Uploaded by mateusz.marchewka

prezentacja wiki

advertisement

POŁOŻENIE:
Wigierski Park Narodowy położony jest na północnym skraju Puszczy Augustowskiej, największego,
zwartego kompleksu leśnego na Nizinie Środkowoeuropejskiej, który wraz z lasami na terytorium Litwy i
Białorusi pokrywa obszar około 300 tysięcy hektarów.Geograficznie Park leży w granicach Pojezierza
Litewskiego i obejmuje fragmenty trzech mezoregionów: Pojezierza Zachodniosuwalskiego, Pojezierza
Wschodniosuwalskiego i Równiny Augustowskiej. Prawie cały obszar Wigierskiego Parku Narodowego leży w
środkowej części dorzecza rzeki Czarna Hańcza, dopływu Niemna. Park, wraz z otuliną, rozciąga się
pomiędzy 53°57' a 54°10' szerokości geograficznej, północnej i 22°57' a 23°15' długości geograficznej
wschodniej.

ZWIERZĘTA:
Na terenie Parku stwierdzono występowanie około 300 gatunków kręgowców, w tym 32 gatunki ryb, 12
gatunków płazów, 5 gatunków gadów, 205 gatunków ptaków oraz 46 gatunków ssaków.Ponad 82% fauny
kręgowców Parku (244 gatunki) podlega ochronie gatunkowej. Jest to 48% wszystkich chronionych w Polsce
kręgowców. Wśród gatunków objętych ochroną zdecydowanie największą grupę stanowią ptaki – 185
gatunków, a następnie ssaki – 37 gatunków. Pozostałe gatunki należą do gromady płazów, gadów i ryb.
lis, jenot, kuna leśna, łoś, jeleń szlachetny, sarna, dzik, zając szarak, zając bielak, bóbr europejski, jeż, kret,
rzęsorek rzeczek, ryjówka aksamitna, ryjówka malutka, nietoperz, nocek łydkowłosy, bóbr, wilk, wydra,
karczownik ziemnowodny, traszka grzebieniasta, traszka zwyczajna, kumak nizinny, grzebiuszka ziemna,
ropucha szara, ropucha paskówka, ropucha zielona, rzekotka drzewna, żaba moczarowa, żaba wodna, żaba
jeziorkowa, ważki, pluskwiaki różnoskrzydłe, chrząszcze, pijawka lekarska, małż - szczeżuja wielka, ślimak poczwarówka jajowata, trzmiel Semenoviella, chrząszcz - biegacz skórzasty, motyl - dostojka akwilonaris,
trzmiel tajgowy, piskorz, koza, śliz, różanka, strzebla potokowa, łabędź niemy, łyska, zięby, rudziki, świstunki
leśne, śpiewaki, dzięcioł średni, dzięcioł trójpalczasty, krętogłów, puszczyk, jaszczurka zwinka, jaszczurka
żyworodna, padalec zwyczajny, zaskroniec, żmija zygzakowata (są to wszystkie zwierzęta WPN)

ROŚLINY:
Pod względem geobotanicznym Wigierski Park Narodowy reprezentuje rejon północno-wschodniej Europy,
charakteryzujący się dominacją mszystych lasów iglastych sosnowo-świerkowych. W jego granicach
występuje blisko 800 gatunków roślin naczyniowych, ponad 200 gatunków mchów i wątrobowców, ok. 300
gatunków porostów. Bogata jest również flora glonów, zasiedlających parkowe wody[1]. Wśród roślin
rosnących w Parku aż 75 taksonów objętych jest ochroną gatunkową, przy czym 61 ochroną ścisłą, a 14
częściową. Na szczególną uwagę zasługują gatunki zagrożone wyginięciem oraz gatunki rzadkie. Na liście
roślin naczyniowych występujących w Wigierskim Parku Narodowym w 1994 r. znalazły się 52 takie taksony,
w tym jeden gatunek – kanianka lnowa (Cuscuta epilinum) – uznany za wymarły w Polsce. Aktualne badania
nie potwierdzają jednak występowania tej rośliny.
lipa szerokolistna, dąb bezszypułkowy, buk zwyczajny, świerk pospolity,przylaszczka pospolita, wawrzynek
wilczełyko, lilia złotogłów, turzyca bagienna, stoplamek krwisty,rzepik szczeciniasty, aldrowanda
pęcherzykowata, obuwik pospolity, sasanka otwarta, skalnica torfowiskowa, leniec bezpodkwiatkowy,
brzoza niska, wełnianeczka alpejska, fiołek torfowy, skalnica torfowiskowa, turzyca strunowa, żurawina
drobnolistkowa, wełnianka delikatna, rdestnica nitkowata, rdestniczka gęsta,wątlik błotny, wyblin
jednolistny, lipiennik Loesela, kukułka bałtycka, kukułka Ruthego, kukułka krwista( odmiana żółtawa),
kukuczka kapturkowata (są to wszystkie rośliny WPN)

CIEKAWOSTKI:
Powstał w 1989 r. i jest jednym z młodszych parków w naszym kraju. Znajduje się na wschód od Suwałk,
graniczy z Puszczą Augustowską. Park zajmuje 15 085 ha powierzchni, z tego większość (63 proc.) pokrywają
lasy a jedną piątą wody – w jego granicach rozciąga się duże jezioro Wigry, o bardzo urozmaiconej linii
brzegowej. Przez park przepływa też największa rzeka tego regionu, Czarna Hańcza, będąca popularnym
szlakiem kajakowym.
Ważnym walorem parku jest urozmaicony krajobraz pochodzenia lodowcowego, wartościowe zbiorowiska
leśne z przewagą sosny i świerka, występują też znaczne powierzchnie torfowisk z rzadkimi gatunkami
roślin.
Na terenach parku zamieszkuje 300 gatunków różnego rodzaju zwierząt, jego wizytówką jest bóbr
znajdujący się w herbie. Ponadto występują sarny, jelenie, łosie, dziki, borsuki. Awifauna liczy ponad 200
gatunków – gniazdują tu orliki krzykliwe, bieliki, myszołowy, błotniaki stawowe. Na jeziorze dużo gatunków
ptaków wodnych. Pod ścisłą ochroną znajdują się ryby, których wiele gatunków pływa w jeziorze
Na terenie parku wytyczone zostały atrakcyjne szlaki piesze, rowerowe i konne, powstały też ścieżki
przyrodniczo – edukacyjne.
Dodatkowe informacje:
Liczne szlaki turystyczne o łącznej długości ponad 200 km. Poza turystyką pieszą również turystyka
rowerowa, wodna (żeglarstwo, kajakarstwo), narciarstwo biegowe, sport bojerowy, wędkarstwo, jazda
konna. Przygotowano też 5 ścieżek edukacyjnych.
A poniżej zdjęcia Wigierskiego Parku Narodowego:
Download