstwa szpital im. M.Kopernika Marzena Olszewska- Fryc,
Dyrektor ds. Pielegniarstwa szpital im. Św. Wojciecha Krystyna Paszko
Koszt uczestnictwa 10 zł Zgłoszenia oraz wpłata na konto OIPiP w Gdańsku.
Download