Jak ustrzec się udaru mózgu?

advertisement
Szpital Powiatowy w Oświęcimiu informuje, że rozpoczyna kolejną
edycję programu zdrowotnego finansowanego ze środków budżetu Powiatu Oświęcimskiego
pt. „Jak ustrzec się udaru mózgu?”
Akcja bezpłatnych badań dopplerowskich adresowana jest do kobiet i mężczyzn od 40 roku życia,
szczególnie dla osób narażonych na niedokrwienny udar mózgu, u których dodatkowo występuje przynajmniej
jeden z czynników takich jak: nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, zaburzenia rytmu serca, choroby serca, przebyty
udar, uzależnienie od tytoniu
Badania wykonywane będą od 20.04.2016 w Pracowni Dopplerowskiej w budynku Oddziału
Neurologicznego. Rejestracja telefoniczna pod numerem 33 844-83-40. Ilość badań ograniczona.
Badanie przepływu w tętnicach metodą Dopplera jest metodą wykorzystującą falę ultradźwiękową (metoda
ultrasonograficzna). Umożliwia rejestrowanie prędkości przepływu krwi w badanych naczyniach i na tej podstawie
wykrywa zmiany patologiczne, takich jak zwężenie lub niedrożność tętnic. Pozwala na badanie tętnic zaopatrujących
mózg w odcinku przed wejściem do jamy czaszki (czyli w miejscach, gdzie zmiany patologiczne występują najczęściej),
a także w ich głównych rozgałęzieniach wewnątrz czaszki. Badanie jest bezbolesne, trwające od kilku do kilkunastu minut
i wykonywane jest w pozycji leżącej.
Download