Test_ekologiczny_IV

advertisement
Test ekologiczny dla uczniów klas IV-V I – kategorii wiekowej „Junior” pt.
„Jesteśmy odpowiedzialni za siebie i za swoją planetę”
Wpiszcie imiona i nazwiska uczestników testu:
Imię nazwisko, klasa …………………………………………………
Imię nazwisko, klasa …………………………………………………
Imię nazwisko, klasa …………………………………………………
Polecenie: Zakreślcie kółeczkiem prawidłową odpowiedź a,b,c lub d.
1. Ekologia to dział nauki zajmujący się:
a) stosunkiem człowieka do środowiska
b) badaniem terenów objętych ochroną
c) zależnościami między organizmami żywymi a środowiskiem
d) pomiarem degradacji środowiska
2. Lista gatunków zagrożonych wyginięciem nosi nazwę:
a) Czarna Księga
b) Zielona Planeta
c) Czerwona Księga
d) Błękitna Linia
3. Do nieodnawialnych zasobów przyrody zaliczamy:
a) zwierzęta
b) węgiel
c) drzewa
d) wodę
4. Elektrownie słoneczne, wiatrowe i geotermiczne dostarczają czystej energii elektrycznej.
Oznacza to że:
a) Produkt zawiera 100% energii
b) Zasilają urządzenia energooszczędne
c) Przy produkcji prądu nie powstają odpady
d) Zakład produkcyjny jest sterylnie czysty
5. Tlen jest czynnikiem niezbędnym do życia większości organizmów żywych, w tym też
człowieka. Głównymi producentami tlenu na Ziemi są:
a) Laboratoria chemiczne
b) Spalarnie śmieci
c) Fragmenty pierwotnych puszcz
d) Tropikalne lasy liściaste
6. Krajobraz nadmorski chroniony jest w parkach narodowcych:
a) Wolińskim i Słowińskim
b) Wolińskim i Kołobrzeskim
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
c) Słowińskim i Wigierskim
d) Słowińskim i Gdańskim
Zwierzętami stałocieplnymi są:
a) ryś i struś
b) karp i salamandra
c) wróbel i żmija
d) ropucha i puchacz
Substancje pokarmowe służące naszemu organizmowi jako źródło energii to:
a) Białka
b) Cukry
c) Witaminy
d) Sole mineralne
Jedyne żyjące w Polsce drzewa iglaste zrzucające igły na zimę:
a) Sosny
b) Limby
c) Modrzewie
d) Jodły
Proces fotosyntezy odbywa się w:
a) chloroplastach
b) Wodniczkach
c) Jądrze komórkowym
d) Mitochondriach
Symbolem Ligi Ochrony Przyrody jest:
a) Łoś
b) Bóbr
c) Wilk
d) Żubr
W lesie spotykasz ślicznego liska, który tylko czeka, aby go pogłaskać. Jak się zachowasz:
a) Podejdziesz i będziesz bawić się ze zwierzęciem
b) Zabierzesz zwierzę do domu
c) Odejdziesz szybko, bo zwierzak może być chory na wściekliznę
d) Przepłoszysz zwierzę głośnym krzykiem
Ptakami, których życie związane jest ze zbiornikami wodnymi są:
a) Kormoran i gołąb
b) Perkoz i czapla
c) Kaczka krzyżowka i dzięcioł
d) Sowa uszata i rybitwa
Gołoborza występują w:
a) Świętokrzyskim Parku Narodowym
b) Roztoczańskim Parku Narodowym
c) Tatrzańskim Parku Narodowym
d) Ojcowskim Parku Narodowym
Mikoryza to wzajemne korzystne współżycie:
a) Grzyba i glonu
b) Bakterii i drzewa
16.
17.
18.
19.
20.
c) Glonu i bakterii
d) Grzyba i drzewa
W wyniku reakcji chemicznych wody opadowej z gazami spalinowymi w atmosferze
powstaje:
a) Efekt cieplarniany
b) Zorza polarna
c) „Dziura ozonowa”
d) Kwaśny deszcz
Wielokrotne wykorzystanie materiałów odpadowych do produkcji nowych przedmiotów to:
a) Rekultywacja
b) Degradacja
c) Recykling
d) Utylizacja
Dzień Ziemi obchodzimy:
a) 23 czerwca
b) 22 lipca
c) 22 kwietnia
d) 01 września
Z wymienionych roślin ochronie prawnej nie podlega:
a) Sasanka
b) Mikołajek nadmorski
c) Kosodrzewina
d) Babka zwyczajna
Płazami ogoniastymi żyjącymi w Polsce są:
a) Traszka i ropucha
b) Salamandra i padalec
c) Salamandra i traszka
d) Traszka i gniewosz planisty
Download