Objawy kliniczne dysfunkcji narządowej

advertisement
U OBJAWY KLINICZNE
DYSFUNKCJI NARZĄDOWEJ
-
PŁUCNE
- niewydolność oddechowa typu
ARDS (duszność, plamkowate
nacieki, oporna hipoksemia,
kwasica oddechowa, zaburzone
wskaźniki tlenowe),
- nadciśnienie płucne.
ŻOŁĄDKOWO-JELITOWE
- wzdęcia brzucha i wodobrzusze
- nietolerancja karmienia
dojelitowego,
- niedrożność porażenna jelit,
- krwawienie z górnego i dolnego
odcinka przewodu pokarmowego,
- biegunka,
- niedokrwienne zapalenie
okrężnicy,
- owrzodzenia śluzówki,
- ściszona perystaltyka jelitowa,
- przerost bakterii w stolcu.
WĄTROBA
-  poziom bilirubiny w surowicy
(hiperbilirubinemia),
-  poziom enzymów wątrobowych
(AspAT, AlAT, LDH, AP),
-  poziom amoniaku w surowicy,
-  poziom transferyny w
surowicy,
- żółtaczka,
- powiększenie wątroby.
PĘCHERZYK ŻÓŁCIOWY
- tkliwość i ból w prawym górnym
kwadrancie brzucha,
- wzdęcia brzucha,
- niewyjaśniona gorączka,
- ściszona perystaltyka jelitowa.
 METABOLIZM
-  masy ciała,
- utrata masy mięśniowej,
- ujemny bilans azotowy,
- hiperglikemia,
- hipertrójglicerydemia,
 poziom kwasu mlekowego w
surowicy,
 poziom albumin, transferyny,
prealbuminy, białka wiążącego
retinol.
NERKOWE
-  poziom kreatyniny i azotu
mocznikowego,
- oliguria, anuria lub poliuria
związana z przednerkową
azotemią lub ostrą martwicą
cewek (ATN) i związane z tym
wyniki badań moczu.
SERCOWO-NACZYNIOWE
Hiperdynamiczne
-  ciśnienie zaklinowania w
tętnicy płucnej,
-  systemowy opór naczyniowy,
-  ciśnienie w prawym
przedsionku,
-  indeks pracy wyrzutu komory,
-  zużycie tlenu,
-  wyrzut serca, indeks serca,
akcja serca.
Hipodynamiczne
-  systemowy opór naczyniowy,
-  ciśnienie w prawym
przedsionku,
-  indeks pracy wyrzutu komory,
-  dostarczanie i zużycie tlenu,
-  wyrzut i indeks serca.
OŚRODKOWY UKŁAD NERWOWY
- letarg, zaburzenia świadomości,
- gorączka,
- encefalopatia wątrobowa.
KRZEPNIĘCIE I ZMIANY
HEMATOLOGICZNE
- trombocytopenia,
- DIC.
IMMUNOLOGICZNE
- infekcja,  WBC,
- anergia.
1
Download