Choroby uk*adu krwiono*nego

advertisement
Istotą białaczki jest niekontrolowana, nieprawidłowa i samoistnie
nieodwracalna ekspansja krwinek białych (leukocytów) wytwarzanych
ze szpiku kostnego.
Podział:
-ostra białaczka szpikowa
-ostra białaczka limfatyczna
-ostra białaczka limfoblastyczna
-przewlekła białaczka szpikowa
-przewlekła białaczka limfatyczna
Białaczka szpikowa
pod mikroskopem











osłabienie
bladość
ospałość
długotrwała infekcja
zapalenie płuc
zapalenie oskrzeli
zapalenie gardła lub ucha
gorączka
częste siniaki
wybroczyny
krwawienia z nosa i dziąseł bez wyraźnych powodów
 powiększenie śledziony i wątroby
 powiększenie węzłów chłonnych pachowych,
karkowych, pachwinowych
 spadek masy ciała
 zaburzenia widzenia
 bóle głowy
 bóle mięśni i stawów
W większości przypadków objawy występują nagle, w ciągu dwóch
tygodni, czasem jednak zdarza się, że trwa to dłużej. Rodzice często
martwią się, że przegapili początek choroby, ale dokładne jego ustalenie
jest niezwykle trudne.
Leczenie białaczki jest złożone. Najpierw należy wprowadzić cewnik centralny.
Jest to cienka rurka wprowadzona do dużej żyły. Przez nią podaje się lekarstwa i
pobiera krew do kolejnych badań kontrolnych. Cewnik ułatwia leczenie
pacjentowi, ponieważ nie musi on być kłuty przy każdym zabiegu. Następnie, w
celu zwalczenia komórek nowotworowych, podaje się zestaw leków zwanych
cytostatykami. Jest to chemioterapia. Chory na białaczkę spędza w szpitalu kilka
tygodni lub nawet miesięcy.
Przewlekła choroba polegająca na
zmianach zwyrodnieniowowytwórczych w błonie wewnętrznej
i środkowej tętnic. Wysepkowate
gromadzenie się cholesterolu oraz
innych lipidów, a następnie
zwyrodnienie i wpanienie tych
ognisk prowadzi do stwardnienia i
zawężania światła tętnic. W
leczeniu duże znaczenie ma
odpowiednia dieta, ruchliwy tryb
życia, racjonalny odpoczynek.
•
•
•
•
•
•
Wysoki poziom cholesterolu
Palenie tytoniu
Wysokie ciśnienie .
Stres
Alkohol
Cukrzyca
Wzrost ciśnienia tętniczego krwi ponad wartości uznane
za graniczne (150/90 mm Hg) stały lub napadowy objaw
chorobowy w pierwotnych schorzeniach nerek, tętnic,
nadnerczy, przysadki i innych narządów.
W czasie rozwoju choroby duże znaczenie mają bodźce psychiczne,
związane z konfliktowym i nerwowym życiem we współczesnym
świecie. Choroba nasila się stopniowo: bóle i zawroty głowy,
zaburzenia widzenia i szum w uszach. Napadowe n. t. jest wywołane
przez chromochłonny gruczolak nadnercza, wyzwalający falowo duże
ilości noradrenaliny. Utrwalone n. t. wywołuje zmiany miażdżycowe w
tętnicach prowadzi do przerostu serca i do niewydolności mięśnia
sercowego.
Przerost serca
Ognisko martwicy w mięśniu sercowym wywołane nagłym i
długotrwałym niedokrwieniem określonego obszaru mięśnia serca.
Powstaje często skutkiem miażdżycy tętnic wieńcowych lub
neuropochodnego zaburzenia w regulacji przepływu krwi przez
układ naczyń wieńcowych.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
odczuwanie piekącego, gniotącego bólu w okolicy mostka,
ból może promieniować w stronę łopatek, żuchwy lub podbrzusza,
odczuwalne drętwienie rąk,
duszności,
stan podgorączkowy
lepki pot,
bladość skóry,
wymioty i nudności,
dreszcze,
spadek ciśnienia tętniczego,
bladość skóry
Uszkodzenie tkanki mózgowej spowodowane upośledzeniem
krążenia krwi w pewnym obszarze mózgu, w skutek zakrzepu czy
zatoru tętnic mózgowej lub pęknięcia naczynia krwionośnego
(wylew krwi do mózgu).
Wylew krwi do mózgu
Udar mózgu
Przyczyną udaru są zaburzenia krążenia w mózgu. Udar mózgu
nazywa się bardzo często wylewem do mózgu, jednak nie jest to
precyzyjne określenie. W 80% przypadków udar mózgu wywołany
jest niedokrwieniem, czyli zamknięciem naczynia, które doprowadza
krew do mózgu. Tylko 20% udarów mózgu wywołane jest
krwotokiem bądź to do mózgu, bądź do przestrzeni pomiędzy
mózgiem a czaszką. Pozostałe przyczyny:
• Zaburzenia krzepnięcia;
• Choroby krwi;
• Zmiany zapalne naczyń;
• Uszkodzenie ściany tętnic pourazowe
lub samoistne;
• Zakrzep zatok żylnych mózgu i żył
mózgowych.
Zaburzenia krzepnięcia
Mateusz Borodeńko Kl. II b
Download