KOMUNIKAT DLA ŚWIADCZENODAWCÓW REALIZUJĄCYCH

advertisement
KOMUNIKAT DLA ŚWIADCZENODAWCÓW
REALIZUJĄCYCH UMOWY W RODZAJU LECZENIE SZPITALNE
DOTYCZY WSZYSTKICH ŚWIADCZENIODAWCÓW REALIZUJĄCYCH
ŚWIADCZENIA
ZWIĄZANE Z LECZENIEM UDARÓW
Zgodnie z § 14 ust.1 szczegółowych materiałów informacyjnych o przedmiocie postępowania
w rodzaju leczenie szpitalne, wprowadzonych Zarządzeniem Nr 80/2006 Prezesa
Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 18.09.2006 r. z późniejszymi zmianami: … w
przypadku, gdy świadczeniodawca udziela świadczeń związanych z leczeniem udarów,
zobowiązany jest do przekazywania w formie elektronicznej sprawozdania, w formacie oraz
zgodnie z wzorem określonym przez Fundusz.
W związku z uruchomieniem modułu do rejestracji ankiet udarowych, świadczeniodawcy
Lubuski Oddział Wojewódzki NFZ informuje o obowiązku wypełniania ankiet, co jest
niezbędne do rozliczenia następujących świadczeń:
UDAR MÓZGU - DIAGNOSTYKA PODSTAWOWA, LECZENIE
(DO 3 DNI)
506000001083
UDAR MÓZGU - DIAGNOSTYKA ROZSZERZONA (TK/ NMR,
USG DOPPLER, HOLTER EKG, ECHO SERCA, BADANIA W
KIERUNKU KOAGULOPATII - MINIMUM 3 BADANIA)
LECZENIE DO 3 DNI
506000001086
UDAR MÓZGU - DIAGNOSTYKA PODSTAWOWA, LECZENIE
(POWYŻEJ 3 DNI)
506000001189
UDAR MÓZGU - DIAGNOSTYKA ROZSZERZONA (TK/NMR, USG
DOPPLER, ECHO SERCA, HOLTER EKG, BADANIA W
KIERUNKU KOAGULOPATII - MINIMUM 3 BADANIA ),
LECZENIE POWYŻEJ 3 DNI
506000001190
UDAR MÓZGU - LECZENIE W ODDZIALE UDAROWYM (WG
STANDARDU) DO 3 DNI
506000001191
UDAR MÓZGU - LECZENIE W ODDZIALE UDAROWYM (WG
STANDARDU);LECZENIE POWYŻEJ 3 DNI
506000001192
UDAR MÓZGU (NIE OBEJMUJE TIA) NIE BĘDĄCYM
PODSTAWOWYM POWODEM PRZYJĘCIA DO HOSPITALIZACJI
WYMAGAJĄCY DODATKOWYCH PROCEDUR
DIAGNOSTYCZNYCH I LECZNICZYCH
506000001355
Wprowadzenie danych do ankiety odbywa się poprzez Portal Świadczeniodawcy ( umowy na
realizację świadczeń – ankiety do wypełnienia ).
Ankiety za okres od stycznia do marca 2008 roku należy uzupełniać sukcesywnie w terminie
do 30 czerwca 2008 roku.
W związku z powyższym świadczeniodawcy, którzy zrealizowali świadczenia z podanej
poniżej listy powinni, po zakończeniu hospitalizacji, wypełnić ankiety związane z tymi
świadczeniami.
Download