Udar mózgu

advertisement
Udar mózgu
Obejrzyj filmy o zabiegach
Udar mózgu – zespół objawów klinicznych związanych z nagłym wystąpieniem ogniskowego lub uogólnionego zaburzenia czynności mózgu
utrzymujący się ponad 24 godziny, a powstały z powodu przyczyny naczyniowej. Udar mózgu może być krwotoczny wywołany wylewem krwi
do mózgu jednakże znacznie częściej występuje udar niedokrwienny mózgu (wywołany zmkniecięciem jednej z tętnic doprowadzających krew
do mózgu). Do udarów krwotocznych zalicza się krwotoki śródmózgowe i podpajęczynówkowe np. z powodu pękniętego tętniaka mózgu. Udar
niedokrwienny może być również wtórnie ukrwotoczniony.
Objawy udaru zależą od lokalizacji miejsca uszkodzenia struktur mózgu, mogą być różne i nie wszystkie występują łacznie:
niedowład połowy ciała, szczególnie odczuwany w zakresie możliwości poruszania kończynami. Może wystąpić nagle podczas dnia, po
wysiłku fizycznym, nad ranem
osłabienie lub zniesienie czucia po jednej stronie ciała
zaburzenia w zakresie zdolności wykonywania precyzyjnych ruchów
zaburzenia w zakresie zdolności mówienia lub rozumienia mowy
zaburzenia w zakresie zdolności do pisania i czytania
zaburzenia w zakresie zdolności do zapamiętywania nowych informacji
zaburzenia w zakresie zdolności do rozpoznawania i identyfikowania obiektów
zaburzenia w zakresie zdolności do liczenia
zaburzenia w zakresie zdolności do przełykania
zaburzenia w zakresie zdolności do widzenia w danym zakresie pola widzenia
może wystąpić również napady padaczkowe, majaczenie, zaburzenia świadomości
W wielu przypadkach udar mózgu jest stanem zagrażającym życiu, jako zaburzenie wymaga bezwzględnie hospitalizacji na wyspecjalizowanym
oddziale udarowym i opieki lekarza neurologa.
Diagnostyka udaru mózgu to poza badaniem neurologicznym głównie tomografia komputerowa głowy i w niektórych przypadkach rezonans
magnetyczny głowy. Tomografia mózgowia powinna być wykonana bardzo szybko w tz. „ oknie terapeutycznym“. Czas możliwości leczenia
endowaskularnego to max. 6-8 godzin. Badanie neuroobrazowe wykonuje się nie w celu uwidocznienia strefy niedokrwienia mózgu i
ewentualnej kwalifikacji do zabiegu jeśli nie ma przeciwskazań, które w dużej części przypadków wykluczają interwencję zabiegową. W celach
profilaktycznych rozpoznania i oceny ewentualnego zwężenia tętnic szyjnych, które może skutkować udarem mózgu wykonuje się
Dopplerowskie badanie USG.
Leczenie udaru mózgu:
1. Profilaktyczne leczenia zwężeń tętnic szyjnych i kręgowych (zabieg endowaskularny czyli stentowanie tętnic wykonuje neuroradiolog
lub radiolog zabiegowy) lub chirurgiczny-operacyjna usuniecie blaszki miażdżycowej-wykonuje chirurg naczyniowy)
2. Leczenie wewnątrznaczyniowe ostrej fazy udaru niedokrwiennego mózgu ( zabieg wykonuje neuroradiolog zabiegowy w okresie
maksymalnie do 8 godzin od rozpoczęcia objawów udaru)
3. Leczenie kompleksowe. W każdym etapie leczenia konieczne jest kompleksowe zajęcie się chorym, jego monitoring i zwalczanie na
bieżąco wszystkich dysfunkcji (jest ono przeprowadzane przez lekarza specjalistę neurologa). Wyrównywanie stanu chorego jest
kluczowe dla utrzymania przy życiu
Leczenie wewnątrznaczyniowe (wykonuje neuroradiolog zabiegowy) polega ono na szybkim usunięciu z niedrożnych tętnic materiału
zakrzepowo-zatorowego, który spowodował udar niedokrwienny. Polega to na wykonaniu trombektomii (mechaniczne wyciągnięcie zakrzepu)
i/lub trombolizy ( rozpuszczenia zakrzepu lub jego pozostałości po trombektomii) dzięki którym przywraca się przepływ krwi do mózgu. Do
zamkniętej tętnicy mózgu dochodzi się za pomoca bardzo cienkich i miękkich rurek nazywanych mikrocewnikami, które wprowadza przez
milimetrowe nacięcie w pachwinie nawigując w układzie naczyniowym pod kontrolą specjalnego rtg (aparatu naczyniowego). Jest to metoda
oparta na zaawansowanej technice i najnowszych osiągnięć medycyny stworzona do małoinwazyjnego leczenia zmian naczyniowych mózgu. W
czasie otwierania tętnicy doprowadzającej krew do mózgu niezbędne jest użycie specjalnych mikrotrombektomów, mikrobalonów czy stentów
naczyniowych. Często dodatkowo podaje się leki rozpuszczające (np. rekombinowany aktywator plazminogenu) pozostałe kawałki materiału
zakrzepowo-zatorowego. Zabieg endowaskularny jest krótki ze względu na czas potrzebny do szybkiego przywrócenia krążenia w mózgu. Nie
każdy zabieg endowaskularny udany technicznie wiąże się z poprawą stanu klinicznego chorego ze względu na liczne czynniki mające wpływ
na funkcje mózgu. Hospitalizacja zwykle jest zależności od stanu chorego, a pacjenci przebywają na pododziałach udarowych neurologii.
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Create flashcards