Położnictwo I rok II stopnia stacjonarne

advertisement
Położnictwo I rok drugiego stopnia stacjonarne
Przedmiot: Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne
Wykłady - 20 godzin
1.
Skazy krwotoczne wieku dziecięcego.
2.
Wady wrodzone przewodu pokarmowego - zadania pielęgniarki w opiece nad dzieckiem.
3.
Wady rozwojowe układu nerwowego - zadania diagnostyczno-terapeutyczne.
4.
Wrodzone wady układu moczowego.
5.
Najczęstsze przyczyny krwawienia z przewodu pokarmowego u dzieci.
6.
Ciało obce w drogach oddechowych i przewodzie pokarmowym.
7.
Wstrząs - rozpoznanie, zasady postępowania.
8.
Choroby odkleszczowe u dzieci.
9.
Dziecko oparzone - rola pielęgniarki w opiece nad dzieckiem.
10.
Ostra i przewlekła niewydolność nerek u dzieci.
11.
Zespół dziecka maltretowanego, zespół Munchasena, zespół dziecka potrząsanego.
12.
Najczęstsze choroby metaboliczne wieku rozwojowego (Galaktozemia, Fenyloketonuria).
13.
Nieswoiste zapalenia jelit u dzieci.
14.
Wpływ alkoholu na rozwijający się płód (FAS, FAE).
15.
Celiakia postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne.
16.
Bóle brzucha u dzieci.
17.
Zespół nadpobudliwości psychoruchowej - diagnostyka, objawy, leczenie.
18.
Młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów.
Download