Pytania dla szkół podstawowych ADEPT

advertisement
Pytania dla szkół podstawowych ADEPT
1. „Płucami Ziemi” nazywamy:
a. lasy równikowe
b. morza
c. Arktykę
d. Puszczę Białowieską
2. W którym Parku Narodowym możemy wspiąć się na klify:
a. Kołobrzeskim Parku Narodowym
b. Tatrzańskim Park Narodowy
c. Wolińskim Park Narodowy
d. Babiogórskim Parku Narodowym
3. Na mało urodzajnej, piaskowej glebie rosną:
a. lipy
b. sosny
c. dęby
d. brzozy
4. O czystości wód w jeziorze świadczy obecność:
a. lilii wodnych
b. raków
c. karpi
d. trzciny wodnej
5. Najmłodszym Parkiem Narodowym w Polsce jest:
a. Park Narodowy Ujście Warty
b. Wigierski Park Narodowy
c. Karkonoski Park Narodowy
d. Bieszczadzki Park Narodowy
6. Jedynym morzem na świecie w którym występują zarówno rośliny słonowodne jak i
słodkowodne jest:
a. Morze Martwe
b. Morze Czarne
c. Morze Bałtyckie
d. Morze Śródziemne
7. Agar, wykorzystywany w produkcji galaretek, lodów itp., jest wytwarzany przez:
a. glony
b. korzenie drzew
c. liście aloesu
d. buraki cukrowe
8. Do odnawialnych zasobów przyrody NIE zaliczamy:
a. wody
b. drzew
c. gazu ziemnego
d. zwierząt
9. Sozologia to nauka:
a. o ginących gatunkach
b. o czynnej ochronie środowiska naturalnego
c. nie związana z ochroną przyrody
d. o zależnościach między organizmami
10. Proces rozkładu
mikroorganizmy to:
a. filtracja
b. biodegradacja
c. dezynfekcja
d. kataliza
substancji
chemicznych
szkodliwych
dla
środowiska
przez
11. Zwierzętami stałocieplnymi są:
a. lew i gołąb
b. jeż i karp
c. żmija i węgorz
d. żaba i pies
12. Które z wymienionych zwierząt nie wydziela jadu:
a. dziobak
b. wąż boa
c. ropucha szara
d. skorpion
13. Budowanie w określonych miejscach niskich ogrodzeń wzdłuż tras komunikacyjnych i
wąskich tuneli pod powierzchnią drogi służy:
a. odwadnianiu okolic autostrad
b. ochronie płazów zmierzających w stronę zbiorników wodnych
c. wytyczaniu miejsc dla ptaków
d. ogrodzeniu miejsc gdzie rosną chronione rośliny
14. Padalec to:
a. płaz
b. wąż
c. jaszczurka
d. ślimak
15. Która z wymienionych roślin nie podlega ochronie:
a. skrzyp olbrzymi
b. fiołek bagienny
c. róża alpejska
d. sasanka łąkowa
16. Biopaliwo stosowane w Polsce do silników samochodowych produkuje się z:
a. słoneczników
b. grochu
c. rzepaku
d. lnu
17. Który ptak nie jest objęty ochroną w Polsce:
a. cietrzew
b. bocian biały
c. perkoz
d. kaczka krzyżówka
18. W logo którego Parku Narodowego znajduje się jaszczurka:
a. Bieszczadzkiego
b. Poleskiego
c. Gorczańskiego
d. Białowieskiego
19. Które z wymienionych zwierząt jest ssakiem:
a. rekin
b. meduza
c. jeżowiec
d. dziobak
20. Gleby chore to:
a. gleby gdzie jest dużo bakterii
b. gleby na których nic nie rośnie
c. gleby, które uległy zanieczyszczeniu bądź są zniszczone erozją
d. żadna odpowiedź nie jest prawdziwa
21. Do mięczaków nie należy:
a. dżdżownica
b. ostryga
c. ośmiornica
d. małża
22. Statek umożliwiający badanie głębin mórz i oceanów, obserwację ryb i innych stworzeń
morskich to:
a. akwalung
b. platforma wiertnicza
c. konsola
d. batyskaf
23. Witamina C odgrywa istotną rolę w funkcjonowaniu ludzkiego organizmu. Bogatym
źródłem tej witaminy jest np.:
a. ogórek
b. banan
c. cebula
d. kasza
24. Skrzekiem nazywamy:
a. dźwięk wydawany przez gęsi
b. jaja składane przez żaby
c. rośliny porastające dno jeziora
d. pióropusze ptaków
25. Najbardziej zalesione w Polsce są tereny położone w:
a. wschodniej części kraju
b. zachodniej części kraju
c. północno-wschodniej części kraju
d. południowo-wschodniej części kraju
26. Kwiatek przedstawiony na rysunku, zwany potocznie lilią wodną to tak naprawdę:
a. rogatek sztywny
b. grążel żółty
c. grzybień biały
d. rozwielitka
27. W Polsce chronione są:
a. wszystkie ryby
b. wszystkie gady
c. wszystkie ptaki śpiewające
d. wszystkie ślimaki
28. „Światowy Dzień Ochrony Środowiska Naturalnego” obchodzony jest:
a. 10 października
b. 5 czerwca
c. 15 września
d. 15 sierpnia
29. Woda jest niezbędna do życia na Ziemi. Inną planetą naszego Układu Słonecznego, gdzie
znaleziono ślady wody jest:
a. Jowisz
b. Mars
c. Wenus
d. Pluton
30. Na czym polega recycling?
a. na stosowaniu produktów ekologicznych
b. na odkładaniu odpadów w kompostowniku
c. na wykorzystywaniu ponownie użytych materiałów
d. tylko na używaniu pojemników wielokrotnego użytku
Download