Miażdżyca

advertisement
Miażdżyca
Miażdżyca tętnic




(łac. atheromatosis, atherosclerosis) jest przewlekłą
chorobą polegającą na zmianach zwyrodnieniowowytwórczych w błonie wewnętrznej i środkowej
tętnic,
głównie w aorcie, tętnicach wieńcowych i
mózgowych,
rzadziej w tętnicach kończyn.
Miażdżyca jest najczęstszą przyczyną stwardnienia
tętnic (łac. arteriosclerosis).
Etiologia
Etiologia miażdżycy tętnic nie jest w pełni
poznana. Do jej powstania i rozwoju
usposabia m.in.






hipercholesterolemia
cukrzyca
nadciśnienie tętnicze
niewłaściwy sposób odżywiania
zaburzenia krzepnięcia krwi
stres
Patogeneza


Prawdopodobnie istotną rolę w patogenezie
miażdżycy odgrywa także czynnik infekcyjny
(bakterie z rodzaju Chlamydia lub
nanobakterie).
Miażdżyca tętnic jest częstsza u mężczyzn i
nasila się z wiekiem.
Następstwa miejscowe




Proces miażdżycowy prowadzi do zwężenia światłą tętnic i
zmniejszenia ich elastyczności.
Z niewiadomych przyczyn u niektórych ludzi ogniska cholesterolowe
nie ulegają owrzodzeniu i wapnieniu, a narastająca płytka
miażdżycowa jest zbudowana z tkanki włóknistej i licznych naczyń
włosowatych.
Ogniska te - zwane "żywymi płytkami" miażdżycowymi - są pokryte
żywym śródbłonkiem i rzadko stają się miejscem narastania
zakrzepicy, ale dość często są miejscem powstania krwiaka,
zamykając w ten sposób światło tętnicy.
Z kolei płytki zwapniałe stanowią obszar narastania zakrzepu oraz
mogą ulec pęknięciu, co także prowadzi do zamknięcia światła
tętnicy.
Lokalizacja zmian miażdżycowych
Miażdżyca pojawia się prawie wyłącznie w
tętnicach dużego układu krążenia,


głównie w tych miejscach, gdzie istnieje wysokie
ciśnienie krwi
-aorta i tętnice bezpośrednio od niej odchodzące
oraz przepływ krwi nie jest laminarny
-zwłaszcza w miejscach rozgałęzień tętnic.
Objawy pacjenta



Gdy zwężone lub obkurczone tętnice nie mogą dostarczyć
wystarczającej ilości tlenu do serca, powoduje to ból i
dolegliwości w klatce piersiowej, nazywane bólem
wieńcowym.
Ból wieńcowy najczęściej pojawia się wtedy, gdy serce
potrzebuje więcej tlenu, niż można mu dostarczyć przez
zwężone tętnice.
W szczególnych przypadkach, gdy dochodzi do znacznego
zmniejszenia objętości krwi krążącej, spadku zawartości
tlenu we krwi lub zamknięcia światła naczynia wieńcowego
ból jest bardzo silny i długotrwały i może nastąpić zawał,
czyli martwica mięśnia sercowego.
Objawy pacjenta
Bóle wieńcowe mają charakterystyczne
umiejscowienie:


zamostkowe
rozlane
Bóle wieńcowe z reguły opisywane są jako:




pieczenie,
ucisk lub rozpieranie,
nasilające się w czasie wysiłku fizycznego,
przy stresach,
Objawy pacjenta



po obfitych posiłkach,
w niskich temperaturach,
trwające kilka do kilkunastu minut
Bóle wieńcowe mają typowe promieniowanie:



do żuchwy,
do lewego lub obu barków,
do lewego ramienia
Objawy pacjenta
Narastające w czasie kilku dni, długotrwałe
bóle o charakterze wieńcowym, nie
ustępujące po podaniu nitrogliceryny,
pojawiające się w spoczynku lub nad ranem
przed wstaniem z łóżka, mogą świadczyć o
zagrażającym zawale mięśnia sercowego.
Konieczne w takim przypadku jest zgłoszenie
się do lekarza.
Badania
W diagnostyce dolegliwości miażdżycy
tętnic wykorzystuje się najczęściej:

spoczynkowy zapis EKG,
24-godz. rejestrację EKG metodą Holtera,
próbę wysiłkową,
badanie echokardiograficzne,
scyntygrafię serca

koronarografię.




Następstwa miażdżycy
Miażdżyca tętnic mózgu powoduje:



niedokrwienie mózgu
zmiany psychiczne,
ułatwia pęknięcia naczyń i udary (zwłaszcza przy
współistniejącym nadciśnieniu).
Miażdżyca tętnic wieńcowych jest jedną z
przyczyn choroby wieńcowej.
Miażdżyca aorty może prowadzić do
powstania tętniaka.
Metody terapeutyczne
W leczeniu miażdżycy duże znaczenie ma:





odpowiednia dieta polegająca na ograniczeniu tłuszczów
w pożywieniu,
zaniechanie szeregu używek (kofeina, nikotyna),
stosowanie niektórych leków (jodu, luminalu, teobrominy,
heparyny itd.),
ruchliwy tryb życia,
racjonalny wypoczynek.
Źródło

Literatura:

Mała encyklopedia zdrowia- Dr T. J. Wolański
Zawał serca i problemy kardiologiczne- Chung Edward K.
Leki współczesnej terapii- Dr J. K. Podlewski, mgr A
Chwalibogowska- Podlewska



Internet:

www.zdrowie.med – encyklopedia zdrowia
http://pl.wikipedia.org – wolna encyklopedia

Download