Choroby uk*adu krwiono*nego

advertisement

Przewlekła choroba polegająca na zmianach
zwyrodnieniowo-wytwórczych w błonie
wewnętrznej i środkowej tętnic. Wysepkowate
gromadzenie się cholesterolu oraz innych
lipidów, a następnie zwyrodnienie tych ognisk
prowadzi do stwardnienia i zawężania światła
tętnic.

Wzrost ciśnienia tętniczego krwi ponad
wartości uznane za graniczne (150/90) stały
lub napadowy objaw chorobowy w
pierwotnych schorzeniach nerek, tętnic,
nadnerczy, przysadki i innych narządów. W
czasie rozwoju choroby duże znaczenie mają
bodźce psychiczne, związane z konfliktowym
i nerwowym życiem we współczesnym
świecie.

Uszkodzenie tkanki mózgowej spowodowane
upośledzeniem krążenia krwi w pewnym
obszarze mózgu, w skutek zakrzepu czy
zatoru tętnic mózgowej lub pęknięcia
naczynia). Do udaru mózgu dochodzi
najczęściej krwionośnego mózgów przebiegu
nadciśnienia, wad serca, chorób nerek,
miażdżycy tętnic.

Ognisko martwicy w mięśniu sercowym
wywołane nagłym i długotrwałym
niedokrwieniem określonego obszaru mięśnia
serca. Powstaje często skutkiem miażdżycy
tętnic wieńcowych lub neuropochodnego
zaburzenia w regulacji przepływu krwi przez
układ naczyń wieńcowych. Zawał zdarza się
na ogół osobom po 40 roku życia. Występuje
częściej u mężczyzn niż u kobiet, zwłaszcza
u osób otyłych i z nadciśnieniem tętniczym

Zjawisko zatykania tętnic czopem niesionym
przez krew, czop może być ciałem stałym
(najczęściej skrzepem lub nowotworem
złośliwym) płynnym (tłuszcze, płyn
owodniowy) albo gazem (powietrze, azot).
Zator skrzepliwy tętnicy płucnej może
spowodować nagłą śmierć

W przypadku krwawienia ze zranionej tętnicy lub
żyły zasadą postępowania jest wykonanie
opatrunku uciskowego nie powyżej ani poniżej
krwawiącego miejsca - lecz dokładnie w miejscu
krwawienia. W przypadku krwotoku lub nawet
przedłużających się małych krwawień zwłaszcza u mężczyzn należy zapytać, czy
poszkodowany nie choruje na hemofilię lub inną
skazę krwotoczną. Wówczas informacje te należy
przekazać dyspozytorowi Pogotowia
Ratunkowego w trakcie wzywania pomocy.

Serce, jak każdy narząd, do wykonywania pracy
potrzebuje tlenu i składników odżywczych.
Anatomiczna budowa serca uniemożliwia jednak
wykorzystanie krwi przepływającej przez
przedsionki i komory. Do tego celu służy sieć
naczyń oplatających cały miesień sercowy. Te
drobne tętniczki są odgałęzieniami dwóch, lewej i
prawej, odchodzących bezpośrednio od aorty i
okalających serce na kształt wieńca głównych
tętnic, zwanych tętnicami wieńcowymi. O
chorobie wieńcowej zwanej też niewydolnością
wieńcowa mówi się wtedy, gdy dochodzi do
zachwiania równowagi pomiędzy dopływem krwi
do mięśnia sercowego, a jego potrzebami.

Anemia sierpowata jest schorzeniem często
dziedzicznym o podłożu genetycznym,
wynikającym z nieprawidłowej budowy
krwinek czerwonych, które mają zły skład
aminokwasów w cząsteczkach hemoglobiny.
Erytrocyty zamiast zachować okrągły i dysko
waty kształt swoich komórek, zlepiają się ,
sztywnieją i wydłużają zatykając naczynia
krwionośne.

Dawid Ślęzak kl. 2 b
Download