Imię i nazwisko

advertisement
Imię i nazwisko…………………………………………………………
Klasa……………………………………………………………………
Szkoła………………………………………………………………….
XIV MIĘDZYSZKOLNY KONKURS EKOLOGICZNY
„ I TY MOŻESZ ZOSTAĆ EKOLOGIEM” – etap szkolny
W każdym z pytań zaznacz prawidłową odpowiedź.
Powodzenia
Grupa A
1. Symbolem ochrony przyrody w Polsce jest:
a) łoś
b) żubr
c) bóbr
2. Polskim parkiem narodowym wpisanym na Listę Dziedzictwa Światowego jest:
a) Świętokrzyski
b)Tatrzański
c) Białowieski
3. Czad to :
a) dwutlenek węgla
b) tlenek węgla
c) dwutlenek azotu
4. Największy kompleks bagien w Polsce tworzą rozlewiska:
a) Biebrzy
b) Bzury
c) Noteci
5. W Polsce świstak występuje w:
a) Sudetach
b) Bieszczadach
c) Tatrach
6. Rezerwat Sine Wiry znajduje się w:
a) Bieszczadach
b) Sudetach
c) Tatrach
7. Który składnik powietrza występujący w nadmiarze przyczynia się do powstania
efektu cieplarnianego:
a) freon
b) tlen
c) dwutlenek węgla
8. Pierwszym miastem Polski, które zyskało status specjalnie chronionego jest:
a) Lublin
b) Rzeszów
c) Kraków
9. Puszcza Jodłowa znajduje się w obrębie:
a) Gorczańskiego Parku Narodowego
b) Świętokrzyskiego Parku Narodowego
c) Ojcowskiego Parku Narodowego
10. Rumowiska skalne podlegają ochronie na terenie:
a) Świętokrzyskiego Parku Narodowego
b) Bieszczadzkiego Parku Narodowego
c) Pienińskiego Parku Narodowego
11. Batalion to symbol:
a) Kampinoskiego Parku Narodowego
b) Poleskiego Parku Narodowego
c) Biebrzańskiego Parku Narodowego
12. Gazy stosowane w aerozolach i lodówkach, które niszczą ochronną warstwę ozonu
znajdującą się w atmosferze ziemskiej to:
a) para wodna
b) hel
c) freon
13. Zanieczyszczenia wody:
a) wywołują różnorodne zaburzenia w funkcjonowaniu organizmów, także
choroby niekiedy mające charakter zakaźny i epidemii,
b) nie maja wpływu na zdrowie i funkcjonowanie organizmu,
c) mają niewielki wpływ na zdrowie i funkcjonowanie organizmów.
14. Las to naturalny lub ukształtowany przez człowieka ekosystem, w którego florze
dominującymi składnikami są:
a) drzewa
b) mech
c) zwierzęta leśne
15. Jak zachowasz się, gdy znajdziesz w lesie porzuconą butelkę?
a) przejdziesz spokojnie obok niej,
b) podniesiesz butelkę i odrzucisz dalej, aby jej nikt nie widział,
c) podniesiesz butelkę i zabierzesz ja ze sobą.
16. Dlaczego z mleka świni domowej nie wyrabia się sera?
a) jest go za mało
b) zły skład mleka
c) z obrzydzenia
17.Podaj nazwę ptaka objętego ochroną, który posłużył jako wizerunek do godła
państwowego?
a) orzeł przedni
b) orzeł bielik
c) orlik krzykliwy
18.Jak zachowasz się widząc ptaka budującego gniazdo?
a) będziesz obserwował go z ukrycia,
b) podejdziesz bardzo blisko, aby obejrzeć gniazdo,
c) zaczniesz nawoływać kolegów, aby przyszli do ciebie.
19. Które odpady nie nadają się do kompostu?
a) skórki z banana,
b) zwiędłe kwiaty,
c) plastikowe butelki
20.Plastikowe butelki wyrzucone na wysypisko śmieci rozkładają się:
a) 50 lat,
b) 200 lat
c) 500 lat
21.Hibernacja oznacza;
a) przedłużenie okresu wegetacji roślin użytkowych,
b) sen zwierząt ułatwiający przeżycie niekorzystnego okresu zimowego,
c) następstwo pór roku
22.Numerki z literą E oznaczają:
a) zdrową żywność,
b) nieszkodliwe materiały izolacyjne,
c) chemiczne dodatki do żywności.
23.Rozwój cywilizacji i postęp techniczny sprawiają że:
a) zmniejsza się ilość niebezpiecznych odpadów komunalnych, medycznych i
przemysłowych,
b) zwiększa się ilość niebezpiecznych odpadów komunalnych, medycznych i
przemysłowych,
c) ilość niebezpiecznych odpadów nie zależy od stopnia rozwoju przemysłu.
24.Podczas ciepłej pogody zwierzęta zimnokrwiste (np. wąż, żaba) oddychają:
a) wolniej, zużywając mniej powietrza,
b) szybciej, zużywając więcej powietrza,
c) nie ma to związku z pogodą.
25.Oczyszczalnie ścieków zajmują się:
a) badaniami stopnia zanieczyszczenia wody,
b) pomiarami zużytej przez człowieka wody,
c) usuwaniem ze ścieków zawartych w nich zanieczyszczeń
zminimalizowania ich szkodliwego oddziaływania na środowisko.
w
26.Największe stężenie zanieczyszczeń powietrza w mieście jest na wysokości:
a) 3m
b) 1m
c) 50cm
27.Chmura zanieczyszczeń może przesłonić:
a) 40% energii światła słonecznego,
b) nie przesłania światła słonecznego,
c) 80% światła słonecznego.
28.Pomnikami przyrody nie są:
a) wielkie głazy narzutowe,
b) lasy,
c) okazy pięknych starych drzew.
29.Który z ptaków buduje gniazdo w kształcie kosmatej rękawicy?
a) remiz
b) kukułka
c) jaskółka
30.Dlaczego giną niektóre gatunki roślin i zwierząt?
a) ponieważ w lasach zwiększa się ilość drapieżników
b) ponieważ jedzą za dużo i dlatego chorują
c) ponieważ przemysł powoduje zanieczyszczenie środowiska.
celu
Imię i nazwisko…………………………………………………………
Klasa……………………………………………………………………
Szkoła………………………………………………………………….
XIV MIĘDZYSZKOLNY KONKURS EKOLOGICZNY
„ I TY MOŻESZ ZOSTAĆ EKOLOGIEM” – etap szkolny
W każdym z pytań zaznacz prawidłową odpowiedź
Powodzenia
Grupa B
1. Największe stężenie zanieczyszczeń powietrza w mieście jest na wysokości:
a) 3m
b) 1m
c) 50cm
2.Chmura zanieczyszczeń może przesłonić:
a) 40% energii światła słonecznego,
b) nie przesłania światła słonecznego,
c) 80% światła słonecznego.
3. Pomnikami przyrody nie są:
a) wielkie głazy narzutowe,
b) lasy,
c) okazy pięknych starych drzew.
4.Który z ptaków buduje gniazdo w kształcie kosmatej rękawicy?
a) remiz
b) kukułka
c) jaskółka
5.Dlaczego giną niektóre gatunki roślin i zwierząt?
a) ponieważ w lasach zwiększa się ilość drapieżników
b) ponieważ jedzą za dużo i dlatego chorują
c) ponieważ przemysł powoduje zanieczyszczenie środowiska.
6.Podaj nazwę ptaka objętego ochroną, który posłużył jako wizerunek do godła
państwowego?
a) orzeł przedni
b) orzeł bielik
c) orlik krzykliwy
7.Jak zachowasz się widząc ptaka budującego gniazdo?
a) będziesz obserwował go z ukrycia,
b) podejdziesz bardzo blisko, aby obejrzeć gniazdo,
c) zaczniesz nawoływać kolegów, aby przyszli do ciebie.
8. Które odpady nie nadają się do kompostu?
a) skórki banana,
b) zwiędłe kwiaty,
c) plastikowe torebki
9.Plastikowe butelki wyrzucone na wysypisko śmieci rozkładają się:
a) 50 lat,
b) 200 lat
c) 500 lat
10.Hibernacja oznacza;
a) przedłużenie okresu wegetacji roślin użytkowych,
b) sen zwierząt ułatwiający przeżycie niekorzystnego okresu zimowego,
c) następstwo pór roku
11.Numerki z literą E oznaczają:
a) zdrową żywność,
b) nieszkodliwe materiały izolacyjne,
c) chemiczne dodatki do żywności.
12.Rozwój cywilizacji i postęp techniczny sprawiają że:
a) zmniejsza się ilość niebezpiecznych odpadów komunalnych, medycznych i
przemysłowych,
b) zwiększa się ilość niebezpiecznych odpadów komunalnych, medycznych i
przemysłowych,
c) ilość niebezpiecznych odpadów nie zależy od stopnia rozwoju przemysłu.
13. Podczas ciepłej pogody zwierzęta zimnokrwiste (np. wąż, żaba) oddychają:
a) wolniej, zużywając mniej powietrza,
b) szybciej, zużywając więcej powietrza,
c) nie ma to związku z pogodą.
14.Oczyszczalnie ścieków zajmują się:
a) badaniami stopnia zanieczyszczenia wody,
b) pomiarami zużytej przez człowieka wody,
c) usuwaniem ze ścieków zawartych w nich zanieczyszczeń
zminimalizowania ich szkodliwego oddziaływania na środowisko.
w
celu
15.Pierwszym miastem Polski, które zyskało status specjalnie chronionego jest:
a) Lublin
b) Rzeszów
c) Kraków
16.Puszcza Jodłowa znajduje się w obrębie:
a) Gorczańskiego Parku Narodowego
b) Świętokrzyskiego Parku Narodowego
c) Ojcowskiego Parku Narodowego
17.Rumowiska skalne podlegają ochronie na terenie:
a) Świętokrzyskiego Parku Narodowego
b) Bieszczadzkiego Parku Narodowego
c) Pienińskiego Parku Narodowego
18.Batalion to symbol:
a) Kampinoskiego Parku Narodowego
b) Poleskiego Parku Narodowego
c) Biebrzańskiego Parku Narodowego
19.Gazy stosowane w aerozolach i lodówkach, które niszczą ochronną warstwę ozonu
znajdującą się w atmosferze ziemskiej to:
a) para wodna
b) hel
c) freon
20. Zanieczyszczenia wody:
a) wywołują różnorodne zaburzenia w funkcjonowaniu organizmów, także
choroby niekiedy mające charakter zakaźny i epidemii,
b) nie maja wpływu na zdrowie i funkcjonowanie organizmu,
c) mają niewielki wpływ na zdrowie i funkcjonowanie organizmów.
21. Las to naturalny lub ukształtowany przez człowieka ekosystem, w którego florze
dominującymi składnikami są:
a) drzewa
b) mech
c) zwierzęta leśne
22. Jak zachowasz się, gdy znajdziesz w lesie porzuconą butelkę?
a) przejdziesz spokojnie obok niej,
b) podniesiesz butelkę i odrzucisz dalej, aby jej nikt nie widział,
c) podniesiesz butelkę i zabierzesz ja ze sobą.
23.Dlaczego z mleka świni domowej nie wyrabia się sera?
a) jest go za mało
b) zły skład mleka
c) z obrzydzenia
24.Symbolem ochrony przyrody w Polsce jest:
a) łoś
b) żubr
c) bóbr
25. Polskim parkiem narodowym wpisanym na Listę Dziedzictwa Światowego jest:
a) Świętokrzyski
b) Tatrzański
c) Białowieski
26.Czad to :
a) dwutlenek węgla
b) tlenek węgla
c) dwutlenek azotu
27.Największy kompleks bagien w Polsce tworzą rozlewiska:
a) Biebrzy
b) Bzury
c) Noteci
28.W Polsce świstak występuje w:
a) Sudetach
b) Bieszczadach
c) Tatrach
29.Rezerwat Sine Wiry znajduje się w:
a) Bieszczadach
b) Sudetach
c) Tatrach
30.Który składnik powietrza występujący w nadmiarze przyczynia się do powstania
efektu cieplarnianego:
a) freon
b) tlen
c) dwutlenek węgla
Download