Zaproszenie Zespół ds. pielęgniarstwa epidemiologicznego

advertisement
Zaproszenie
Zespół ds. pielęgniarstwa epidemiologicznego
działający przy Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych w Katowicach
serdecznie zaprasza pielęgniarki i położne zatrudnione w podmiotach leczniczych
województwa śląskiego
na VI Konferencję „Zakażenia Szpitalne - Działajmy Razem”
organizowaną pod patronatem
Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych,
Konsultanta Krajowego
i Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego
oraz
Prezydenta Miasta Chorzowa.
Konferencja odbędzie się 27 czerwca 2014 roku (godz. 9.00- 14.00)
w Chorzowskim Centrum Kultury
- CHORZÓW ul. Sienkiewicza 3.
Udział w konferencji jest bezpłatny. Ilość miejsc ograniczona.
Osoby uczestniczące w Konferencji otrzymają certyfikat uczestnictwa.
Zgłoszenia proszę kierować na adres e- mail: [email protected]
Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 15 maja 2014 r. lub do zamknięcia listy
– decyduje kolejność zgłoszeń.
Serdecznie zapraszamy !
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Create flashcards