istota-reklamy

advertisement
11
W treści notatek z marketingu i reklamy można zapoznać się z następującymi zagadnieniami: czym
jest reklama, teoria, istota reklamy, komunikowanie persfazyjne, reklamodawca, zwrócenie uwagi
na projekt, funkcja prezentacji, funkcja kształtowania popytu, funkcja tworzenia i utrzymywania
rynków zbytu, rynek docelowy, proces decyzyjny w reklamie, planowanie, wdrażanie,
kontrolowanie, podział reklamy ze względu na treść, reklama podprogowa, reklama teaserowa,
reklama polityczna, reklama społeczna, reklama informacyjna, reklama osłonowa, wspierająca,
porównawcza, profesjonalna, konkurencyjna, prestiżowa, defensywna, persfazyjna, ujawniająca
wybór, ukryta, uciążliwa. Ponadto w treści notatki takie zagadnienia jak: zasięg oddziaływania,
częstotliwość, penetracja kampanii reklamowej, wskaźnik oddziaływania, cost per thousand, siła
oddziaływania medium, reklama prasowa, szybkość zamieszczani haseł reklamowych w prasie,
reklama telewizyjna, reklama radiowa, kinowa, pocztowa, wpływ na wybory.
Istota reklamy
Reklama jest to rodzaj komunikowania perswazyjnego obejmująca techniki i działania,
podejmowane w celu zwrócenia uwagi na produkt, usługę lub ideę. „Reklamą jest każdy przekaz
zmierzający do promocji sprzedaży albo innych form korzystania z towarów lub usług, popierania
określonych spraw lub idei albo do osiągnięcia innego efektu pożądanego przez reklamodawcę,
nadawany za opłatą lub za inną formą wynagrodzenia” „Reklama nie może:
1) naruszać godności ludzkiej;
2) zawierać treści dyskryminujących ze względu na rasę, płeć lub narodowość;
3) ranić przekonań religijnych lub politycznych;
4) zagrażać fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu rozwojowi małoletnich; 5) sprzyjać
zachowaniom zagrażającym zdrowiu, bezpieczeństwu lub ochronie środowiska.”
Reklama spełnia funkcję:
prezentacji
kształtowania popytu
tworzenia i utrzymywania rynków zbytu.
Reklama przybiera różną postać w zależności od tego do kogo jest skierowana i jaką ma spełniać
funkcję. Można ją spotkać zarówno w prasie specjalistycznej, gdzie znajduję się rzetelny opis
produktu jak i w reklamie telewizyjnej w której nie ma rzetelnego opisu merytorycznego przedmiotu
reklamy. Ważny jest rodzaj reklamowanego produktu - dla towarów konsumpcyjnych niezbędna jest
wizualna prezentacja towaru w telewizji.
Kolejnym czynnikiem jest wielkość i charakter rynku docelowego - reklama producenta jest reklamą
krajową, a handlowca lokalną. Inne czynniki, które wpływają na rodzaj i treść reklamy to zasięg
oddziaływania poszczególnych mediów, koszty reklamy w różnych środkach przekazu i czas
uruchomienia reklamy.
Reklama posługuje się środkami:
wizualnymi (wydawnictwa, ogłoszenia prasowe, plakaty, filmy, telewizja, neony, a także
opakowania, wystawy itp.)
audioakustycznymi (radio, uliczne gigantofony, informacja telefoniczna itp.) Proces decyzyjny w
reklamie
Rys.1. Proces decyzyjny w reklamie
Źródło: Wykłady własne z Podstaw Marketingu dr T.Smoleń
Podział reklamy ze względu na treść
Zdecydowana większość reklam charakteryzuje się celami komercyjnymi. Można jednak wyróżnić
również inne ze względu na treść :
- reklama społeczna - ma na celu wywołanie zmian społecznie pożądanych,
- reklamę polityczną. - ma pobudzić obywateli aby głosowali na daną partię czy konkretnego
polityka,
- reklama teaserowa - jest to typ reklamy drażniącej, zazwyczaj jest w dwóch odsłonach, pierwsza
odsłona ma zaciekawić konsumenta, a druga dopiero przekazuje komunikat właściwy,
- reklama podprogowa - polega na włączeniu do filmu pojedync
(…)
… nagą kobietę dla której jedyną rzeczą potrzebną do szczęścia są buty Inblue. Często mamy dość
reklam i staramy się ich nie zauważać jednak agencje reklamowe nie dają za wygraną.
Obecnie występuje bardzo szybki rozwój techniki i wprowadzane są to coraz nowsze produkty na
rynek, a człowiek nie ma czasu się zastanawiać nad tym, czy dany produkt jest mu potrzebny i czy
spełni jego oczekiwania. „Reklama działa z wyprzedzeniem. Pokazuje klientowi, że ten oto produkt,
o którym od dawna śnił i który jest mu niezbędny do dalszego funkcjonowania, należy już do niego.
Fakt, że trzeba jeszcze za wspomniane cudo zapłacić, to już kwestia formalności. Widać to w
sloganach Digital (Gdziekolwiek znajdziesz się w przyszłości jesteśmy z Tobą) czy Mercedes
(Twoja dobra gwiazda na wszystkich drogach).” To czy wierzymy…
… skazani jesteśmy na nieracjonalność i można nami manipulować. Sięgając w sklepie po kawę,
herbatę czy też jogurt wybieramy te, które zobaczyliśmy w reklamie, bo uważamy że są one godne
zaufania, wyboru. Niestety w naszych działaniach przejawia się automatyczność i bezrefleksyjność.
Podejmujemy decyzje kierując się chwytami speców od reklamy, zamiast racjonalnym wyborem.
Aby wystrzec się wszelkich takich…
Branża reklamowa
Branża reklamowa - reklama
Zarządzanie reklamą - wykład
Ocena skuteczności przekazu reklamowego - wykład
Budżet reklamowy - wykład
marketing w praktyce - dystrybucja
Reklama































Prawa autorskie
Reklama
Kontakt
Download