Uploaded by mateusz.marchewka

prezentacja Mateusz Marchewka

advertisement

POŁOŻENIE:
Wigierski Park Narodowy położony jest na północnym skraju Puszczy Augustowskiej, największego,
zwartego kompleksu leśnego na Nizinie Środkowoeuropejskiej, który wraz z lasami na terytorium Litwy i
Białorusi pokrywa obszar około 300 tysięcy hektarów.Geograficznie Park leży w granicach Pojezierza
Litewskiego i obejmuje fragmenty trzech mezoregionów: Pojezierza Zachodniosuwalskiego, Pojezierza
Wschodniosuwalskiego i Równiny Augustowskiej. Prawie cały obszar Wigierskiego Parku Narodowego
leży w środkowej części dorzecza rzeki Czarna Hańcza, dopływu Niemna. Park, wraz z otuliną, rozciąga się
pomiędzy 53°57' a 54°10' szerokości geograficznej, północnej i 22°57' a 23°15' długości geograficznej
wschodniej.

ZWIERZĘTA:
Na terenie Parku stwierdzono występowanie około 300 gatunków kręgowców, w tym 32 gatunki ryb, 12
gatunków płazów, 5 gatunków gadów, 205 gatunków ptaków oraz 46 gatunków ssaków.Ponad 82%
fauny kręgowców Parku (244 gatunki) podlega ochronie gatunkowej. Jest to 48% wszystkich chronionych
w Polsce kręgowców. Wśród gatunków objętych ochroną zdecydowanie największą grupę stanowią ptaki
– 185 gatunków, a następnie ssaki – 37 gatunków. Pozostałe gatunki należą do gromady płazów, gadów i
ryb.
lis, jenot, kuna leśna, łoś, jeleń szlachetny, sarna, dzik, zając szarak, zając bielak, bóbr europejski, jeż,
kret, rzęsorek rzeczek, ryjówka aksamitna, ryjówka malutka, nietoperz, nocek łydkowłosy, bóbr, wilk,
wydra, karczownik ziemnowodny, traszka grzebieniasta, traszka zwyczajna, kumak nizinny, grzebiuszka
ziemna, ropucha szara, ropucha paskówka, ropucha zielona, rzekotka drzewna, żaba moczarowa, żaba
wodna, żaba jeziorkowa, ważki, pluskwiaki różnoskrzydłe, chrząszcze, pijawka lekarska, małż - szczeżuja
wielka, ślimak - poczwarówka jajowata, trzmiel Semenoviella, chrząszcz - biegacz skórzasty, motyl dostojka akwilonaris, trzmiel tajgowy, piskorz, koza, śliz, różanka, strzebla potokowa, łabędź niemy,
łyska, zięby, rudziki, świstunki leśne, śpiewaki, dzięcioł średni, dzięcioł trójpalczasty, krętogłów,
puszczyk, jaszczurka zwinka, jaszczurka żyworodna, padalec zwyczajny, zaskroniec, żmija zygzakowata (są
to wszystkie zwierzęta WPN)

ROŚLINY:
Pod względem geobotanicznym Wigierski Park Narodowy reprezentuje rejon północno-wschodniej
Europy, charakteryzujący się dominacją mszystych lasów iglastych sosnowo-świerkowych. W jego
granicach występuje blisko 800 gatunków roślin naczyniowych, ponad 200 gatunków mchów i
wątrobowców, ok. 300 gatunków porostów. Bogata jest również flora glonów, zasiedlających parkowe
wody[1]. Wśród roślin rosnących w Parku aż 75 taksonów objętych jest ochroną gatunkową, przy czym
61 ochroną ścisłą, a 14 częściową. Na szczególną uwagę zasługują gatunki zagrożone wyginięciem oraz
gatunki rzadkie. Na liście roślin naczyniowych występujących w Wigierskim Parku Narodowym w 1994 r.
znalazły się 52 takie taksony, w tym jeden gatunek – kanianka lnowa (Cuscuta epilinum) – uznany za
wymarły w Polsce. Aktualne badania nie potwierdzają jednak występowania tej rośliny.
lipa szerokolistna, dąb bezszypułkowy, buk zwyczajny, świerk pospolity,przylaszczka pospolita,
wawrzynek wilczełyko, lilia złotogłów, turzyca bagienna, stoplamek krwisty,rzepik szczeciniasty,
aldrowanda pęcherzykowata, obuwik pospolity, sasanka otwarta, skalnica torfowiskowa, leniec
bezpodkwiatkowy, brzoza niska, wełnianeczka alpejska, fiołek torfowy, skalnica torfowiskowa, turzyca
strunowa, żurawina drobnolistkowa, wełnianka delikatna, rdestnica nitkowata, rdestniczka gęsta,wątlik
błotny, wyblin jednolistny, lipiennik Loesela, kukułka bałtycka, kukułka Ruthego, kukułka krwista(
odmiana żółtawa), kukuczka kapturkowata (są to wszystkie rośliny WPN)

CIEKAWOSTKI:
Powstał w 1989 r. i jest jednym z młodszych parków w naszym kraju. Znajduje się na wschód od Suwałk,
graniczy z Puszczą Augustowską. Park zajmuje 15 085 ha powierzchni, z tego większość (63 proc.)
pokrywają lasy a jedną piątą wody – w jego granicach rozciąga się duże jezioro Wigry, o bardzo
urozmaiconej linii brzegowej. Przez park przepływa też największa rzeka tego regionu, Czarna Hańcza,
będąca popularnym szlakiem kajakowym.
Ważnym walorem parku jest urozmaicony krajobraz pochodzenia lodowcowego, wartościowe
zbiorowiska leśne z przewagą sosny i świerka, występują też znaczne powierzchnie torfowisk z rzadkimi
gatunkami roślin.
Na terenach parku zamieszkuje 300 gatunków różnego rodzaju zwierząt, jego wizytówką jest bóbr
znajdujący się w herbie. Ponadto występują sarny, jelenie, łosie, dziki, borsuki. Awifauna liczy ponad 200
gatunków – gniazdują tu orliki krzykliwe, bieliki, myszołowy, błotniaki stawowe. Na jeziorze dużo
gatunków ptaków wodnych. Pod ścisłą ochroną znajdują się ryby, których wiele gatunków pływa w
jeziorze
Na terenie parku wytyczone zostały atrakcyjne szlaki piesze, rowerowe i konne, powstały też ścieżki
przyrodniczo – edukacyjne.
Dodatkowe informacje:
Liczne szlaki turystyczne o łącznej długości ponad 200 km. Poza turystyką pieszą również turystyka
rowerowa, wodna (żeglarstwo, kajakarstwo), narciarstwo biegowe, sport bojerowy, wędkarstwo, jazda
konna. Przygotowano też 5 ścieżek edukacyjnych.
A poniżej zdjęcia Wigierskiego Parku Narodowego:
Download