Udar mózgu u noworodków- przegląd aktualnego

advertisement
Udar mózgu u noworodków- przegląd aktualnego piśmiennictwa
Stroke in newborn infants - a review of the current literature
Ilona Kopyta, Elżbieta Marszał
Udar mózgu, zarówno tętniczy, jak iżylny, może wystąpić w każdym okresie życia
dziecka, w tym także w okresie noworodkowym. Jest to co prawda patologia
występująca rzadko w wieku rozwojowym, lecz jej przebycie wiąże się z poważnymi
konsekwencjami dla dalszego życia dziecka. Skutki niedokrwienia czy też krwawienia
do ośrodkowego układu nerwowego u noworodka to przede wszystkim opóźnienie
rozwoju psychoruchowego, deficyty motoryczne i stany napadowe. Aktualnie wyróżnia
się około stu czynników predysponujących do występowania chorób naczyniowych
mózgu u dzieci. Wśród nich, poza tradycyjnymi czynnikami, takimi jak wrodzone wady
serca, nabyte choroby serca, infekcje czymalforma-cje naczyniowe, wyróżnia się także
liczne wrodzone i nabyte patologie układu krzepnięcia usposabiające do zakrzepicy.
Stroke, both arterialand venous, may occur at any time in childhood, including the
neonatal period. This is a rarepatholo-gy, but the consequences, like developmental
delay, motor deficits and epileptic seizures, severely complicate child's future life. At least
a hundred risk factors of brain vessels diseases. These include are currently
recognized not only traditional risk factors, like inherited cardiac defects, acquired heart
diseases, infections and cerebral vessel malformations, but also prothrombotic disorders
leading to thrombosis.
Download