Bez tytułu slajdu

advertisement
Indeks
12
• UKŁAD KRĄŻENIA
Układ sercowo-naczyniowy
Układ limfatyczny
Indeks
12
Układ sercowo-naczyniowy
Mięsień serca ( tłoczy krew do krążenia
płucnego i systemowego)
System naczyń krwionośnych
( tętnice,naczynia włosowate,żyły)
Indeks
General Structure of Blood Vessels
TUNICA INTIMA
Internal elastic lamina
TUNICA MEDIA
External elastic lamina
TUNICA ADVENTITIA
Indeks
TUNICA INTIMA
Pojedyncza warstwa komórek
śródbłonka
Warstwa podśródbłonkowa
Indeks
TUNICA MEDIA
Koncetrycznie ułożone warstwy komórek
mięśniowych gładkich
Włókna elastyczne
Włókna retikulinowe
Proteoglikany
Naczynia włosowate i żyłki zawłosowate nie
posiadają warstwy mięśniowej
Perycyty zastępują warstwę mięśniową
Indeks
TUNICA ADVENTITIA
fibroblasty
typ I włókien kolagenowych
Podłużnie ułożone włókna elastyczne
Vasa vasorum – w dużych naczyniach
Indeks
Klasyfikacja tętnic
Elastyczne (przewodzące )
Mięśniowe (dystrybujące)
Arteriole
Indeks
Miocyty naczyniowe-funkcje
Skurczowa
Produkcja i wydzielanie składników macierzy
tkanki łącznej
Wydzielanie hormonów i przewodzenie
impulsów
Fagocytarna
Bardziej aktywne po uszkodzeniu ściany
naczynia
Arteriola
Naczynia włosowate
Indeks
Anastomozy tętniczo-żylne
PROSTE
skóra właściwa, płuca, nerki, mięsień
sercowy, jajnik, macica,gruczoły
endokrynowe, ściana żołądka i jelit
SKRĘCONE(kłębkowate)
Skóra dłoni, warg, małżowiny usznej
Indeks
Budowa ściany serca
WSIERDZIE
MIĘSIEŃ SERCOWY
NASIERDZIE
Indeks
WSIERDZIE
Śródbłonek
Warstwa podśródbłonkowa = intima
Warstwa mięśniowo-sprężysta = media
Warstwa podwsierdziowa = adventitia
Indeks
Endocardium
Elastic
fibers
Purkinje
fibers (1)
Myocardium
Indeks
Indeks
Myocardium
Włókna mięśnia sercowego
Układ bodżco-przewodzący
Komórki mioendokrynowe
osierdzie
Indeks
Układ bodżco-przewodzący
węzeł zatokowo- przedsionkowy
szlaki międzywęzłowe
węzeł przedsionkowokomorowy
pęczek Hisa
komórki Purkinjego
Węzeł zatokowo- przedsionkowy jest
rozrusznikiem serca!
Indeks
Przedsionkowy czynnik
natriuretyczny
Mięśnie gładkie ściany naczyń
krwionośnych – rozszerza
Nerki:
-zwiększa wydalanie sodu z moczem
-hamuje wydzielanie reniny i
aldosteronu
obniża ciśnienie krwi
Download