Słowiński Park Narodowy

advertisement
Słowiński Park Narodowy
Autor: Roman Polański
Spis treści
Słowiński Park Narodowy
1.Jak powstała mierzeja
2.Flora
3.Fauna
4.Warte odwiedzenia w Słowińskim Parku Narodowym
Koniec
Słowiński Park Narodowy
•
Utworzony w 1967 roku rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 września 1966 r. (które weszło w życie 1
lipca 1967 r. – Dz.u.z dnia 8 października 1966 r.). Jeden z 23 parków narodowych w Polsce. Jest położony w
środkowej części polskiego wybrzeża, w województwie pomorskim. Obejmuje Mierzeję Łebską, Nizinę GardeńskoŁebską, morenę czołową z najwyższą kulminacją 115 m n.p.m. na wzgórzu Rowokół oraz szereg jezior: Łebsko
(71,4 km²), Gardno (24,5 km²), Jezioro Smołdzińskie (43 ha), Dołgie Wielkie (156 ha) i Dołgie Małe (6,3 ha).
Osobliwością jezior przymorskich są okresowe wlewy wody morskiej podczas silnych sztormów. Dopływ słonej
wody umożliwia zasiedlanie tych terenów dość licznym słonoroślom. Przez teren parku przepływa 7 rzek, z
których największe to Łeba wpadająca do jeziora Łebsko i Łupawa uchodząca do jeziora Gardno. Na obszarze
Parku utworzono 12 rezerwatów ścisłych i 3 częściowe.
•
Ruchome wydmy w Słowińskim Parku Narodowym
•
W 1977 roku został włączony przez UNESCO do sieci Światowych Rezerwatów Biosfery, a w 1995 r. wpisany na
listę terenów chronionych konwencją ramsarską o obszarach wodno-błotnych o międzynarodowym znaczeniu
przyrodniczym.
Charakterystycznymi elementami Parku są przymorskie jeziora, bagna, łąki, torfowiska, nadmorskie bory i lasy, a
przede wszystkim wydmowy pas mierzei z ruchomymi wydmami.
1.Jak powstała mierzeja
•
Około sześć tysięcy lat temu na miejscu Parku rozciągała się zatoka bałtycka o brzegach
zbudowanych z wzgórz morenowych - pozostałość po lodowcu skandynawskim, który wytopił się
całkowicie 10 000 lat temu. Na skutek działania fal Bałtyku, wiatru, prądów morskich oraz
nanoszonego piasku powstał cienki piaszczysty półwysep izolujący zatokę od morza. Półwysep
stopniowo narastał oddzielając zatokę od morza. Obecnie ma 35 km długości i 1-15 km
szerokości. Powstałe płytkie jeziora na skutek stałego dopływu wody i materii organicznej z rzek
zostały wysłodzone, zamuliły się i zaczęły stopniowo zarastać. Nastąpił podział zbiornika na kilka
mniejszych. Tak powstały płytkie, muliste, otoczone trzcinami i oczeretem przymorskie jeziora.
Proces nanoszenia piachu przez morze, choć na dużo mniejszą skalę trwa nadal. Wyrzucany na
plażę piasek, osuszany przez słońce i wiatr, wywiewany jest w stronę lądu. Buduje tu rozległe
ruchome wydmy. Wydmy te zasypały niektóre osady Słowińców (od nich właśnie pochodzi nazwa
parku) jak Boleniec czy Rąbkę.
• Las w Słowińskim Parku Narodowym
2.Flora
•
Na terenie Parku występują zbiorowiska: wydmowe, torfowiskowe, łąkowe i leśne z czego 80% to
bory. Odnaleźć tu można naturalne ciągi sukcesyjne, od roślin pionierskich pojawiających się na
plażach do typowych nadmorskich borów bażynowych. Pionierskim gatunkiem trawy
rozpoczynającej sukcesję na plażach i pomiędzy wydmami jest piaskownica zwyczajna, za nią
wchodzi większa wydmuchrzyca piaskowa, turzyce, a następnie krzewy i porosty. Ostatnim
etapem ekspansji roślinności jest występujący na piaskach i wydmach szarych bór bażynowy. Na
grząskim podłożu w Parku rosną olsy z paprociami i krzewami czarnej porzeczki, bór bagienny
mieszany z wrzoścem tworzącym wrzosowiska oraz buczyna pomorska z kostrzewą leśną w
runie. Ogółem w Parku występuje około 850 gatunków roślin naczyniowych, z których 49
zaliczanych jest do chronionych. Należą do nich między innymi: widłak torfowy, mikołajek
nadmorski, zimoziół północny, rosiczka okrągłolistna, storczykowate, turzyca piaskowa, długosz
królewski, poryblin jeziorny, malina moroszka. Ta ostatnia to relikt polodowcowy, który ma tu
największe w Polsce stanowisko. Z grzybów chronionych występują: smardz, purchawica
olbrzymia, szmaciak gałęzisty i sromotnik bezwstydny. Ponadto występuje tu około 500 gatunków
glonów, a kilkadziesiąt ma tu swoje jedyne stanowisko.
•
Jezioro Łebsko w Słowińskim Parku Narodowym.
3.Fauna
•
Najważniejszymi zwierzętami Parku są ptaki. Sklasyfikowano tu około 260 gatunków ptactwa z
czego połowa to ptactwo wodne i błotne. Dla ochrony miejsc lęgowych na jeziorach Łebsko i
Gardno utworzono ścisłe rezerwaty: * Rezerwat przyrody Gackie i Żarnowskie Lęgi, Klukowe Lęgi,
Gardnieńskie Lęgi i Ciemińskie Błota. Podczas jesiennych i wiosennych przelotów przelatują
tędy gatunki z północy, a niektóre zimują. Na brzegach jezior gniazda swe zakładają łabędzie,
mewy, kaczki, perkozy, łyski i rybitwy. Na bagnach bytują bataliony, bekasy, kuliki, czaple i
żurawie. Natomiast w lasach można spotkać bielika, rybołowa i sowy - m. in. puchacza. W lasach
gnieżdżą się również bardziej pospolite ptaki jak myszołów, sikora, kruk czy dzięcioł. W Parku żyją
również owady na czele z rzadkimi motylami, chrząszczami i skoczogonkami, z płazów
znajdziemy ropuchy i żaby, natomiast gady reprezentują jaszczurki, padalec i żmija zygzakowata.
Z ssaków większych zobaczymy tutaj łosia, jelenia, sarnę, daniela i dzika, natomiast z małych lisa,
gronostaja, jenota, borsuka, wydrę, piżmaka oraz bobra. Do osobliwości świata zwierzęcego
należy zaliczyć pojawiające się tutaj od czasu do czasu foki i morświny.
4.Warte odwiedzenia w
Słowińskim Parku Narodowym
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Wydmy ruchome z najwyższą – Górą Łącką (40 m n.p.m.; tempo przemieszczania od 3,5 do ok.
10 m/rok)
Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach
Latarnia morska Czołpino i ścieżka przyrodnicza Latarnia
Święta góra Kaszubów – Rowokół z wieżą widokową i ścieżką przyrodniczą "Rowokół"
Poligon niemiecki z czasów drugiej wojny światowej na Mierzei Łebskiej w okolicach Rąbki.
Testowano na nim broń rakietową: rakiety przeciwlotnicze – Rheintochter, rakiety balistyczne –
Rheinbote. Było to jedno z miejsc pracy znanego naukowca niemieckiego – Wernhera von
Brauna.
Specjalistyczne ścieżki przyrodnicze: w Kluckim Lesie i w Obwodzie Ochronnym Żarnowska
W bezpośrednim sąsiedztwie Parku warte zwiedzenia są:
Muzeum Przyrodnicze w Smołdzinie oraz Filie Muzeum w Rąbce i Rowach,
Miejscowości: Gardna Wielka, Izbica, Smołdzino, Łeba, Rowy
Turystom polecane są liczne szlaki piesze, rowerowe i kajakowe. Można również odbyć
wycieczkę statkiem po jeziorze Łebsko.
Baza noclegowa :
ośrodki wypoczynkowe: Ośrodek Kolonijno-Wczasowy "Fiord" i Ośrodek Wczasowy "Beata", oba
w Smołdzińskim Lesie
liczne kwatery prywatne (także w Izbicy i w Żarnowskiej)
Koniec
Autor: Roman Polański
Animacje: Roman Polański
Teksty: Roman Polański
Obrazy: Roman Polański
Producent: Roman Polański Sp.z.o.o
Download